Pryder Arweinydd y Blaid Ynghylch Cynnydd mewn Troseddau Casineb

26/08/2014

Categori: Newyddion

Mae Leanne Wood, arweinydd Plaid Cymru, wedi mynegi ei phryder am gynnydd mewn troseddau casineb yn ne Cymru.

 

Cynyddodd troseddau casineb o 20% yn y 12 mis yn 2012-13 a 2013-14, yn ôl gwybodaeth a gafwyd gan Blaid Cymru yn dilyn cais Rhyddid Gwybodaeth. Cafwyd mân newidiadau tuag i lawr ac i fyny yn ardaloedd heddluoedd eraill.

 

Cynyddodd troseddau casineb yn ardal Heddlu De Cymru o 989 digwyddiad yn 2011-12 i 1,019 yn 2012-13. Llamodd i 1,224 yn 2013-14. Casineb hiliol sydd y tu ôl i fwyafrif llethol y troseddau.


Dywedodd Leanne Wood, sydd yn cynrychioli Canol De Cymru: "Dylai cynnydd o 20% mewn troseddau casineb mewn blwyddyn fod o bryder mawr i bawb.

 

"Mae’r cyd-destun gwleidyddol presennol lle mae pobl yn cael eu gwneud yn fychod dihangol ac ymraniadau yn cael eu creu yn nodweddu dadleuon gwleidyddol yn y DG; does dim modd anwybyddu hyn fel ffactor sydd yn cyfrannu at y cynnydd mewn anoddefgarwch a chamwahaniaethu.

 

"Rhaid wynebu anoddefgarwch a chasineb o bob math pryd bynnag mae’n dangos ei wyneb hyll. Mae rheidrwydd arnom oll yn ein cymunedau i weithio ynghyd gyda phobl o bob cefndir i sefyll yn erbyn troseddau casineb a hiliaeth."

 

Yn ardal Heddlu De Cymru, cafwyd cynnydd ym mhob categori o droseddau casineb - hiliol 878 (i fyny o 811), crefyddol 56 (i fyny o 27), tueddfryd rhywiol 161 (i fyny o 121), anabledd 100 (i fyny o 84) a thrawsrywiol 29 (i fyny o 9).

 

Cynyddodd troseddau casineb yn ardal De Cymru yn dilyn llofruddio’r Drymiwr Lee Rigby ym Mai 2013, yna setlo i lawr eto a dechrau cynyddu eto, yn ôl yr heddlu.

 

Ffynhonnell - Gwefan Plaid Cymru 

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net