Protest yn erbyn Wylfa B

12/03/2015

Categori: Gwleidyddiaeth, Iechyd, Newyddion

Protest i gofio ffrwydrad Fukishima

Cafodd protest heddychlon ei chynnal heddiw ar Bont Borth sy’n croesi i Ynys Môn i gofio pedair blynedd ers y ffrwydrad yn Atomfa Fukushima yn Japan, gyda’r trefnwyr hefyd yn rhybuddio yn erbyn codi atomfa yn Ynys Môn. 

 

Dywedodd llefarydd PAWB neu Pobol er atal Wylfa B,  Robert Idris, “Mae’n bwysig i gofio’r miloedd o bobl a gafodd eu gorfodi i adael eu cartrefi yn ardal Fukushima yn 2011 a’r cannoedd o weithwyr a beryglodd eu bywydau yn trio atal trychineb mwy byth."

 

Ychwanegodd hefyd fod gwleidyddion yng Nghymru yn cymryd trywydd annoeth yn cymeradwyo Wylfa arall,  “Wrth gofio bod y damwain niwclear yn hollol annerbyniol – mae gwleidyddion ar bob lefel yng Nghymru a Lloegr yn cerdded yn eu cwsg tua at gymyeradwyo cenhedlaeth newydd o atomfeydd yn Hinkley, Sizewell, Wylfa ac Oldbury."

 

Wfftiodd Robert Idris mai egni niwcliar yw’r ateb, “Mae ‘na atebion gwell a rhatach i ddarparu anghenion ynni Cymru a Gwledydd Prydain trwy wneud y defnydd gorau o ynni adnewyddon.“Mae gwelydd fel Denmarc, yr Almaen a’r Alban yn gwneud hyn yn barod."

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net