Prosiect newydd i hybu’r Gymraeg yn y gweithle

15/03/2017

Categori: Arian a Busnes, Iaith, Newyddion

Mae Cyngor Ceredigion wedi rhoi sel bendith i brosiect yn hybu defnydd o’r Gymraeg mewn busnesau lleol ac yn y gweithle yn y sir.

Bydd y prosiect yn cyflogi Swyddog Busnes i weithio gyda phartneriaid o fewn y sir.

 

Bydd y Swyddog Busnes yn hyrwyddo defnydd a gwerth yr Iaith Gymraeg i fusnesau a’r gweithle yn ogystal â hyrwyddo’r Gymraeg trwy weithgareddau marchnata a hyrwyddo busnes (gan gynnwys cyfryngau cymdeithasol) yn y Gymraeg fel rhinwedd gwerthu unigryw.

 

Bydd y prosiect hefyd yn cysylltu â chyflogwyr lleol, er mwyn nodi’r cyfleoedd cyflogaeth lle mae angen a galw am sgiliau iaith Gymraeg ac o hynny, i godi ymwybyddiaeth ymysg myfyrwyr a dysgwyr  o’r cyfleoedd.

 

Ffordd effeithiol

 

Dywedodd Lynsey Thomas, Rheolwr Cered, “Mae gan lawer o sefydliaрau sector gyhoeddus bolisiau eisoes ar y Gymraeg yn y gweithle, felly mae targedu busnesau preifat yn ffordd fwy effeithiol o gyflawni ein hamcanion. Dw i’n siŵr bydd y prosiect newydd yma’n galluogi ni i hyrwyddo’r Gymraeg a chefnogi busnesau yn fwy effeithiol yng Ngheredigion.”

 

Mae’r prosiect yn boddhau’r Cynllun Integredig Sengl sy’n golygu bod rhaid i’r Cyngor sicrhau bydd gan bobl yng Ngheredigion y sgiliau a’r cymorth i gael gwaith a bod cymunedau Ceredigion yn gryf a gwerthfawrogi’r amgylcheddau naturiol.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru