Prifysgol Bangor yn cydweithio ar brosiect Nitrogen

03/06/2016

Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Newyddion

Mae Prifysgol Bangor wedi bod yn cydweithio gyda sefydliadau ymchwil yn Tsieina a Brasil i ddatblygu rhaglen ymchwil newydd yn edrych ar sut y gellir defnyddio nitrogen yn fwy effeithlon drwy ddefnyddio nwyddau gwrtaith newydd, gwell technolegau i brosesu slyri anifeiliaid.

Gwneir llawer o'r ymchwil hon yng Nghanolfan Ymchwil Henfaes Prifysgol Bangor, a bydd y brifysgol yn derbyn £950,000 dros y tair blynedd nesaf i gefnogi'r projectau. Yn y pen draw, bydd yr ymchwilwyr yn rhoi gwybod i ffermwyr yn Tsieina a Brasil, trwy ddogfennau cyfarwyddo a systemau cefnogi gwneud penderfyniadau, am strategaethau sy'n eu galluogi i gynyddu cynnyrch amaethyddol mewn ffordd gynaliadwy.

 

Dywedodd Athro Dave Chadwick, sy'n arwain cyfraniad Bangor i'r Ganolfan y DU-Tsieina: "Er gwaethaf yr amrywiaeth mewn systemau ffermio rhwng y gwahanol wledydd, mae'n amlwg ein bod i gyd yn rhannu'r un nod o wella defnyddio nitrogen mewn ffordd effeithlon. Trwy rannu ein harbenigedd, ein dulliau o weithio a chyfleusterau ymchwil, ein nod yw sefydlu dulliau o reoli defnyddio nitrogen mewn ffordd fwy cynaliadwy. Ymhellach, mae'r Canolfannau'n rhoi cyfleoedd unigryw i gyfnewid staff, sy'n golygu y gallwn hyfforddi'r genhedlaeth nesaf o ymchwilwyr."

 

Rhith ganolfanau

Erbyn hyn mae'r ddwy Rith Ganolfan Nitrogen wedi'u lansio, yn Beijing a Sao Paolo, ac meddai'r Athro Davey Jones, sy'n arwain cyfraniad Bangor i'r Ganolfan, ‘Roedd yn amlwg o'r cyfarfodydd cychwynnol hyn bod yna ymchwil wych yn digwydd yn barod o fewn y sefydliadau partner. Mae'r Rhith Ganolfannau'n rhoi cyfle ardderchog i adeiladu ar lwyddiant unigol y gwahanol grwpiau ymchwil a chydlynu'r ymdrech ymchwil ryngwladol mewn ymchwil nitrogen. Rydym yn edrych ymlaen at hyrwyddo'r ymchwil yn y Rhith Ganolfannau hyn, a chyfuno ein gwybodaeth a'n dealltwriaeth i ddatblygu ystod o strategaethau ac atebion ymarferol i wella ymchwil yn Tsieina, Brasil a Phrydain. 

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru