Prifysgol Aberystwyth yng 100 uchaf Stonewall eto

22/01/2019

Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iechyd, Newyddion

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi’i henwi yn un o gyflogwyr mwyaf cynhwysol Prydain gan elusen cydraddoldeb Stonewall ar gyfer pobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol.

Cyhoeddwyd rhestr y 100 Cyflogwr Uchaf gan Stonewall ddoe ac fe welwyd y nifer uchaf erioed o gyflogwyr, sef 445, yn ymgeisio eleni.

 

Bellach yn ei bymthegfed flwyddyn, mae’r arolwg blynyddol yn casglu ymatebion gan dros 92,000 o weithwyr dienw ar draws y DU am eu profiad o ddiwylliant ac amrywioldeb yn y gweithle.

 

Dywedodd Is-Ganghellor Prifysgol Aberystwyth, yr Athro Elizabeth Treasure; “Rydym yn ymrwymedig i feithrin cydraddoldeb ac amrywioldeb ar draws y Brifysgol, gan greu cymuned gynhwysol ar gyfer ein holl staff yn ogystal â’n myfiwyr, ein rhanddeiliaid a’n hymwelwyr. Rydym yn falch iawn i gyrraedd rhestr Stonewall o’r can cyflogwr gorau am yr ail flwyddyn o’r bron ond nid ydym yn llaesu dwylo ac rydym yn parhau i ddatblygu a hyrwyddo polisïau sy’n sicrhau bod pobl yn ffynnu ac yn rhydd i fod yn nhw eu hunain.” 

 

Caiff rhestr 100 Uchaf Stonewall ei seilio ar gyflwyniadau i’r Mynegai Cydraddoldeb yn y Gweithle - dull meincnodi pwerus a ddefnyddir gan gyflogwyr i asesu eu cyflawniadau a’u cynnydd ar gydraddoldeb lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol yn y gweithle, yn ogystal â’u gwaith ehangach yn y gymuned a darpariaeth eu gwasanaeth.

 

Rhaid i bob sefydliad ddangos arbenigedd mewn deg o feysydd polisi ac arferion cyflogaeth, gan gynnwys grwpiau rhwydweithio, uwch arweinyddiaeth, caffael, a’u hymgysylltiad gyda chymunedau lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol.

 

Gwneud gwahaniaeth

 

Dywedodd Cyfarwyddwr Gweithredol Stonewall, Darren Towers: “Mae Prifysgol Aberystwyth a phawb sydd wedi cyrraedd rhestr y 100 Cyflogwr Uchaf eleni yn gwneud gwahaniaeth aruthrol i lefydd gwaith, gwasanaethau a chymunedau ar draws y DU. Mae cyflogwyr LGBT cynhwysol yn chwarae rhan allweddol o safbwynt newid cymdeithas drwy ddefnyddio’u pŵer a’u dylanwad i amddiffyn a chefnogi pobl lesbiaidd, hoyw a thrawsrywiol.”

 

“Mae dros un ymhob tri (35%) o weithwyr lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol yn cuddio’u hunaniaeth yn y gwaith am eu bod yn poeni am ragrith; mae hynny’n cael effaith ar lefelau cynhyrchu, llesiant a mwy ac yn dangos bod gennym dipyn o waith i’w wneud eto. Serch hynny, gyda sefydliadau fel Prifysgol Aberystwyth yn dangos ymrwymiad mor gryf i gydraddoldeb LGBT, rydym gam arall yn nes at greu byd lle mae gweithwyr lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol yn cael eu croesawu a’u derbyn yn ddi-wahan."

 

Mae gan Brifysgol Aberystwyth Rhwydwaith LGBT sy’n cwrdd yn fisol, mae’n un o brif noddwyr Penwythnos Mawr Pride Cymru, ac mae’n trefnu cynhadledd flynyddol ar faterion trawsrywiol yn ogystal â digwyddiadau eraill.