Prifysgol Aberystwyth yn lansio addewidion dros ddarpariaeth Gymraeg

05/12/2016

Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae Prifysgol Aberystwyth yn lansio cyfres o addewidion i sicrhau darpariaeth cyfrwng Cymraeg i’w myfyrwyr at y dyfodol.

Mae’n rhestru mewn un ddogfen flaenoriaethau’r Brifysgol ar gyfer ei darpariaeth cyfrwng Cymraeg, ac yn atgyfnerthu ymrwymiad Aberystwyth i hybu’r iaith Gymraeg a’i diwylliant. 

 

Fel rhan o’r cynllun, bydd y Brifysgol hefyd yn cyflwyno cardiau Addewidion Aber i bob myfyriwr sy’n dewis astudio trwy gyfrwng y Gymraeg.

 

Mae’r addewidion yn nodi sut mae’r Brifysgol yn cynnig profiad Cymraeg, yn cynnwys cyfleoedd hyblyg i astudio trwy’r  Gymraeg ymhob Athrofa, sicrwydd o Diwtor Personol Cymraeg a llety cyfrwng Cymraeg, profiad gwaith dwyieithog a gwersi dysgu neu wella Cymraeg. 

 

Elfen bwysig arall o’r polisi yw peilota Cynllun Trosi unigryw i ddarpar fyfyrwyr sydd naill ai’n siarad Cymraeg fel ail-iaith neu sy’n brin o hyder ac yn awyddus i loywi eu sgiliau yn y Gymraeg.

 

Sicrhau parhad y ddarpariaeth Gymraeg

 

Dywedodd Dr Rhodri Llwyd Morgan, Dirprwy Is-Ganghellor Prifysgol Aberystwyth: “Mae Prifysgol Aberystwyth bob amser wedi arwain y sector addysg uwch ym maes darpariaeth cyfrwng Cymraeg. Beth mae’r cynllun yma yn ei wneud yw sicrhau dilyniant a pharhad o’r hyn rydyn ni eisoes yn ei gynnig tra hefyd yn gosod amcanion uchelgeisiol o ran gwella a thorri tir newydd yn y maes."

“Yn nhermau cyflogadwyedd yn unig, un o ddeilliannau pwysicaf Addysg Uwch, mae llwyddiant arwyddocaol  graddedigion sydd wedi astudio drwy gyfrwng y Gymraeg yn dystiolaeth ddigamsyniol o werth y buddsoddiad mewn darpariaeth cyfrwng Cymraeg.”

 

Mae’r Dr Elin Royles yn uwch ddarlithydd yn yr Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol ac yn Gadeirydd Cangen Aberystwyth o’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol: “Beth sy’n arbennig am y cynllun yma yw ei fod yn rhoi cyfle i’n myfyrwyr astudio modiwlau drwy’r Gymraeg ym mron pob un o’r meysydd academaidd. Ymhellach, mae  yna ddyfnder darpariaeth sy’n galluogi myfyrwyr i ddilyn cynlluniau gradd cyfan drwy gyfrwng y Gymraeg.”

 

Mae’r cynllun academaidd newydd wedi’i groesawu gan Lywydd Undeb Myfyrwyr Cymraeg Aberystwyth, Rhun Dafydd, “Dwi’n hynod o falch bod y Brifysgol yn arwain addysg uwch cyfrwng Cymraeg ac yn profi taw Aber yw’r lle gorau i fyw ac astudio drwy gyfrwng y Gymraeg.

“Mae’r Cynllun Academaidd Cyfrwng Cymraeg yn datgan ymrwymiad i ddatblygiad ac i ddyfodol yr iaith o fewn y Brifysgol ac yn genedlaethol. Dwi’n hynod o falch bod aelodaeth am ddim i UMCA yn rhan o’r cynllun sy’n dangos pa mor bwysig yw’r profiad cymdeithasol i fywyd myfyrwyr yn Aberystwyth. Ffactor arall sy’n rhan annatod o gymdeithas Gymraeg Aber yw’r gwarant o lety Cymraeg i bob myfyriwr Cymraeg.”

 

Caiff y Cynllun Academaidd Cyfrwng Cymraeg sy’n cynnwys addewidion i ddarpariaeth Gymraeg mewn gwahanol agweddau ei lansio am 6yh heno yn Neuadd Penbryn. 

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru