Prifathro Ysgol Rhuthun yn taro yn ôl

20/05/2015

Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Er gwaetha adwaith yr wythnos diwethaf gan fudiadau iaith ynghylch sylwadau Prifathro Ysgol breifat Rhuthun, mae Toby Belfield fodd bynnag wedi cythruddo ymgyrchwyr iaith, gan amddiffyn cynnwys y llythyr gwreiddiol. 

 

Er iddo ymddiheuro yn y cyfryngau am natur y llythyr yr wythnos diwethaf, fe ymatebodd yn rhifyn heddiw o’r Denbighshire Free Press yn beirniadu’r Gymraeg ymhellach.  

 

Mae’n mynnu fod bodolaeth y Gymraeg yn effeithio’n negyddol ar economi Cymru, meddai, "Mae’r Gymraeg yn rhan o ddiwylliant a hanes Cymru. Ond yn economaidd, os na fyddai’r Gymraeg yn bodoli, byddai Cymru mewn gwell sefyllfa."

 

Yn y llythyr gwreiddiol yn y Denbighshire Free Press, honnodd fod plant sy’n Gymraeg iaith gyntaf yn tan-gyflawni oherwydd mai Cymraeg yw eu hiaith gyntaf, gan ddweud fod y Gymraeg yn dal pobl ifanc Cymru yn ol ac yn eu rhwystro rhag cael mynediad i brifysgolion yn Lloegr. 

 

Roedd yn galw ar rieni i ehangu gorwelion,  "Mae’n hen bryd i rieni agor eu meddyliau i gyfleoedd ar gyfer plant y tu allan i Gymru er mwyn cyflawni hyn, mae angen i’r drefn addysg yng Nghymru fod yn gryf fel y sustem yn Lloegr sy’n golygu mai Saesneg fyddai’r brif iaith."

 

Roedd ymgyrchwyr iaith yn cynnwys Rhieni dros Addysg Gymraeg a Chymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi eu cythruddo gan ei sylwadau dadleuol. 

 

Fe geisiodd Lleol.cymru gysylltu gyda Toby Belfield er mwyn cael ymateb.