ERROR: http://lleol.cymru/blog/detail.php

Query: UPDATE Report_Post SET report_amount = report_amount + 1 WHERE post_id = 1041 AND report_type = 1 AND DATE_FORMAT(date, '%Y-%m-%d') = DATE_FORMAT(NOW(), '%Y-%m-%d')

 Errno: 1213
 Error: Deadlock found when trying to get lock; try restarting transaction
_SERVER data
    REMOTE_ADDR : 3.236.126.101
    REMOTE_PORT : 25854
SCRIPT_FILENAME : /kunden/homepages/10/d114928358/htdocs/oldhtdocs/wsb3726335107/blog/detail.php
 REQUEST_METHOD : GET
   QUERY_STRING : blog=prifathro-yn-beirniadu-addysg-gymraeg
    REQUEST_URI : /blog/prifathro-yn-beirniadu-addysg-gymraeg.html

Prifathro Ysgol Rhuthun yn beirniadu'r angen am addysg Gymraeg

14/05/2015

Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Prifathro Ysgol Rhuthun

Mae Prifathro Ysgol Breifat Rhuthun wedi condemnio addysg Gymraeg fel un o’r ffactorau posib sy’n effeithio'n negyddol ar y sustem addysg yng Nghymru. 

 

Mewn llythyr ym mhapur lleol y Denbighshire Free Press, mae Toby Belfield yn condemnio y drefn addysg yng Nghymru, gan awgrymu mai’r Gymraeg sy’n dal pobl ifanc yn ôl, gan gyhuddo pobl sydd eisiau i blant barhau yng Nghymru yn 'gul'. 

 

Honnai fod plant sy’n Gymraeg iaith gyntaf yn tan-gyflawni oherwydd mai Cymraeg yw eu hiaith gyntaf, fel yr eglurodd,  ‘Mae disgyblion sy’n Gymraeg iaith gyntaf yn llai tebyg o gael mynediad i brifysgolion uchel eu parch ym Mhrydain. NI fyddai hyn yn broblem i bobl gul sy’n dymuno i’n plant aros am byth yng Nghymru."

 

Ymhlith y gwanaf yn y byd

 

Mae Toby Belfield yn teimlo mai’r Gymraeg sydd wrth wraidd y ffaith, fel mae’n honni, 'fod y sustem addysg yng Nghymru ymhlith y gwanaf yn y byd’, meddai,  "Pam fod y drefn addysg yng Nghymru ymhlith y gwanaf yn y byd - oherwydd o bosib y rheidrwydd i bobl ifanc mewn rhai ysgolion i ddysgu Cymraeg." 

 

Mae’n galw ar rieni i ehangu gorwelion, ac mae’n credu fod angen gwneud yr iaith Saesneg yn brif iaith yn y sustem addysg,   "Mae’n hen bryd i rieni agor eu meddyliau i gyfleoedd ar gyfer plant y tu allan i Gymru er mwyn cyflawni hyn, mae angen i’r drefn addysg yng Nghymru fod yn gryf fel y sustem yn Lloegr sy’n golygu mai Saesneg fyddai’r brif iaith."

 

Mae’n cydnabod fod y Gymraeg yn draddodiad sy’n bwysig ond fod hynny ar draul rhoi cyfle i blant yng Nghymru, "Mae traddodiad a threftadaeth yn bwysig - ond nid ydym yn lleihau cyfleoedd sydd ar gael i blant yng Nghymru, trwy orfodi trefn addysg Gymreig arnynt sydd ddim yn ffit i bwrpas."