Prif-leisydd Candelas yn ennill Tlws y Cerddor

Cafodd Osian Huw Williams o Lanuwchllyn sy’n brif leisydd y band Candelas ei anrhydeddu yn enillydd Tlws y Cerddor eleni ar lwyfan y Pafiliwn heno.

 

Yn gerddor amryddawn ac adnabyddus, mae Osian yn astudio gradd Meistr mewn cyfansoddi ym Mhrifysgol Bangor ar hyn o bryd, a gellid dadlau bod cerddoriaeth a chyfansoddi yn ei waed.  Mae’n adnabyddus i genhedlaeth ifanc o Gymry fel prif leisydd y band Candelas, y band a fydd yn cloi Maes B nos Sadwrn olaf yr Eisteddfod eleni. 

 

Yn wreiddiol o Lanuwchllyn ac yn fab i Derec Williams, un o sylfaenwyr Cwmni Theatr Maldwyn, dysgodd Osian y gitâr a’r drymiau’n gynnar iawn.  Fe’i magwyd yn sŵn a phrysurdeb ymarferion y cwmni theatr, a chafodd hyn ddylanwad mawr arno drwy’r blynyddoedd. 

 

Dywed ei fod yn amhosibl iddo ddychmygu’i fywyd heb gynhyrchiadau, profiadau a theulu Cwmni Theatr Maldwyn.  Ac mae hon yn berthynas sy’n parhau hyd heddiw, gan ei fod yn rhan bwysig o dîm ‘Gwydion’, yn chwarae’r drymiau yng nghyngerdd agoriadol yr Eisteddfod nos Wener.

  

Canmoliaeth

 

Y beirniaid eleni oedd Caryl Parry Jones a Robat Arwyn.  Derbyniwyd naw o geisiadau eleni, gyda gwaith Deg y Cant yn dod i’r brig ac yn derbyn canmoliaeth gan y ddau feirniaid.

 

Wrth draddodi’r feirniadaeth o’r llwyfan dywedodd Caryl Parry Jones, “Syniad hynod o gyffrous ydi hanes Gwion Bach gan Deg y Cant. Mae’r cyfansoddwr yn awyddus i’r sioe gael ei chynhyrchu yn arddull “War Horse” gyda phypedau ac animeiddio byw yn ôl ei nodiadau ac mae’r gân “Gwion Bach” yn ddechreuad gwefreiddiol i sioe o’r fath Mae rhywun yn gallu ‘gweld’ y cynhyrchiad ar y gwrandawiad cyntaf. Mae’n llawn motifs cerddorol cyffrous wrth gyflwyno’r stori mewn modd etherial ac yna tyfu a thyfu cyn cyflwyno’r wrach Ceridwen.’

 

Yn ôl Caryl Parry Jones, “Gyda’r strwythur harmonïol, y defnydd o unsain cryf, yr ystod lleisiol, yr offeryniaeth a’r trefniant offerynol a’r llif alawol yn y rhannau unigol mae’n hawdd tynnu’r gynulleidfa i mewn i’r byd ffantasiol, mytholegol yma."

 

Dramatig

 

Mae Caryl yn credu fod y darn yn wreiddiol iawn ac yn ddramatig, fel yr eglurodd, “Mae’n ffrwydro gwreiddioldeb, yn gyffrous o gerddorol ac yn heintus o ddramatig. Fedrwn ni ddim aros i’w gweld hi. Llongyfarchiadau i  Deg y Cant  am fod yn gwbl gwbl haeddiannol o Dlws y Cerddor a diolch iddo am newid gêr y Sioe Gerdd Gymraeg.”

 

Rhoddir y Tlws gan Urdd Cerddoriaeth Cymru, a'r wobr ariannol o £750 (Cymdeithas Theatrig Ieuenctid Maldwyn) ac Ysgoloriaeth gwerth £2,000 i hyrwyddo gyrfa’r cyfansoddwr buddugol. 

 

Gellir prynu’r Cyfansoddiadau a Beirniadaethau, sy’n cynnwys y feirniadaeth lawn ar gyfer y gystadleuaeth hon ynghyd â manylion enillwyr cystadlaethau cyfansoddi’r Eisteddfod i gyd, yn dilyn Seremoni’r Cadeirio brynhawn Gwener.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru