Pontio yn hwb i gyflwyno sioe yng Nghaeredin

10/08/2016

Categori: Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Mae Canolfan Celfyddydau ac Arloesi Pontio, Bangor, yn gweithio gyda Seiriol Davies ac Áine Flanagan Productions i gyflwyno sioe o’r enw How to Win Against History yng Ngŵyl Fringe Caeredin eleni.

Fe wnaeth y cwmni berfformiad 'gwaith ar y gweill' o'r sioe yn Pontio nôl yn Ionawr 2016; y perfformiad agoriadol yn Theatr Stiwdio y ganolfan newydd ym Mangor. Roedd y perfformiad yn lwyddiant ysgubol hefo'r gynulleidfa, a hwn yn rhannol oedd yr hwb i wneud cais i fynd â’r sioe ‘How to Win Against History’ i Gaeredin.

 

Seiriol Davies, sy’n wreiddiol o Ynys Môn, sy’n serennu mewn strafagansa gerddorol fel Henry Cyril Paget, 5ed Marcwis Môn, croes-wisgwr coegwych a ddaeth yn enwog am afradu cyfoeth aruthrol ei deulu ar ddramáu yn diferu o ddiamwntiau – dramáu oedd i fod yn gyfrwng iddo fo serennu, heblaw bod neb wedi dod i’w gweld nhw. Mi etifeddodd ‘Marcwis y Ddawns’ ei deitl ym 1898 yn 21 oed; cwta chwe blynedd yn ddiweddarach roedd yn fethdalwr ar ôl gwario’i gyfoeth anferth ar ffrogiau gemog, cŵn pŵdl wedi’u lliwio’n borffor, fflyd o geir wedi’u haddasu i chwythu oglau rhosod drwy’u pibellau disbyddu, a thaith o gwmpas yr Almaen efo sioe annirnad o’r enw The Famous Electric Butterfly Dance. Pan fu farw’r flwyddyn ganlynol, mi losgodd ei deulu pob cofnod o’i fywyd a bwrw ymlaen fel petae ef erioed wedi bodoli.

 

Gwahanol

 

Dywedodd Seiriol Davies, “Mi gefais i fy magu ar Ynys Môn, ger y palas ysbanglaidd o’r enw Plas Newydd, cartre hynafiadol Marcwisau Môn. Roeddwn yn gofyn i’m rheini fynd a fi yno yn aml. Roedd na benddelweddau a pheintiadau yn anrhydeddu’r Marcwis cynta, yr ail, y trydydd, a’r pedwerydd. Ac ar gyfer y pumed..... printiadau o ddyrnaid o luniau wedi’u lamineiddio a’u gosod yn y portsh cefn, uwchben y mat.  A’r cwbwl dim ond oherwydd bod y boi ’ma’n ‘wahanol’. Mae Henry Cyril Paget yn edrych fel Freddie Mercury ar ei ffordd i dŷ Elton John yn gwisgo’r rhan fwya o stoc Elizabeth Duke.  Ro’n i’n arfer edrych ar yr wyneb coll hwnnw yn syllu o ganol yr holl ‘bling’, ac – er nad oeddwn i’n gwisgo’n llachar o gwbwl (roedd gen i siwmper Garfield a thrwsus combat camo Arctig) - ro’n i’n uniaethu ag o. Nid rhyw stori ‘druan o’r hogyn bach cefnog’ ydy hon: mae’n ymwneud â dymuno bod yn rhan o’r byd, ond y byd ddim o reidrwydd yn teimlo’r un fath. A be gebyst fyddai’n ei olygu bod eich holl fywyd chi’n cael ei farnu’n annilys?”

 

Dywedodd Elen ap Robert, Cyfarwyddwr Artistig Pontio; "Mae Pontio yn falch iawn i fod yn hybu y sioe Gymreig befriol hon i gynulleidfaoedd eang yng ngŵyl gelfyddydau mwya'r byd: Ffrinj Caeredin."

 

Ychwanegodd Seiriol "Mae hi'n fraint i fod yn gweithio efo Pontio; ein uchelgais ni yw mynd â Henry a'i griw ar daith drwy Gymru yn 2017."

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru