Pobl Ifanc yn creu murlun deniadol i Bromenâd Aberystwyth

05/02/2019

Categori: Addysg, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Mae’r ardal ger Promenâd Aberystwyth sy’n aml yn denu fandaliaeth, ar ail lawr y lloches bellach wedi’i ddisodli gan furlun mawr, lliwgar sy’n adlewyrchu treftadaeth Aberystwyth, a beth mae Aberystwyth yn golygu i bobl ifanc.

Roedd yr ymateb i'r gystadleuaeth ddylunio yn wych a derbyniodd y Gwasanaeth Ieuenctid lu o ddyluniadau creadigol.  Roedd yna banel o feirniaid wedi cwrdd i fynd trwy’r ceisiadau a dewiswyd pedwar enillydd. Roedd y panel wedi mwynhau elfennau o'r pedwar dyluniad, ac felly cafodd y rhain eu cyfuno mewn i un dyluniad mawr gan yr artist graffiti proffesiynol, Lloyd y Graffiti.

 

Cafodd y dyluniadau buddugol eu creu gan; Daisy Anderson o Glwb Ieuenctid Penparcau, Gwenno Evans o Brifysgol Aberystwyth, Pheobe Hinks o Ysgol Penglais a Carys Owen o Ysgol Penweddig. Bydd yr enillwyr yn derbyn gwobr sy’n rhoddedig ar y cyd gan Ganolfan Celfyddydau Aberystwyth a Chyngor Sir Ceredigion. Bydd y gwobrau yn cael eu cyflwyno iddynt mewn lansiad a fydd yn digwydd unwaith i’r prosiect gael ei gwblhau.

 

Adnewyddu

 

Dywedodd y Cynghorydd Catrin Miles, Aelod Cabinet â chyfrifoldeb am Wasanaethau Dysgu, “Mae’n wych gweld yr ardal yma ger y Promenâd wedi’i adnewyddu, gyda murlun lliwgar a deniadol. Mae hefyd yn braf gwybod bod barn pobl ifanc wedi cael eu hystyried, a bod y dyluniad wedi’i greu gan ddefnyddio syniadau pobl ifanc. Gobeithiaf y bydd pobl leol ac ymwelwyr yn mwynhau’r darn yma o waith.”