Pobl ifanc lleol yn codi ymwybyddiaeth am gestyll UNESCO

22/02/2018

Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae’r corff sy’n diogelu henebion a safleoedd hanesyddol - Cadw, wedi bod yn gweithio gyda grŵp o bobl ifanc a chwmni’r Frân Wen i sicrhau bod cymunedau lleol yn gwneud yn fawr o safleoedd treftadaeth y byd UNESCO.

Gan weithio gyda Chwmni'r Frân Wen, mae'r bobl ifanc wedi paratoi cyfres o ffilmiau i glywed barn busnesau lleol, ymwelwyr a phobl leol yng NghaernarfonConwyBiwmares a Harlech, sef cartrefi'r cestyll a'r muriau sy'n ffurfio Safle Treftadaeth y Byd gogledd-orllewin Cymru.

 

Meddai'r Arglwydd Elis-Thomas, y Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon: "Mae hon yn garreg filltir i Safle Treftadaeth y Byd, yn benllanw dwy flynedd o waith gyda phartneriaid a'r gymuned leol. Gwnaeth dros 600,000 o bobl ymweld â'r cofebau  llynedd, gan gyfrannu dros £30m at yr economi leol. Mae'r cynllun newydd yn blatfform ar gyfer sicrhau bod statws y safle'n cael ei ddiogelu a bod yr adeiladau trawiadol hyn yn dod â buddiannau go iawn i'w cymunedau.

 

"Rhan allweddol o'r weledigaeth yw annog mwy o ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o Safle Treftadaeth y Byd, i helpu pobl werthfawrogi'r lleoedd arbennig hyn hyd yn oed yn fwy. Rydyn ni wrth ein boddau felly ein bod wedi cael gweithio gyda phobl ifanc ar y prosiect - gan mai'r prif nod yw gwarchod a diogelu'r cofebau hyn er lles cenedlaethau'r dyfodol."

 

Magu sgiliau pwysig

 

Ychwanegodd Carl Russell Owen o Frân Wen: "Mae'r bobl ifanc sydd wedi gweithio ar y prosiect wedi magu sgiliau pwysig trwy helpu i gynllunio, sgriptio, golygu a pharatoi'r ffilmiau; sgiliau fydd yn bwysig iddyn nhw yn eu hastudiaethau a'u swyddi yn y dyfodol.

 

Trwy gynnal y digwyddiad yn CARN, canolfan gelf gymunedol newydd a noddwyd gan Gyngor Gwynedd a phrosiect STAMP Cyngor Celfyddydau Cymru, yng nghysgod waliau tref Caernarfon, dangosir sut y gall cymunedau adfywio'r lleoedd hyn mewn ffyrdd creadigol ac arloesol."