Plas Tan y Bwlch yn dathlu'r deugain

03/09/2015

Categori: Amgylchedd, Newyddion

Yr wythnos hon bu Plas Tan y Bwlch ger Maentwrog yn dathlu 40 mlynedd ers ei sefydlu fel canolfan i Barc Cenedlaethol Eryri.

 

Bu tŷ ar safle’r plasty ers yr unfed ganrif ar bymtheg ond ar ôl sawl perchennog gwahanol dros y canrifoedd, ym 1969 fe brynwyd y tŷ gan Gyngor Sir Meirionnydd ac yna’i sefydlu ym 1975 fel Canolfan Addysg i’r Parc Cenedlaethol. Ers hynny, mae o leiaf hanner can mil o oedolion a thros 100,000 o blant wedi croesi trothwy’r Plas a thrwy gyrsiau, cynadleddau a darlithoedd bellach yn deall mwy am gefn gwlad, yn gallu gwerthfawrogi cefn gwlad ac yn parchu’r amgylchedd.

 

Yn ystod y dathliadau gynhaliwyd ddydd Mawrth (1 Medi), soniodd yr Aelod Seneddol lleol, Liz Saville-Roberts, am bwysigrwydd Plas Tan y Bwlch i’r economi leol, cymdeithasau lleol a’r gymuned leol, siaradodd yr hanesydd Dr Dafydd Gwyn am gyfraniad addysgol Plas Tan y Bwlch i’r bydoedd amgylcheddol, cadwriaethol a hanesyddol ac i gloi soniodd Owain Wyn, Cadeirydd Bwrdd Plas Tan y Bwlch am y datblygiadau sydd ar droed yn y Plas ar hyn o bryd sy’n cynnwys parhau i ddenu ymwelwyr i ymweld â’r Plas, y gerddi a’r coedlannau cyfagos.

 

Fel rhan o’r dathliadau hefyd,  lansiwyd  llyfr, Hanes Plas Tan y Bwlch. Y diweddar Merfyn Williams, un o gyn-benaethiaid y Ganolfan fu’n gyfrifol am ddechrau’r gwaith ymchwil manwl i gefndir a hanes y Plas, a chyn-ddarlithydd ym Mhlas Tan y Bwlch, Twm Elias fu’n gyfrifol am gwblhau’r llyfr.

 

Hybu’r diwylliant

 

Yn dilyn y dathliadau, dywedodd Emyr Williams, Prif Weithredwr Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, “Ers ei sefydlu fel Canolfan i’r Parc Cenedlaethol, bu’r Plas yn cyfrannu’n helaeth i’r gymuned leol. Bu’n cynnig cyfleoedd gwaith i drigolion lleol, bu’n cyfrannu at fusnesau darparwyr lleol a dychwelodd nifer o’i gwsmeriaid yn ôl i’r ardal gan hybu’r diwydiant ymwelwyr lleol. Bellach, mae yma gyfleusterau gwych ar gyfer cyrsiau i oedolion a phlant ac mae’r ddarpariaeth newydd o agor y gerddi i’r cyhoedd, agor Ystafell De a chynnig cinio dydd Sul yn atyniad rhagorol i drigolion ac ymwelwyr. Fel Awdurdod cyhoeddus, rydym yn wynebu heriau ariannol, ond gyda chymorth a chefnogaeth byddwn yn gwneud pob ymdrech i sicrhau dyfodol llwyddiannus i Blas Tan y Bwlch.”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru