Plant yng Ngheredigion yn paratoi ar gyfer Gŵyl Feicio Aberystwyth

21/05/2019

Categori: Chwaraeon, Iechyd, Newyddion

Gyda Gŵyl Feicio Aberystwyth yn cael ei chynnal yr wythnos hon, fe fydd plant ysgol yn cael y cyfle i gymryd rhan yn y ras ddydd Sadwrn.

Eleni, mae Ceredigion Actif wedi gweithio'n agos gyda threfnwyr y digwyddiad i gynnig cyfleoedd rasio i blant ysgolion cynradd ac uwchradd. Bydd hyn nid yn unig yn gwella eu sgiliau corfforol ond hefyd yn rhoi cyfle iddynt wneud ffrindiau newydd mewn modd diogel ac amgylchedd cyffrous.

 

Gall plant o flynyddoedd 3, 4, 5 & 6 gofrestru i gymryd rhan yn y rasys ysgol a noddir gan Ceredigion Actif ar wefan Abercyclefest o dan y pennawd 'Rasys Ysgolion'. Bydd hefyd gyfle i ddisgyblion blwyddyn 7 i 11 i gofrestru i gymryd rhan.

 

Beicio’n ddiogel

 

Dywedodd Elen James Swyddog Arweiniol Corfforaethol Dysgu Gydol Oes a Diwylliant, “Dyma nawfed flwyddyn yr Ŵyl feicio yn Aberystwyth ac rydym yn falch o weithio unwaith eto mewn partneriaeth â'r pwyllgor trefnu i gynnal rasys yr ysgolion. Mae beicio yn gamp sy'n tyfu ac mae'n allweddol nid yn unig i'n clybiau beicio ond hefyd fel ffordd ddiogel o deithio i'r ysgol ac fel gweithgaredd ardderchog i'r teulu. Mae rasys yr ysgolion yn rhoi cyfle i'r plant feicio'n ddiogel ar ffyrdd Aberystwyth.”