Plannu derwen i ddathlu pen-blwydd mudiad yn 80 oed

16/12/2016

Categori: Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

I ddathlu pen-blwydd Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru yn 80 oed, bydd glasbren derwen yn cael ei roi i bob aelod o Ffederasiwn Ffermwyr Ifanc Cymru.

Rhoddwyd y 6000 glasbren yn garedig gan Parciau Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, Arfordir Sir Benfro ac Eryri, ynghŷd â Choedwig Tilhill.

 

Yn ystod Ffair Aeaf Frenhinol Cymru, yn dilyn yr ymgyrch prynu bric, bu seremoni coffaol i plannu coeden tu allan i Canolfan Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru ger y cylch gwartheg. Bu nifer o gynrhychiolwyr yn rhan o’r seremoni a diolchwn i John T Davies, Cadeirydd Bwrdd Gweithredwyr Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru, Rhys Evans o’r Ymddiriedolaeth Cenedlaethol, Iwan Parry o Till Hill, Iwan Meirion – Cadeirydd Pwyllgor 80 mlynedd CFfI Cymru, Maurice Trumper – un o gadeiryddion cyntaf y mudiad a aelodau ifancaf CFfI Cymru, Lloyd Gardiner ac Alys Morgan.

 

Derwen symbolaidd

 

Cafwyd penblwydd yn 80 ei symboleiddio gan y dderwen yn draddodiadol, gan ei bod yn cynnal cynefin sy’n gyfoethog o ran bioamrywiaeth ynghŷd â’r theori taw ‘o fensen bach mae coed derw mawr yn tyfu’, sy’n gysylltiedig a’r sentiment cryf y mae CFfI Cymru yn cynnal i’w haelodau yn dros yr 80 mlynedd diwethaf ac yn parhau i’w gwneud yn y dyfodol. Roedd y glasbrennau yn rhoddiad perffaith i nodi carreg filltir arwyddocaol yn hanes y mudiad ieuenctid fwyaf yng Nghymru.

 

Dywedodd Arwel Jones, Cadeirydd Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru: “Hoffai’r Mudiad ddiolch i bob Parc Cenedlaethol ac hefyd i Tilhill am eu cefnogaeth trwy’r ymroddiad o goeden dderwen i bob aelod yng Nghymru.”

 

Gellir gweld y goeden ar ochr y cylch gwartheg yn gyfagos i Ganolfan Clwb Ffermwyr Ianc Cymru.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru