Plaid Cymru yn Annog: “Peidiwch a Thanwerthu Cymru”

25/08/2014

Categori: Gwleidyddiaeth, Hamdden, Newyddion

Mae Plaid Cymru wedi galw am i fwy gael ei wneud i dynnu sylw at ein diwydiant ymwelwyr wedi i ffigyrau ddangos fod Llywodraeth yr Alban yn gwario saith gwaith yn fwy ar farchnata eu gwlad.

 

Dywedodd Gweinidog cysgodol y Blaid dros yr Economi, Rhun ap Iorwerth, tra bod Cymru yn gyrchfan boblogaidd i ymwelwyr, ei bod mewn perygl gael ei thanwerthu oherwydd ei chyllideb farchnata gymharol fechan.

 

I danlinellu ei bwynt, defnyddiodd Aelod Cynulliad Ynys Môn ffigyrau sy’n dangos fod Visit Wales yn derbyn dim ond £7 miliwn o arian gan Lywodraeth Cymru. Ar y llaw arall, mae’r corff cyfatebol yn yr Alban yn derbyn £47 miliwn o gyllid. 

 

Dywedodd fod Cymru yn cael ei chydnabod fel cyrchfan o’r radd flaenaf am wyliau hanesyddol, diwylliannol a gweithgareddau.

 

Dywedodd Mr ap Iorwerth AC tra bod y sector yn werth cannoedd o filiynau o bunnoedd i economi Cymru bob blwyddyn, y gallai gyrraedd yr uchelfannau gyda hwb i farchnata, gyda phwyslais arbennig ar ddenu ymwelwyr o dramor.  

 

Yn gynharach eleni, enwyd Rhossili ar Benrhyn Gŵyr fel y traeth gorau yn y DG a’r 9fed orau yn y byd mewn arolwg gan y wefan deithio TripAdvisor. Daeth Cymru i’r brig fel y wlad orau yn y byd i ymweld â hi gan ddarllenwyr llyfr taith y Rough Guide eleni.

 

Dywedodd Mr ap Iorwerth AC:

 

“Fe wyddom yma yng Nghymru fod ein gwlad yn lle ardderchog i dreulio gwyliau. O’r arfordir ysblennydd i bentrefi tlws a’r henebion, mae yna yn wir rywbeth i bawb.

 

“Yr her yn awr yw lledaenu’r neges hwnnw i bedwar ban byd at ymwelwyr nad yw Cymru ar eu radar fel cyrchfan wyliau"

 

“Ar hyn o bryd, mae twristiaeth yn werth £15.8 miliwn y dydd i economi Cymru, a hynny heb fawr ddim hybu gan y llywodraeth. Fe allwn fod yn cynhyrchu llawer iawn mwy o arian i’n heconomi gyda mwy o fuddsoddi.

 

“Mae busnesau sy’n gwasanaethu ymwelwyr yn gwneud gwaith gwych wrth ddenu pobl yma, ond mae mwy y gallai ac y dylai Llywodraeth Cymru fod yn wneud i hybu Cymru.

 

“Mae’r rhan fwyaf o ymwelwyr sy’n dod i Gymru yn dod o’r tu mewn i’r DG – rhaid bwrw’r rhwyd yn ehangach yn awr. Tra bod Llywodraeth Cymru yn buddsoddi £7 miliwn y flwyddyn yn unig ar hybu Cymru fel cyrchfan i ymwelwyr, mae Llywodraeth yr Alban yn gwario bron i saith gwaith y swm hwn.

 

Mae’n farchnad gystadleuol, ac ni ddylai Llywodraeth Cymru danwerthu Cymru. Os ydym am fanteisio i’r eithaf ar  harddwch naturiol ein cenedl a dangos gwir gefnogaeth i’n diwydiant ymwelwyr, yna rhaid gwneud mwy.” 

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net