Pêl-droed Cymru yn cefnogi ymgyrch Careiau'r Enfys

21/11/2017

Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Newyddion

Bydd Pêl-droed Cymru’n cefnogi ymgyrch ‘Careiau Enfys’ Stonewall yn ddiweddarach y mis yma. Bwriad yr ymgyrch yw creu naws cynhwysol ar gyfer chwaraewyr a chefnogwyr Lesbaidd, Hoyw, Deurywiol a Thrawsrywiol.

Yn flynyddol, mae Stonewall yn gofyn i gyrff gweinyddol godi ymwybyddiaeth am gamdriniaeth LGBT drwy ofyn i glybiau ddangos eu cefnogaeth yn gyhoeddus i’r gymuned LGBT. Mae ymchwil diweddar yn cadarnhau bod 72% o gefnogwyr pêl-droed wedi clywed sylwadau gwrth-LGBT mewn gemau yn ystod y pum mlynedd ddiwethaf.

 

Bydd Cymdeithas Bêl-droed Cymru, Uwch Gynghrair Cymru JD ac Uwch Gynghrair Merched Cymru Orchard yn cefnogi’r ymgyrch fydd yn digwydd rhwng Tachwedd y 24ain a’r 3ydd o Ragfyr.

 

Bydd CBDC yn hyrwyddo’r ymgyrch cyn, ac yn ystod gêm Ragbrofol y Merched ar gyfer Cwpan y Byd yn erbyn Casachstan yn Stadiwm Dinas Caerdydd ar y 24ain o Dachwedd. Bydd carfan Jayne Ludlow yn gwisgo careiau lliwiau’r enfys yn ystod yr ornest a bydd negeseuon o gefnogaeth i’r ymgyrch yn cael eu cynnwys yn y rhaglen swyddogol ac o amgylch y stadiwm.

 

Bydd clybiau Uwch Gynghrair Cymru JD yn dangos eu cefnogaeth dros benwythnos Tachwedd y 24ain-26ain.

 

Bydd Uwch Gynghrair y Merched yn neilltuo penwythnos y 3ydd o Ragfyr i ddangos eu cefnogaeth nhw yn ystod eu gemau yng Nghwpan y Cynghrair. Yn ogystal bydd y gornestau yn y Cynghrair fydd yn cael eu chwarae ddydd Sul y 26ain o Dachwedd yn ymuno yn yr ymgyrch, gan gynnwys y frwydr ar y brig rhwng Abertawe a Met Caerdydd.

 

Cydweithio

 

Dywedodd Jonathan Ford, Prif Weithredwr CBDC:‘’Rydym yn hynod falch ein bod yn cydweithio gyda Stonewall Cymru gydag ymgyrch Careiau’r Enfys eleni. Mae chwaraeon yn gallu dylanwadu’n gadarnhaol ar bobl mewn gorfoledd ac wrth golli ac fel camp mwyaf poblogaidd Cymru, mae gan bêl-droed y gallu i ddod ȃ phawb at ei gilydd. Mae’r gamp ar gael i un ac oll a dyna pam yr ydym yn cefnogi’r ymgyrch yma.’Does dim lle i wahaniaethu yn erbyn gwahanol bobl ym myd chwaraeon ac ‘rydym yn gobeithio y bydd y ffaith ein bod yn cefnogi’r ymgyrch hon yn cadarnhau’r neges honno.

 

Dywedodd Andrew White, Cyfarwyddwr Stonewall Cymru:“Mae cymaint o bobl yn ymwneud ȃ’r byd chwaraeon - boed hynny’n gefnogwyr, chwaraewyr neu reolwyr. Er mwyn sicrhau bod chwaraeon ar gael i bawb, mae’n rhaid gweithredu’n gadarnhaol. ‘Rydym fel mudiad, wrth ein bodd bod y Gymdeithas Bêl-droed ar flaen y gȃd gyda’i chefnogaeth. Mae arweiniad fel hyn yn rhoi hyder i bobl hoyw, lesbaidd, deurywiol a thrawsrywiol”.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru