Pianydd clasurol yn lansio ei yrfa broffesiynol

01/12/2016

Categori: Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

Fe fydd pianydd clasurol yn lansio ei yrfa broffesiynol gyda pherfformiad epig yn esblander Oriel Glyn-y-Weddw, ger Pwllheli brynhawn dydd Sul yma.

Fe gafodd Tristian Evans o Ddyffryn Nantlle ei dderbyn yn Gymrawd yr Ysgolion Cerdd Brenhinol yn ddiweddar yn Ysgol Sant Paul, Llundain, gan ennill gwobr rhagoriaeth am ei berfformiad. Ym Mhlasdy Glyn-y-Weddw fe fydd Tristian yn performio darn o waith gan y cyfansoddwr Ffrengig, Maurice Ravel. 

 

Wrth edrych ymlaen, dywedodd Dr. Tristian Evans, "Bydd yn bleser perfformio yn mhlasdy ysblennydd Glyn y Weddw. Dylanwadwyd rhan sylweddol o gerddoriaeth Ravel, wedi’i gyfansoddi ar droad yr 20fed ganrif, gan y celfyddydau gweledol, hanes a barddoniaeth. Yma yng Nghymru, daeth Plas Glyn y Weddw yn oriel gelfyddydol union yr un pryd, ar ôl cael ei adeiladu’n dŷ agweddi bron i ddeugain mlynedd yn gynharach. Mae’r lleoliad felly’n gefndir perffaith i’r gerddoriaeth fyddaf yn ei berfformio, o ran ei bensaernïaeth hanesyddol yn ogystal a’i gyd-destun celfyddydol"

 

Wrth ymateb i’w lwyddiant, dywedodd Gillian Williams, sy’n arholi gyda’r Bwrdd Ysgolion Cerdd Brenhinol, "Rwyf wedi cael y fraint o ddysgu Tristian ers iddo fod yn 7 mlwydd oed, ac roedd ei dalent yn amlwg o’r cychwyn. Mae dod ar draws ymgeiswyr sy’n eistedd yr arholiad FRSM yn gymharol brin, ac mae llwyddo ym mhob rhan o’r ddiploma heriol hon ar y cynnig cyntaf yn ddipyn o gamp yn ei hun, ond mae llwyddo gyda rhagoriaeth yn eithriadol."

 

Marc uchaf trwy Gymru

 

Ym 1999, enillodd Tristian Wobr Goffa Mr. Jeffreys a Mrs. Christina Jeffreys ar gyfer Cymru ar ôl derbyn y marc uchaf trwy Gymru am ei arholiad piano gradd 8. Aeth ymlaen i astudio cerddoriaeth ym Mhrifysgol Bangor a dyfarnwyd iddo radd dosbarth cyntaf BMus yn 2005 cyn derbyn ysgoloriaethau ôl-radd gan y Cyngor Ymchwil i’r Celfyddydau a’r Dyniaethau i astudio ar y cwrs MA, gan basio gyda rhagoriaeth. Derbyniodd Ddoethuriaeth ym Mangor yn 2010 ac aeth ymlaen i ddarlithio cerddoriaeth yno. 

 

Mae Tristian bellach yn bianydd, athro piano ac yn ymchwilydd llawrydd, yn cyfeilio i Gôr Siambr Canolfan Gerdd William Mathias, ac wedi cyhoeddi ei lyfr cyntaf y llynedd ar gerddoriaeth y cyfansoddwr Americannaidd Philip Glass. Mae’n gobeithio cynnal perfformiadau yng Nghaerdydd, Nottingham a Truro ymysg eraill yn ystod y flwyddyn nesaf.

 

Ceir tocynnau a manylion pellach ar wefan Oriel Plas Glyn y Weddw

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru