Perfformio Cantata Memoria yn Efrog Newydd

13/01/2017

Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Newyddion

Bydd campwaith corawl Syr Karl Jenkins, sy'n nodi 50 mlynedd ers trychineb Aberfan, yn cael ei berfformio ar lwyfan fyd-enwog Carnegie Hall nos Sul yma yn Efrog Newydd, gan fod y tro cyntaf iddo gael ei berfformio yn fyw yng ngogledd America.

Comisiynwyd y gwaith gan S4C, a'i greu gan y cyfansoddwr o Benclawdd Syr Karl Jenkins a'r Prifardd Mererid Hopwood. Fe'i perfformiwyd am y tro cyntaf erioed yng Nghanolfan Mileniwm Cymru ar 8 Hydref 2016, gyda'r darllediad cyntaf ar S4C y noson ganlynol.

 

Mae'r gwaith, Cantata Memoria: Er mwyn y plant, wedi derbyn canmoliaeth eang gan gyrraedd brig y siartiau cerddoriaeth glasurol (Official Classical Artist Albums Chart). 

 

Fe'i comisiynwyd er mwyn nodi 50 mlynedd ers trychineb Aberfan, pan laddwyd 144 o bobl, yn cynnwys 116 o blant Ysgol Pantglas. Mae'n ddarn o waith cerddorol a barddonol sy'n sefyll ar ei draed ei hun, ond sy'n deyrnged addas i'r gymuned sydd wedi adeiladu o'r newydd yn dilyn trasiedi, sydd wedi brwydro am gyfiawnder a throi tywyllwch yn oleuni.   

 

"Mi fydd pwysigrwydd Cantata Memoria: Er mwyn y Plant yn oesol fel teyrnged barhaol i bobl Aberfan yn dilyn y trychineb ofnadwy hwnnw 50 mlynedd yn ôl," meddai Prif Weithredwr S4C, Ian Jones, fu'n arwain ar gomisiynu'r gwaith.

 

"Wrth i'r Cantata Memoria gael ei berfformio a'i glywed ar draws y byd, yn cynnwys y gyngerdd hon yn Neuadd Carnegie Efrog Newydd, bydd hanes cymuned Aberfan yn cael ei rannu a'i gofio. Roedd y profiad o ddod â'r gwaith yma yn fyw yn un wna i fyth ei anghofio. Rwy’ mor falch o'r campwaith mae Syr Karl Jenkins a Mererid Hopwood wedi ei greu, a bod S4C wedi bod yn rhan allweddol o'r prosiect ac mae'n enghraifft o ddyletswydd S4C fel darlledwr gwasanaeth cyhoeddus i gyfrannu at gof cenedl."

 

Ymhlith y perfformwyr yn y gyngerdd yn Neuadd Carnegie ar nos Sul 15 Ionawr, bydd côr o'r ysgol berfformio yng ngogledd Cymru, Côr Glanaethwy. Maen nhw yn ffurfio'r corws cymysg ynghyd â 14 côr arall o'r UDA a thu hwnt, gan gynnwys Y Ffindir, Yr Almaen a Swydd Sussex.

 

Enwau amlwg

 

Ar gyfer y premiere yng ngogledd America, bydd casgliad o gantorion ac offerynwyr uchel eu bri, yn cynnwys y delynores Catrin Finch a'r chwaraewr Ewphoniwm, David Childs, oedd yn rhan o'r perfformiad gwreiddiol yng Nghanolfan Mileniwm Cymru ym mis Hydref 2016.

 

Daeth ar ddeall na fydd arweinydd Cor Glanaethwy, Cefin Roberts yn cymryd rhan, am ei fod wedi methu teithio oherwydd problemau gyda'i fisa. 

 

Mae Cantata Memoria: Er mwyn y Plant wedi cael ei ryddhau ar ffurf albwm gan Deutsche Grammophon.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru