Llwyfannu perfformiadau ychwanegol o'r Mimosa

16/11/2015

Categori: Celfyddydau, Eisteddfod yr Urdd, Iaith, Newyddion

Bydd perfformiad ychwanegol o sioe Mimosa, fu ar daith yng Nghymru a Phatagonia dros yr haf, yn cael ei llwyfannu yn Theatr Clwyd nos Sul, 20 Rhagfyr yn dilyn adolygiadau gwych y ddwy ochr i’r Iwerydd.

 

Mae’r sioe wedi ei disgrifio fel ‘ocsigen i’r diwylliant Cymreig’ ym Mhatagonia ac roedd pob sedd yn llawn yn y tri perfformiad yng Nghymru.  Mae’n gynhyrchiad ar y cyd rhwng yr Urdd a Clwyd Theatr Cymru Theatr ar gyfer Pobl Ifanc, ac roedd pedwar actor proffesiynol, 16 o Gymry ifanc a 2 Archentwr yn rhan o’r perfformiad.

 

Mae’r sioe yn dilyn hanes mordaith gyntaf y Cymry i Batagonia ar long y Mimosa.  Tim Baker sydd wedi ysgrifennu a chyfarwyddo y sioe.  Meddai, “Er mwyn creu'r sgript rwyf wedi gweithio law yn llaw gyda haneswyr a dogfennau gwreiddiol y cyfnod.  Hanes ein cyndeidiau Cymreig yn cymryd y cam mentrus o adael Cymru ar daith 60 diwrnod o Lerpwl i chwilio am fywyd gwell yn ne America.  Mai’n stori hudolus, anhygoel ond stori sydd hefyd yn llawn siom, dicter a chaledi.”

 

Cafodd y sioe ymateb gwych ym Mhatagonia, gyda nifer yn eu dagrau erbyn diwedd y perfformiad.  Un a fu yn gwylio y ddrama draw ym Mhatagonia oedd Ricardo Lagiard.  Dywedodd, “Yn ystod fy mywyd hir yn y Dyffryn hwn, dyma’r tro cyntaf i mi wirioneddol fwynhau drama yn yr iaith Gymraeg.  Roedd naratif doeth y stori sy’n llawn momentau trawiadol, ynghyd â chyfoeth y gerddoriaeth chwaethus yn deffro y gynulleidfa o lawer o emosiynau.”

 

Aros yn y cof

 

Un arall fu’n gwylio’r cynhyrchiad allan ym Mhatagonia oedd Marcelo Andres Roberts.  Dywedodd, “Roedd yr hyn wnaeth y daith theatrig hon i Chubut yn bwysig iawn, ac yn siŵr o aros yng nghof y gymuned Gymraeg am amser hir iawn gan greu cwlwm cryf rhwng y pobl ifanc fu’n perfformio a Phatagonia.  Roedd yn ocsigen i’r diwylliant Cymraeg yma.”

 

Ychwanegodd y Cyfarwyddwr, Tim Baker “Roedd yn brofiad arbennig bod ar daith ym Mhatagonia ac roedd y croeso a gawsom yn hollol anhygoel.  Dydw i erioed wedi gweld cynulleidfa yn canolbwyntio gymaint ac roedd y teimlad yn hollol drydanol fel oedd stori yr ymfudwyr cyntaf yn cael ei dadlennu.   Llwyddodd pob perfformiad – y ddau yn yr Eisteddfod, yng Nghaerdydd a phob perfformiad ym Mhatagonia – i gael y gynulleidfa ar eu traed yn cymeradwyo.  Roeddem wir yn teimlo fel ein bod wedi creu rhywbeth arbennig.”

 

Bydd y perfformiad ychwanegol o’r Mimosa i’w weld yn Clwyd Theatr Cymru nos Sul, 20 Rhagfyr am 7.00pm.  Mae tocynnau ar gael trwy ffonio 01352 701521.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru