Perfformiad operatig o Wythnos yng Nghymru Fydd

Heddiw fe fydd cyfle i chi glywed detholiad o opera newydd sbon ar Faes yr Eisteddfod sy’n seiliedig ar nofel Islwyn Ffowc Elis, Wythnos yng Nghymru Fydd a ysgrifennwyd yn 1956, union 60 mlynedd yn ôl.

Mae’r nofel yn dilyn hanes cymeriad o’r enw Ifan sy’n teithio mewn peiriant amser i Gymru yn y flwyddyn 2033 ac mae’n trafod marwolaeth yr Iaith Gymraeg.  

 

Cyfansoddwr yr opera newydd yw Gareth Glyn a’r libretydd yw’r Prifardd Mererid Hopwood.

 

Dywedodd Wyn Thomas o Brifysgol Bangor, sy’n rhan o’r prosiect celfyddydol,  'Mae'r cynllun cyffrous hwn yn gam arwyddocaol iawn ymlaen yn hanescyfansoddi operau yn yr iaith Gymraeg ac fe fu'n fraint i ni fel prifysgol yma ym Mangor, i fod yn gartref i'r gweithgareddhwn yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf. Mae'r cydweithio parod fu rhwng yr holl bartneriaid wedi bod yn brofiad cadarnhaol i ni gyd, a'r gobaith yw y cawn wireddu'r freuddwyd o lwyfanu'r opera yn y dyfodol agos'.

 

Mae’r opera newydd yn ffrwyth partneriaeth rhwng Canolfan Pontio, Prifysgol Bangor, Ensemble Cymru, Opra Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru. 

 

Bydd y perfformiad yn cael ei gynnal yn Y Lolfa Lên ar faes Y Brifwyl yn Y Fenni ac a fydd yn dechrau heddiw am 12.00. 

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru