Penwythnos i ddathlu canmlwyddiant Roald Dahl

15/09/2016

Categori: Llenyddiaeth, Newyddion

Fe fydd nifer o ddigwyddiadau yn cael ei cynnal yng Nghaernarfon dros y penwythnos i ddathlu canmlwyddiant Roald Dahl.

Bydd y penwythnos, sydd wedi ei drefnu gan Lyfrgelloedd Cyngor Gwynedd, tîm Celfyddydau Cymunedol Gwynedd a Siop lyfrau leol Palas Print, ac sydd yn cael ei gefnogi gan Lenyddiaeth Cymru a Llywodraeth Cymru fel rhan o ddathliadau canmlwyddiant Roald Dahl yng Nghymru.

 

Bydd y dathliadau yn cychwyn nos Wener, gyda thaith storiol. Bydd yn parhau drwy ddydd Sadwrn gyda digwyddiadau yn Llyfrgell Caernarfon yn y bore ac yn Stryd y Plas yn y prynhawn.

 

Dywedodd Nia Gruffydd, Rheolwr Gwasanaethau Defnyddiwr o Wasanaeth Llyfrgelloedd Cyngor Gwynedd: “Ein nod wrth drefnu’r digwyddiad oedd cael llawer o hwyl wedi ei ysbrydoli gan waith Roald Dahl."

 

“Roeddem eisiau dod a gwaith Roald Dahl yn fyw, i ysbrydoli creadigrwydd plant gyda chelf, crefftau, gweithgareddau tu allan, digwyddiadau theatr ac wrth gwrs, darllen ac ysgrifennu.”

 

Bydd Mewn Cymeriad yn perfformio sioe theatr wedi ei ysbrydoli gan waith Roald Dahl, a bydd Gwawr Roberts, Swyddog Datblygu Celfyddydau Cymunedol Gwynedd yn arwain gweithdy crefftau gyda phlant i adeiladu rhywbeth enfawr yn y Llyfrgell fore dydd Sadwrn.

 

Yn ystod y prynhawn, bydd Stryd y Plas yng Nghaernarfon yn cael ei droi yn ddathliad Roald Dahl gyda gweithgareddau ar gyfer plant o bob oed yn y stryd ac yn y siopau. Bydd cwmni lleol- Wild Elements, sy’n arbenigo mewn ysbrydoli plant gyda gweithgareddau amgylcheddol, gyda nifer o weithgareddau hwyl amrywiol, bydd y plant yn cael tro ar foglynnu gyda’r artist Ann Catrin Evans, bydd y cartwnydd, Huw Aaron yn cynorthwyo’r plant i greu eu cartŵn eu hunain, bydd Bethan Gwanas yn cynnal gweithdy ysgrifennu, a bydd llawer o ddigwyddiadau eraill ar gyfer pawb ar hyd y stryd.

 

Rhywbeth i’r teulu

 

Dywedodd perchennog siop lyfrau Palas Print, Eirian James: “Ein gobaith yw y bydd y stryd gyfan yn dod i’r digwyddiad, gyda theuluoedd yn ymuno yn yr helfa drysor rhwng digwyddiadau gan Wild Elements, Dr Ziggs, Cimera ac eraill.

 

“Mae llawer o fusnesau ar hyd y stryd yn cymryd rhan, ac rwy’n gobeithio y bydd pawb yn gwisgo fyny fel eu hoff gymeriad Roald Dahl gan fwynhau’r prynhawn o hwyl ac ysbrydoliaeth.”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru