Penodi prif weithredwr newydd yr Urdd

Sian Lewis yn Brif Weithredwr yr Urdd

Mae Urdd Gobaith Cymru wedi cyhoeddi mai Prif Weithredwr newydd y mudiad fydd Sian Lewis o Gaerdydd.

Mae Sian ar hyn o bryd yn Brif Weithredwr Menter Caerdydd a Menter Bro Morgannwg. Bu’n gweithio fel swyddog datblygu i’r Urdd rhwng 1994 – 2003 cyn symud i’r Fenter. Nid oes dyddiad cychwyn wedi ei gadarnhau eto ar gyfer ei swydd fel Prif Weithredwr yr Urdd.

 

Yn ôl Tudur Dylan Jones, Cadeirydd Urdd Gobaith Cymru, “Mae’r Urdd yn falch iawn bod Sian Lewis yn ymuno gyda ni fel Prif Weithredwr. Mae hi wedi profi ei bod hi’n arweinydd naturiol, ac mae’r Mudiad yn edrych ymlaen at gyfnod cyffrous o dan ei harweiniad.”

 

Anrhydedd

 

Ychwanegodd Sian Lewis, “Mae'n fraint ac yn anrhydedd i gael fy mhenodi fel Prif Weithredwr yr Urdd. Rwy'n edrych ymlaen yn fawr at gydweithio'n agos gyda staff a gwirfoddolwyr ymroddedig y mudiad er mwyn cynnig cyfleoedd gwych drwy'r iaith Gymraeg i blant a phobl ifanc Cymru.”

 

Mae gan yr Urdd bellach dros 53,000 o aelodau rhwng 8 a 25 oed. Yn ogystal â’r tri Gwersyll yng Nglan-llyn, Llangrannog a Chaerdydd mae ganddynt Eisteddfod sy’n denu 48,000 o gystadleuwyr yn flynyddol a dros 400 o glybiau chwaraeon, adrannau ac aelwydydd cymunedol sy’n cyfarfod yn wythnosol. Roedd trosiant yr Urdd yn y flwyddyn 15/16 yn £9.6m.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru