Penodi prif weithredwr newydd S4C

15/05/2017

Categori: Celfyddydau, Iaith, Newyddion

Fe gyhoeddodd S4C fod Owen Evans wedi ei benodi yn Brif Weithredwr S4C  i olynu Ian Jones.

Mae Owen Evans ar hyn o bryd yn Ddirprwy Ysgrifennydd Parhaol Llywodraeth Cymru, gyda chyfrifoldeb am Addysg a Gwasanaethau Cyhoeddus.  Yn ei swydd bresennol mae’n gyfrifol am gyllideb o £6.6 biliwn ac am arwain 1200 o staff. Ymunodd â’r gwasanaeth sifil yn 2010 fel Cyfarwyddwr Addysg Uwch, Sgiliau a Dysgu Gydol Oes i’r Llywodraeth gan dderbyn cyfrifoldebau ychwanegol yn 2012 ac eto yn 2015.

 

Rhwng 2008 a 2010 roedd yn Gyfarwyddwr elusen Busnes yn y Gymuned yng Nghymru lle tyfodd yr aelodaeth, yn ystod ei gyfnod yno, i gynrychioli dros 20% o’r gweithlu yng Nghymru. Am 10 mlynedd cyn hynny, bu’n gweithio i BT gan gynnwys cyfnod fel aelod o dîm Prydeinig BT ar ddatblygu eu strategaeth band-eang.

 

Fe’i haddysgwyd yn Ysgol Penweddig, Aberystwyth cyn graddio mewn economeg ym Mhrifysgol Abertawe. Bu’n aelod o Fwrdd yr Iaith Gymraeg rhwng 2005 a 2010. Ar hyn o bryd mae’n aelod o fwrdd ymgynghorol elusen Marie Curie yng Nghymru.

 

Profiad mewn meysydd

 

Dywedodd Huw Jones, Cadeirydd Awdurdod S4C: “Rydym yn ffodus iawn i fedru penodi arweinydd i S4C ar gyfer y blynyddoedd nesaf sydd wedi profi ei allu mewn cymaint o feysydd. Mae Owen wedi dangos fwy nag unwaith yn ei yrfa'r ddawn i addasu a derbyn cyfrifoldebau mawr a newydd, gan gynnwys ym meysydd cyfathrebu technegol a’r iaith Gymraeg. Mae’n arweinydd uchel ei barch gyda phrofiad  arbennig o adeiladu partneriaethau.  Gyda’r unigolion talentog sydd eisoes yn gweithio i S4C, gallwn edrych ymlaen i’r dyfodol yn hyderus”.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru