Partneriaeth lwyddiannus yn denu cannoedd o fechgyn a merched ifanc i arddel y bêlgron

25/07/2019

Categori: Addysg, Chwaraeon, Hamdden, Newyddion

Mae partneriaeth rhwng Ymddiriedolaeth Cymdeithas Bêl-droed Cymru, Llywodraeth Cymru a’r Uwch Gynghrair wedi ariannu saith clwb yn y Gogledd, y Canolbarth a’r De sy'n annog pobl ifanc i arddel y bêl-gron wedi cael blwyddyn gyntaf lwyddiannus iawn.

Bwriad y rhaglen yw cynnal sesiynau anffurfiol gyda’r bwriad o dyfu pêl-droed merched ac ysbrydoli plant mewn ardaloedd o amddifadedd cymdeithasol.

 

Nod y rhaglen yw cyflwyno 1,800 o blant 12 – 16 oed i bêl-droed, gydag o leiaf 450 o rheiny yn ferched.

 

Yn y flwyddyn gyntaf, fe gymerodd 244 o ferched ran mewn 519 sesiwn gafodd ei gynnal gan Clwb Pêl-droed Tref Caernarfon, Clwb Pêl-droed Llandudno, Ymddiriedolaeth Gymunedol y Cae Ras, Clwb Pêl-droed Tref y Bala, Y Seintiau Newydd, Clwb Pêl-droed Tref Caerfyrddin a Clwb Pêl-droed Tref Merthyr.

 

Prif ffocws rhaglen Cics Cymru yw cynnig gweithgareddau pêl-droed am ddim i’r rheiny sydd gyda’r anghenion mwyaf. Fodd bynnag, mae’r fenter hon hefyd yn tyfu’r gronfa o wirfoddolwyr pêl-droed yng Nghymru, gan ddod a sesiynau pêl-droed arloesol i gymunedau ledled y wlad.

 

Ar ôl darparu sesiynau Cics Cymru, mae Ymddiriedolaeth Y Seintiau Newydd yn dathlu creu pedwar tîm pêl-droed merched newydd yn y Trallwng.

 

Dywedodd Danny Bell, cydlynydd pêl-droed y clwb: “Rydym wedi creu llwybr ac amgylchedd i bobl heb unrhyw ddiddordeb mewn chwarae pêl-droed cynt i fwynhau chwarae’r gêm. Y budd mwyaf i ni yw bod mwy o ferched newyddi bêl-droed bellach yn chwarae.”

 

Hyder

 

Mae Chloe Weaver yn ymwneud gyda’r prosiect fel gwirfoddolwr Cics Cymru ac meddai: “Mae wedi helpu fy hyder i siarad gyda mwy o bobl. Roeddwn i’n arfer bod ofn chwarae gyda phlant eraill ond mae hyn wedi fy helpu i fod yn rhan o rywbeth.”

 

Ers ymuno â gweithgareddau Cics Cymru, dywedodd Catrin Davies: “Rwy’n teimlo’n fwy diogel am chwarae pêl-droed, yn enwedig wrth chwarae yn erbyn bechgyn.” Pan ofynnwyd iddi ba gyngor fyddai hi’n rhoi i bobl ifanc sy’n bryderus am ymuno, ychwanegodd Catrin, “Paid â gwrando ar bobl eraill, paid â gadael iddyn nhw dy roi i lawr am be wyt ti’n caru. Os wyt ti’n mwynhau pêl-droed, ymuna achos mae o’n hwyl.”