Parcmon newydd yn dechrau ar ei swydd ym Mharc Cenedlaethol Penfro

25/09/2018

Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae parcmon newydd wedi dechrau ar ei swydd mewn un o ardaloedd mwyaf eiconig Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Gan ddod â chyfoeth o brofiad i swydd Parcmon y De Awdurdod y Parc Cenedlaethol, bydd swyddogaeth Chris Taylor yn ei weld yn gweithio yn ardal Angle i Lanrhath yn ogystal ag Aber Daugleddau.

 

Dywedodd Libby Taylor, Rheolwr Parcmyn yr Awdurdod: “Mae’n wych cael Chris i ymuno â’r tîm; daw ef â chyfoeth o wybodaeth a phrofiad o weithio mewn rheoli cefn gwlad a’r arfordir ac mae’n sicr o wneud enw iddo’i hun yn y Parc Cenedlaethol yn fuan.

 

Wedi’i eni a’i fagu yn Sir Gaerloyw, nid yw Chris yn ddieithr i fywyd gwyllt Cymru; ar ôl cyfnod ym Mhrifysgol Aberystwyth, bu’n gweithio fel Warden ar Ynys Sgomer am bum mlynedd, ac yna aeth ymlaen i wneud gwaith monitro adar môr ar Ynysoedd Erch ac yna ar Ynys Gough yn Ne’r Iwerydd.

 

Yn fwy diweddar, bu’n gweithio fel Parcmon ar ystâd y Cairngorms a Balmoral.

 

Wythnos yn unig

 

Dywedodd Chris: “Wythnos yn unig yr ydw i wedi bod yn y swydd, ond rydw i eisoes wedi cael y cyfle o weithio gyda Wardeniaid Gwirfoddol yr Awdurdod ac rydw i’n edrych ymlaen at gael ein partïon gwaith eraill ar amserlen reolaidd yr hydref hwn.

 

“Rydw i hefyd yn edrych ymlaen at weithio ar y cyd gyda phartneriaid fel Tîm yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn Ystagbwll a datblygu swyddogaeth sefydledig.”