Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn chwilio am wirfoddolwyr

20/02/2018

Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae prosiect sy’n helpu pobl i dreulio amser yn yr awyr agored drwy ddarparu cyfleoedd gwirfoddoli ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn bwriadu recriwtio mwy o wirfoddolwyr.

Mae prosiect Llwybrau yr Awdurdod Parc Cenedlaethol, sy'n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru, yn ffordd wych i unigolion wella eu hiechyd a’u lles yn ogystal â meithrin profiadau a sgiliau newydd.

 

Dywedodd Tom Iggleden, Swyddog Gwirfoddolwyr Llwybrau: “Rydyn ni’n bwriadu recriwtio gwirfoddolwyr newydd o bob gallu a chefndir, fydd yn gweithio mewn grwpiau i gyflawni prosiectau ymarferol o amgylch y Parc Cenedlaethol a'r ardaloedd cyfagos.

 

“Mae’r gweithgareddau’n cynnwys tasgau cadwraeth fel atgyweirio llwybrau troed a rheoli coetir, ac mae cludiant ar gael ar gyfer y rhan fwyaf o’r prosiectau. Mae o leiaf un diwrnod hyfforddiant y mis hefyd mewn sgiliau personol neu gadwraeth, ac roedd y gweithdy diweddaraf yn ymwneud â phlygu gwrychoedd”.

 

Llwybrau

 

Bydd Llwybrau yn creu cynllun datblygiad personol i bob gwirfoddolwr, fel ei fod yn gallu gweithio tuag at rywbeth mae'n dymuno ei gyflawni ac er mwyn ei gyfeirio at hyfforddiant neu grwpiau perthnasol eraill os yw'n awyddus i ehangu ei ddatblygiad. I gymryd rhan dylai darpar wirfoddolwyr fod yn 16 oed neu’n hŷn.

 

Bydd y prosiect yn darparu miloedd o brofiadau gwirfoddoli dros gyfnod o dair blynedd, ac yn canolbwyntio ar bobl sydd am wella eu hiechyd a'u lles a meithrin sgiliau a phrofiadau newydd wrth iddynt wneud gwelliannau amgylcheddol i gymunedau ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro ac o'i amgylch.

 

Os hoffech chi ddod yn un o wirfoddolwyr Llwybrau cysylltwch â Tom Iggleden drwy e-bostio tomi@pembrokeshirecoast.org.uk neu ffonio 07866 771190.

 

Os ydych chi'n grŵp neu'n sefydliad sydd â diddordeb mewn gwybod sut gall Llwybrau eich helpu chi i gyflawni eich nodau, cysylltwch â Tom Moses drwy anfon e-bost i tomm@pembrokeshirecoast.org.uk