Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn chwilio am wirfoddolwyr ifanc

16/11/2018

Categori: Addysg, Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Mae prosiect gwirfoddoli Llwybrau, sy’n helpu pobl 16 oed a hŷn i wella eu hiechyd a’u lles a meithrin sgiliau a phrofiadau newydd drwy gymryd rhan mewn gweithgareddau ymarferol yn yr awyr agored, yn cynnal diwrnod blasu er mwyn recriwtio rhagor o wirfoddolwyr yng ngogledd Sir Benfro.

Bydd Perllan y Werin Llandudoch yn cynnal y digwyddiad arbennig ar ddydd Llun, 26 Tachwedd rhwng 10am a 3pm yng nghaffi’r Coach House.

 

Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro sy’n cynnal prosiect Llwybrau, ac mae’n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru.

 

Dywedodd Tom Moses, Cydlynydd Llwybrau: “Bydd y diwrnod blasu yn cynnwys tasgau cadwraeth ymarferol yn ogystal â gweithgareddau eraill i’ch helpu chi i ddarganfod mwy am fyd natur ac amdanoch chi eich hun. Hefyd, bydd y digwyddiad yn eich helpu i gwrdd â phobl newydd, cael hwyl a gwneud rhywbeth cadarnhaol.

 

Trafod gofynion

 

“Bydd lluniaeth a chinio’n cael eu darparu am ddim, felly mae’n rhaid archebu eich lle. Mae’n bosib y bydd cludiant o fannau penodol yn Hwlffordd a gogledd Sir Benfro ar gael hefyd, felly cofiwch gysylltu â ni i drafod eich gofynion.”

 

Bydd rhagor o sesiynau Llwybrau rheolaidd yn cael eu cynnal yng ngogledd Sir Benfro yn ystod y misoedd nesaf.