Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn atgyweirio pont o'r bedwaredd ganrif ar bymtheg

02/10/2018

Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae pont o’r bedwaredd ganrif ar bymtheg ganrif yng Nghoed Canaston wedi cael ei hatgyweirio’n helaeth gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro diolch i gyllid gan Barc Gwyliau Cenedlaethol Bluestone.

Adeiladwyd y bont yn y 1830au fel rhan o’r llwybr o Eagle Lodge i Neuadd Slebech a heddiw mae’n rhan o’r prif lwybr ceffylau sy’n rhedeg drwy'r coed o'r A4075 i Felin Blackpool.

 

Dywedodd Rheolwyr Wardeniaid Awdurdod y Parc (De), Tim Jones, oedd yn gyfrifol am oruchwylio’r gwaith: “Yn ogystal â’r gwaith atgyweirio ar y prif strwythur, roedd y prosiect hefyd yn cynnwys gwelliannau draenio a gwelliannau i arwyneb y llwybrau troed sy’n arwain at y bont.

 

“Mae cymeriad traddodiadol y bont wedi’i warchod a bellach mae’n darparu llecyn hwylus ar gyfer seibiant i gerddwyr yng nghanol y coed, sy’n lleoliad cudd hyfryd yn y Parc Cenedlaethol.”

 

Gwnaeth saer maen lleol, Paul Wakely, waith atgyweirio ar y bwa, ailbwyntiodd wyneb y garreg ac ailadeiladodd y ddau barapet. Gwnaed rhagor o waith atgyweirio gan gontractwr lleol, Paul Butland, a Wardeniaid Awdurdod y Parc Cenedlaethol.

 

Ychwanegu diddordeb

 

Ychwanegodd Ged Davies, Rheolwr Cynaliadwyedd ym Mharc Gwyliau Cenedlaethol Bluestone: "Rydyn ni’n falch iawn o allu cefnogi'r gwaith adfer yma. Mae Pont Spikerow yn fwy na 180 o flynyddoedd oed a nawr ei bod wedi cael ei hadfer, mae’n ychwanegu diddordeb at ardal sydd eisoes yn hyfryd i gerdded drwyddi o Felin Blackpool i Narberth neu Robeston Wathen."

 

Mae Bluestone yn gwneud cyfraniad blynyddol at welliannau i fynediad cyhoeddus yn Sir Benfro fel amod ar y caniatâd cynllunio gwreiddiol a ddyfarnwyd i'r parc gwyliau. Mae’r cyllid hwn yn cael ei weinyddu ar y cyd gan Gyngor Sir Penfro ac Awdurdod y Parc Cenedlaethol.