Paratowch am lai o olau dydd wrth fentro i'r mynyddoedd

26/10/2018

Categori: Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Wrth i ni baratoi i droi’r clociau’n ôl y penwythnos hwn gofynwn i gerddwyr gynllunio eu teithiau i gefn gwlad neu fynyddoedd Eryri’n ofalus dros y misoedd nesaf, gan gofio caniatau ar gyfer llai o olau dydd.

Mae gwyliau hanner tymor yr hydref yn gallu bod yn hynod o brysur wrth i ymwelwyr a thrigolion fanteisio ar gyfle arall i fwynhau Eryri yn ei lliwiau hydrefol. Er ein bod yn gallu cael tywydd bendigedig yr adeg hon o’r flwyddyn, mae’r dyddiau’n byrhau yn gyflym, yn enwedig unwaith y byddwn wedi troi’r clociau’n ôl ar ddiwedd y mis.

 

Fel un o bartneriaid ymgyrch Mentro’n Gall Cymru, mae Gwasanaeth Wardeiniaid Awdurdod y Parc Cenedlaethol am atgoffa’r rhai sydd am fynd allan i grwydro Eryri bod angen paratoi’n fwy trwyadl yr adeg hon o’r flwyddyn.

 

Meddai Simon Roberts, Uwch Warden De Eryri:“Yn ogystal â’r ffaith ei bod yn tywyllu’n gynnar, gall y tywydd fod yn dwyllodrus yr adeg hon o’r flwyddyn. Gall fod yn gynnes yn llygad yr haul, ond yn oer iawn yn y cysgod, yn enwedig ar yr ucheldir, felly dylai cerddwyr sicrhau eu bod yn gwisgo haenau o ddillad cynnes ac yn cario dillad ychwanegol. Dylent hefyd sicrhau eu bod yn cario tortsh rhag ofn iddynt fethu â chyrraedd yn ôl cyn iddi dywyllu.”

 

Rhew ac eira

 

Wrth i’r wythnosau fynd heibio bydd y tebygolrwydd o rew ac eira ar y mynyddoedd yn cynyddu. Er mwyn darparu gwybodaeth gyfredol i gerddwyr ynghylch amodau dan draed ar yr Wyddfa cyn iddynt fentro allan bydd adroddiadau rheolaidd yn cael eu cyhoeddi ar gyfrif Trydar dwyieithog @snowdonweather. Pan fydd rhew ac eira ar y ddaear argymhellir yn gryf mai dim ond cerddwyr profiadol gyda’r cyfarpar cywir ddylai fentro i fyny’r mynyddoedd.