Paratoi at hwyl hanner tymor a Chalan Gaeaf ym Mhenfro

17/10/2018

Categori: Addysg, Hamdden, Newyddion

Bydd tri atyniad ymwelwyr Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn cynnal gweithgareddau a digwyddiadau ar thema Calan Gaeaf hanner tymor Hydref eleni, gydag ysbrydion a helbulon i’r teulu cyfan eu mwynhau.

Mae Castell a Melin Heli Caeriw, Pentref Oes Haearn Castell Henllys ac Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau arswydus, o Hwyl Straeon y Tylwyth Teg i Ffair y Cynhaeaf.

 

I’r rhai sy’n hoffi gwneud pethau ar eu liwt eu hunain, mae cyfle i fwynhau lliwiau'r hydref drwy fynd am dro yn nhirlun Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

 

Mae’r digwyddiadau yng Nghastell a Melin Heli Caeriw yn cynnwys cyfle i ddilyn Trywydd y Sombïod o 20 Hydref tan 4 Tachwedd wrth ichi chwilio drwy'r Castell arswydus am gliwiau anfarwol cyn hawlio gwobr ddychrynllyd!

 

Bydd Straeon y Pentan ar 21, 27 a 28 Hydref a 3 a 4 Tachwedd yn gyfle ichi swatio wrth y tân yn y Neuadd Fechan wrth i storïwr mewn gwisg draddodiadol adrodd straeon ysbryd a straeon am farchogion dewr a thywysogesau hardd.

 

I’r rhai fyddai’n hoffi creu dewiniaeth, gallwch gofrestru yn Ysgol Dewiniaeth a Hudoliaeth newydd sbon Caeriw ar 29, 30 a 31 Hydref, gan greu het hudol a hudlath cyn dysgu sut i fwrw hud! Gallwch hefyd roi tro ar ein ras rwystrau ysgubau hudol! Dewch mewn gwisg ffansi ar gyfer cystadleuaeth am hanner dydd! Ewch i'r wefan i gael y manylion llawn, gan gynnwys prisiau ac amserau agor.

 

Mae’r digwyddiadau Calan Gaeaf ym Mhentref Oes Haearn Castell Henllys yn cynnwys Diwrnod Harry Potter newydd arbennig ar 30 Hydref, ynghyd â chyfle i ymweld â’r het ddidoli, addurno hudlath, gwneud tylluan, dilyn llwybr y snichyn euraidd a mwy!

 

Dathlu samhain

 

Bydd 31 Hydref yn ddiwrnod llawn dathliadau Calan Gaeaf yn Henllys yr Ysbrydion, gyda gweithgareddau bwganllyd, taith ysbrydion a straeon ysbryd yn y tŷ crwn. Caiff y dyn gwiail ei losgi ar ddiwedd y dydd i ddathlu Samhain, sy’n dynodi diwedd tymor y cynhaeaf a dechrau’r gaeaf.

 

Bydd Dewiniaid a Gwrachod ar 1 Tachwedd a Hwyl Straeon y Tylwyth Teg ar 2 Tachwedd yn gyfle i fod yn greadigol a gwneud penwisg tylwyth teg neu ffon dewin wrth ichi grwydro safle’r Castell. Ewch i www.castellhenllys.com i gael y manylion llawn, gan gynnwys prisiau ac amserau agor.

 

Yn Oriel y Parc gallwch ymuno â Llwybr Brawychus Calan Gaeaf o 28 Hydref hyd at 2 Tachwedd, a dilyn llwybr y trysor o amgylch y ganolfan a'r safle - yn wobr, fe gewch chi fagiaid o bethau da ar y diwedd.

 

Ddydd Sul 28 Hydref bydd Ffair y Cynhaeaf yn dychwelyd i Oriel y Parc gyda dathliad tymhorol sy’n cynnwys cynhyrchwyr bwyd a chrefftau lleol, cerddoriaeth fyw a pheintio wynebau i blant.

 

Mae cyfle hefyd i weld arddangosfa newydd Yr Arfordir yn y brif oriel gyda gwaith celf a sbesimenau naturiol o gasgliadau Amgueddfa Cymru yn archwilio sut mae’r môr wedi ysbrydoli artistiaid am ganrifoedd a sut mae plastig wedi effeithio ar gelf a bywyd bob dydd.