Siop Siarad
 
Yma cewch ddetholiad o newyddion o bob rhan o Gymru - yn erthyglau, storiâu, adolygiadau, polau piniwn ac adroddiadau gan unigolion, sefydliadau a busnesau. Y diben yw rhannu straeon lleol a chenedlaethol gyda phobl Cymru - rhannu storïau'r bobl gyda’r bobl. Felly os oes gyda chi stori i'w rhannu e-bostiwch hi at datganiad@lleol.cymru

Codi cestyll Lego dros wyliau'r Pasg

16/04/2015
Categori: Addysg, Hamdden, Newyddion

Codi cestyll Lego dros wyliau'r Pasg


Codi cestyll lego

Bu cannoedd o blant ledled Cymru yn cymryd rhan mewn cyfres o weithdai llawn dychymyg dros wyliau’r Pasg - a chael y cyfle i ailadeiladu cestyll enwog Cymru gyda Lego.
 
Roedd y gweithdai dwy awr ‘Creu gyda Cadw’, a ddarparwyd gan Stiwdios Arloesi Addysg Lego Cymru yng Nghastell Caerffili a Chaer Rufeinig Segontiwm, yn rhoi cyfle i’r plant animeiddio straeon o orffennol Cymru gan ddefnyddio technoleg stopio a symud, a rhoi gwedd newydd i strwythurau hanesyddol gan ddefnyddio Minecraft.
 
Dywedodd Ken Skates, y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, "Mae hwn yn gyfle rhagorol i gael pobl ifanc i ddysgu am ein hanes cyfoethog mewn ffordd hw ...

darllenwch mwy

Cyfres yn edrych ar fywyd yng Ngwesty...

16/04/2015
Categori: Hamdden, Newyddion

Cyfres yn edrych ar fywyd yng Ngwesty Parc y Stradey


Gwesty Parc y Stradey

Bydd S4C yn codi'r caead ar un o westai enwocaf Cymru mewn cyfres newydd sy'n dechrau nos Wener ar S4C. Bydd Gwesty Parc y Stradey yn olrhain bywyd beunyddiol staff a gwesteion Gwesty'r Strade yn Llanelli ac yn rhoi cyfle i wylwyr gwrdd â rhai o gymeriadau lliwgar tref y sosban a'r cyffiniau.
 
Boed yn briodas, yn barti pen-blwydd, yn wledd arbennig neu'n de angladd, mae Gwesty Parc y Stradey wedi bod yn ganolbwynt i gymuned Llanelli ac yn gyrchfan poblogaidd i dwristiaid ers blynyddoedd.
 
Bydd y cyflwynydd Aled Samuel yn ein tywys drwy'r trefnu a'r paratoi, y cwynion a'r ciniawa ac yn dangos sut mae'r staff gweithgar yn mynd ati i sicrhau bod popeth yn rhedeg yn esmwyth ...

darllenwch mwy

Wood yn llofnodi llythyr yn gwrthwyne...

15/04/2015
Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi llofnodi llythyr agored yn herio honiadau a wnaed gan Nigel Farage am fewnfudwyr HIV positif yn y ddadl deledu dros bythefnos yn ôl. 
 
Mae Leanne Wood, arweinydd yr SNP Nicola Sturgeon ac arweinydd y Blaid Werdd, Natalie Bennett, yn anghytuno gyda ffigyrau a ddefnyddiodd arweinydd UKIP yn ystod dadl yr arweinyddion ar y teledu ar ITV.
 
Ac y maent wedi galw ar Nigel Farage, i ymddiheuro am ei sylwadau dadleuol.
 
Yn ystod dadl yr arweinyddion ar y teledu ar Ebrill 2, honnodd Mr Farage: "Dyma ffaith …mae 7,000 diagnosis yn y wlad hon bob blwyddyn o bobl sydd yn HIV positif… mae 60% ohonynt heb fod a che ...

darllenwch mwy

Arian ac efydd i raglenni S4C yn Efro...

15/04/2015
Categori: Hamdden, Newyddion

Arian ac efydd i raglenni S4C yn Efrog Newydd


Gwobr arian i raglen y diweddar John Davies

Mae dwy raglen ffeithiol nodedig ar S4C wedi ennill gwobrau Arian ac Efydd yng Ngŵyl Gwobrau Teledu a Ffilm Ryngwladol Efrog Newydd 2015.
 
Cyflwynwyd Gwobr Arian i'r rhaglen Gwirionedd y Galon: Dr John Davies yn y categori Bywgraffiad/Portread. Yn gynhyrchiad gan gwmni Telesgop, fe ddarlledwyd y portread gonest o'r diweddar hanesydd Dr John Davies yn 2013, yn ystod y flwyddyn y dathlodd ei ben-blwydd yn 75 oed.
 
Fe wobrwywyd Gwobr Efydd i'r gyfres dair rhan Adam Price a Streic y Glowyr yn y categori Hanes a Chymdeithas. Roedd y gyfres hon, sy'n gynhyrchiad gan Tinopolis, yn dilyn y gwleidydd ar daith bersonol drwy Streic y Glowyr 1984-85 ac mae'r gyfres wedi derbyn cryn ganmo ...

darllenwch mwy