Siop Siarad
 
Yma cewch ddetholiad o newyddion o bob rhan o Gymru - yn erthyglau, storiâu, adolygiadau, polau piniwn ac adroddiadau gan unigolion, sefydliadau a busnesau. Y diben yw rhannu straeon lleol a chenedlaethol gyda phobl Cymru - rhannu storïau'r bobl gyda’r bobl. Felly os oes gyda chi stori i'w rhannu e-bostiwch hi at datganiad@lleol.cymru

Gradd er Anrhydedd i Cerys Matthews

18/07/2014
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Gradd er Anrhydedd i Cerys Matthews


Cerys Matthews

Mae Prifysgol Abertawe wedi cyflwyno Gradd er Anrhydedd i Ms Cerys Matthews, cyn-brif gantores y band roc sydd wedi gwerthu miliynau, Catatonia.
 
Cyflwynwyd y dyfarniad i Ms Matthews heddiw (dydd Gwener, 18 Gorffennaf) yn ystod seremoni raddio’r Coleg Gwyddoniaeth am 2.30pm.
 
Ganwyd Cerys Matthews yng Nghaerdydd ac fe'i magwyd yn Abertawe.  Enillodd sylw'r cyhoedd gyntaf fel prif gantores y band roc sydd wedi gwerthu miliynau, Catatonia, a ffurfiwyd ym 1992, ond gadawodd y band yn 2000 i fynd i'r Unol Daleithiau i archwilio'i hoff ffurfiau, sef jazz cynnar a melangan werin.
 
Mae hefyd yn awdur medrus, yn enwedig barddoniaeth a llenyddiaeth i blant.  Er ...

darllenwch mwy

Lluniau Gorsaf Newydd Caerdydd

18/07/2014
Categori: Arian a Busnes, Newyddion

Lluniau Gorsaf Newydd Caerdydd


Gorsaf Newydd Caerdydd

Mae Network Rail yn cynllunio'r trawsnewidiad mwyaf i Orsaf Ganolog Caerdydd ers iddi gael ei hadeiladu gyntaf yn y 1850au.
 
Mae'r cwmni’n edrych ar opsiynau ar gyfer ailddatblygu'r orsaf yn ystod ei gyfnod cyllido pum mlynedd nesaf, sy'n dechrau yn 2019. Fe allai’r cynlluniau olygu estyniad i'r adeilad rhestredig Gradd II i greu gorsaf fydd yn fwy ac yn well i’r defnyddwyr. 
 
Mae uwchraddio mawr i dechnoleg signalau yn ardal Caerdydd eisoes ar waith, a'r gwaith hefyd wedi dechrau ar drydaneiddio'r rheilffordd o Abertawe i Lundain. Bydd y gwaith yma’n helpu sicrhau dyfodol y rheilffordd drwy alluogi trenau cyflymach, ac amlach ar draws rhwydwaith ...

darllenwch mwy

Marwolaeth John Ellis Roberts MBE

18/07/2014
Categori: Hamdden, Newyddion

Marwolaeth John Ellis Roberts MBE


John Ellis Roberts MBE

Datganiad oddi wrth John Grisdale, Cadeirydd Tîm Achub Mynydd Llanberis.
 
Gyda thristwch mawr ‘rwy’n dwyn eich sylw at farwolaeth John Ellis Roberts drwy ddamwain, wrth iddo ddringo ar Ddinas Cromlech, a hynny o fewn ychydig ddyddiau i’w benblwydd yn 71 oed. Mae’r tristwch o golli “John Êl” drwy ddamwain ar un o’r glogwyni lle y bu, dros gymaint o flynyddoedd, mor ymroddgar yn achub degau o fywydau, yn eithriadol o eironig a llym. Estynaf ein cydymdeimlad fel Tîm i Tracy a Jean ei chwaer yn eu colled trist a brawychus.
 
John oedd asgwrn cefn Tîm Llanberis am ddegau o flynyddoedd; bu ei gyfraniad ymarferol a&rs ...

darllenwch mwy

Wythnos Gyfan o Weithgareddau Gwych y...

18/07/2014
Categori: Cerddoriaeth, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Iaith

Mae’r Coleg Cymraeg yn edrych ymlaen at Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr eleni ac wedi creu wythnos lawn o weithgareddau amrywiol ar gyfer yr ŵyl.
 
Yr Athro Gerwyn Williams o Brifysgol Bangor fydd yn traddodi darlith flynyddol y Coleg Cymraeg yn y Babell Lên fore Mawrth 5 Awst am 11 o’r gloch.
 
Testun y ddarlith fydd ‘Cofio a Ffuglenoli’r Rhyfel Byd Cyntaf’ fydd yn dadlennu gwybodaeth newydd ac annisgwyl am Gwaed Gwirion gan Emyr Jones a bydd Yr Athro Gerwyn Williams yn ystyried sut aeth yr awdur ati i gofio am y rhyfel hwnnw a’i droi’n ddarn o ffuglen gofiadwy.
 
Am y tro cyntaf eleni, bydd darlith flynyddol Sefydli ...

darllenwch mwy