Siop Siarad
 
Yma cewch ddetholiad o newyddion o bob rhan o Gymru - yn erthyglau, storiâu, adolygiadau, polau piniwn ac adroddiadau gan unigolion, sefydliadau a busnesau. Y diben yw rhannu straeon lleol a chenedlaethol gyda phobl Cymru - rhannu storïau'r bobl gyda’r bobl. Felly os oes gyda chi stori i'w rhannu e-bostiwch hi at datganiad@lleol.cymru

Enwebwch eich hoff lyfr a chyfle i en...

04/03/2015
Categori: Celfyddydau, Cystadlaethau, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae ymgyrch a lansir heddiw yn gofyn i ddarllenwyr Cymru enwebu eu hoff lyfrau, gyda chyfle ennill i pryd o fwyd mewn bwyty moethus. 
 
Mae cyfle i ddarllenwyr leded Cymru enwebu llyfrau, boed yn nofel neu yn gasgliad o straeon byrion, trwy gasglu ffurflen o’u llyfrgell neu siop lyfrau lleol. 
 
Cynigir gwobrau i’r enwebiadau sy’n cynnwys yr esboniadau gorau am eu dewis, yn cynnwys pryd o fwyd mewn bwyty moethus yng Nghymru a £50. 
 
Trefnir yr ymgyrch gan bartneriaeth rhwng Cymdeithas Prif Lyfrgellwyr Cymru, Cyngor Llyfrau Cymru a Llenyddiaeth Cymru. Bydd arbenigwyr a beirniaid llên a enwebwyd gan y sefydliadau yn ffurfio pan ...

darllenwch mwy

Nawdd i'r Ffermwyr Ifanc

03/03/2015
Categori: Amaethyddiaeth, Newyddion

Nawdd i'r Ffermwyr Ifanc


Nawdd wedi'i addo i'r Ffermwyr Ifanc

Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru heddiw eu bod yn rhoi £88,600 i Glwb Ffermwyr Ifanc Cymru, er fod y swm yn llawer llai na’r hyn a gollwyd gan y mudiad mewn grantiau. 
 
Wrth ymateb, croesawodd Nia Lloyd, Prif Weithredwr y Mudiad y cyhoeddiad, "Mae CFfI Cymru yn croesawu’r datganiad ysgrifenedig gan Ddirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd, Rebecca Evans heddiw ynglyn â chefnogaeth ariannol i CFfI Cymru. Rydym hefyd am nodi a chroesawu cefnogaeth bob un o’r pleidiau gwleidyddol yng Nghymru."
 
Bu’r clwb yn ddiweddar yn cyfarfod Llywodraeth Cymru o ganlyniad i'r newydd y bydd y ffynonellau incwm i’r clwb yn dod i ben ar 1 Ebrill eleni ...

darllenwch mwy

Gwendidau yn parhau yn y Mesur Iaith

03/03/2015
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith

Gwendidau yn parhau yn y Mesur Iaith


Gwendidau yn parhau yn y Mesur Iaith

Wrth i’r hawliau iaith newydd gael eu cyhoeddi heddiw gan Lywodraeth Cymru,  dywedodd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg fod gwendidau yn parhau, ac fod angen i’r Llywodraeth sicrhau fod pobl yn ymwybodol ac yn cymryd mantais o’u hawliau newydd.
 
Dywedodd Manon Elin, ar ran Cymdeithas yr Iaith Gymraeg fod  angen i’r hawliau hyn fod yn fwy eglur, meddai, ‘Mae'r rheoliadau hyn ymhell o fod yr hawliau clir a dealladwy rydyn ni wedi galw amdanyn nhw. Fodd bynnag, rydyn ni’n cydnabod bod y Llywodraeth wedi gwrando ar rai o'n pryderon. Mae nifer o wendidau’n dal yno: bydd rhaid mynd i’r afael â nhw wrth i’r broses symud yn ei b ...

darllenwch mwy

Tri eicon yn darganfod eu DNA

03/03/2015
Categori: Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden

Mae tri o enwogion Cymru wedi derbyn gwybodaeth newydd am eu cefndir o ganlyniad i brofion DNA hynafiadol fel rhan o'r prosiect arloesol CymruDNAWales.
 
Ar Ddydd Gŵyl Dewi fe ddechreuodd S4C ar daith epig i geisio ateb y cwestiwn 'Pwy ydy'r Cymry?' gyda rhaglen ddogfen fel cyflwyniad i gyfres o bwys cenedlaethol DNA Cymru fydd yn cael ei darlledu yn yr hydref.
 
Fe fydd cyfle arall i fwynhau'r rhaglen DNA Cymru ar S4C nos Fawrth 3 Mawrth am 11.00pm ac mae'r rhaglen ar gael i'w gwylio ar-lein ar alw am 35 diwrnod ar ôl y darllediad cyntaf.
 
Fe wnaeth Gareth Edwards, Bryn Terfel a Siân Lloyd ddarganfod eu gwreiddiau yn y gorffennol pell drwy gymryd rhan yn y ...

darllenwch mwy