Siop Siarad
 
Yma cewch ddetholiad o newyddion o bob rhan o Gymru - yn erthyglau, storiâu, adolygiadau, polau piniwn ac adroddiadau gan unigolion, sefydliadau a busnesau. Y diben yw rhannu straeon lleol a chenedlaethol gyda phobl Cymru - rhannu storïau'r bobl gyda’r bobl. Felly os oes gyda chi stori i'w rhannu e-bostiwch hi at datganiad@lleol.cymru

Arian ac efydd i raglenni S4C yn Efro...

15/04/2015
Categori: Hamdden, Newyddion

Arian ac efydd i raglenni S4C yn Efrog Newydd


Gwobr arian i raglen y diweddar John Davies

Mae dwy raglen ffeithiol nodedig ar S4C wedi ennill gwobrau Arian ac Efydd yng Ngŵyl Gwobrau Teledu a Ffilm Ryngwladol Efrog Newydd 2015.
 
Cyflwynwyd Gwobr Arian i'r rhaglen Gwirionedd y Galon: Dr John Davies yn y categori Bywgraffiad/Portread. Yn gynhyrchiad gan gwmni Telesgop, fe ddarlledwyd y portread gonest o'r diweddar hanesydd Dr John Davies yn 2013, yn ystod y flwyddyn y dathlodd ei ben-blwydd yn 75 oed.
 
Fe wobrwywyd Gwobr Efydd i'r gyfres dair rhan Adam Price a Streic y Glowyr yn y categori Hanes a Chymdeithas. Roedd y gyfres hon, sy'n gynhyrchiad gan Tinopolis, yn dilyn y gwleidydd ar daith bersonol drwy Streic y Glowyr 1984-85 ac mae'r gyfres wedi derbyn cryn ganmo ...

darllenwch mwy

'Mae yna dal amser i achub swyddfa'r ...

15/04/2015
Categori: Arian a Busnes, Llenyddiaeth, Newyddion

'Mae yna dal amser i achub swyddfa'r Herald' yn ôl Undebwr


Cefnogaeth wleidyddol

Mynnodd Paul Scott ar ran Undeb y Newyddiadurwyr fod fod yna dal amser i achub swyddfa’r Caernarfon and Denbigh Herald yng Nghaernarfon, gyda’r bwriad yn y dyddiau nesaf i gysylltu gyda chwmni Trinity Mirror i ail-agor trafodaethau i chwilio am safle rhatach yn y dref. 
 
Mynychodd dros 100 o bobl rali yng Nghaernarfon ddydd Sadwrn diwethaf, yn cefnogi’r ymgyrch i achub y swyddfa ar Stryd y Porth Mawr, yn dilyn cyhoeddiad gan Gwmni Trinity Mirror yn ddiweddar fod swyddfa Caernarfon ymhlith nifer o swyddfeydd eraill a fydd yn cau. 
 
Dywedodd Paul Scott sydd hefyd yn newyddiadurwr lleol, fod yr ymgyrch yn parhau i ddarbwyllo’r Cwmni fod ang ...

darllenwch mwy

'Mewnlifiad o fewnfudwyr talentog'

14/04/2015
Categori: Adolygiadau Llyfrau, Hamdden, Newyddion

'Mewnlifiad o fewnfudwyr talentog'


Mewnfudwyr y Saithdegau

Bydd lansiad y llyfr hir-ddisgwyledig Tua’r Gorllewin, Yn Gymysgryw Haid, sy’n gasgliad o storiâu gan fewnfudwyr i'r canolbarth yn y 1970au, yn cael ei gynnal yn Amgueddfa Ceredigion ar Ddydd Sadwrn nesaf am 2yh.
 
Bu llawer o edrych ymlaen at y llyfr a gyhoeddwyd gan Gyfeillion Amgueddfa Ceredigion, sy’n seiliedig ar yr arddangosfa hynod boblogaidd o’r un enw a grewyd yn  2014.
 
Beth ddigwyddodd yn y 1970au i ddenu cymaint i symud i Geredigion, gan edrych am syniadau newydd ar sut i fyw?
 
Dyma ond un o’r cwestiynau a ofynnwyd pam aeth yr amgueddfa ati i greu’r amgueddfa.
 
Dangoswyd  yr arddangosfa &lsquo ...

darllenwch mwy

Gwasanaeth Ieuenctid Gwynedd yn rhagori

14/04/2015
Categori: Addysg, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden

Enillodd Gwasanaeth Ieuenctid Gwynedd un wobr gyntaf a dwy ail wobr mewn seremoni genedlaethol yn ddiweddar.
 
Yng Ngwobrau Rhagoriaeth Ieuenctid Llywodraeth Cymru enillodd Andrew Speddy o Fethesda y teitl Gweithiwr Ieuenctid Eithriadol ac enwyd cynlluniau Appsteddfod a Clwb Gwaith yn eilion gorau. Bwriad y seremoni, a gynhaliwyd yng Nghaerdydd, yw cydnabod a dathlu gweithwyr ieuenctid a chynlluniau ieuenctid gorau Cymru.
 
Cydnabuwyd Andrew Speddy am ei waith ar y cynllun Appsteddfod ac hefyd am roi pobl eraill yn gyntaf wrth ei waith fel Arweinydd Ieuenctid rhan amser. Enwebwyd ef gan y Gwasanaeth Ieuenctid am wneud ei orau bob amser ac am roi cyfleon o’r radd flaenaf i ...

darllenwch mwy