Siop Siarad
 
Yma cewch ddetholiad o newyddion o bob rhan o Gymru - yn erthyglau, storiâu, adolygiadau, polau piniwn ac adroddiadau gan unigolion, sefydliadau a busnesau. Y diben yw rhannu straeon lleol a chenedlaethol gyda phobl Cymru - rhannu storïau'r bobl gyda’r bobl. Felly os oes gyda chi stori i'w rhannu e-bostiwch hi at datganiad@lleol.cymru

Y Gwyll, Rhys Ifans a llawer mwy ar S...

15/12/2014
Categori: Celfyddydau, Hamdden

Y Gwyll, Rhys Ifans a llawer mwy ar S4C dros y 'Dolig


Y Gwyll yn ôl ar ddydd Calan

Bydd DCI Tom Mathias a’r tîm yn ôl yn y gyfres dditectif Y Gwyll ar S4C i archwilio achos o dân bwriadol yn ogystal â stori am dor calon a cholled wrth inni ddarganfod mwy am fywyd a hanes y ditectif. Fe fydd y bennod arbennig yn sicr yn flas o’r hyn sydd i ddod yn yr ail gyfres yn hwyrach yn y flwyddyn.

Bydd rhifyn arbennig hir-ddisgwyliedig o gyfres Y Gwyll ar Ddydd Calan ar S4C yn un o uchafbwyntiau amserlen Nadolig sy’n llawn perfformiadau gwreiddiol, gafaelgar gan rai o sêr mwyaf y byd adloniant yng Nghymru.
 
Bydd Richard Harrington, sy'n chwarae rhan DCI Mathias yn y gyfres dditectif, yn un o blith nifer o artistiaid byd-enwog ...

darllenwch mwy

Mae'r dyfodol yn ddigidol, yn ôl Bryn...

15/12/2014
Categori: Cerddoriaeth, Newyddion

Mae'r dyfodol yn ddigidol, yn ôl Bryn Fôn


Bryn Fôn: Mae'r dyfodol yn ddigidol

Bydd gwrandawyr mewn rhannau o ogledd orllewin Cymru o'r diwedd yn gallu derbyn radio digidol o hyn ymlaen.  Roedd y canwr Bryn Fôn a Martin Geraint yn lansio'r gwasanaeth newydd yn Galeri, Caernarfon ddydd Gwener.
 
Ar ôl lansio'r gwasanaeth, dywedodd Bryn Fôn wrth Lleol.cymru, "Roedd yn bleser, ac yn fraint i dderbyn y dasg o bwyso'r botwm i ddod a radio digidol i Ogledd Orllewin Cymru. Dwi'n falch fod yr holl orsafoedd gwahanol wedi gallu cydweithio i wireddu'r prosiect hwn."

Bydd cerddorion drwyddi draw yn elwa o'r datblygiad hwn, yn ôl y canwr o Ddyffryn Nantlle, "Y gobaith rŵan ydi y bydd ein cerddoriaeth yn swnio yn well. Roedd yn rhwystredi ...

darllenwch mwy

Gofyn am ofal ar y mynyddoedd

12/12/2014
Categori: Hamdden, Iechyd, Newyddion

Gofyn am ofal ar y mynyddoedd


Eira trwchus ar y mynyddoedd

Mae'r bartneriaeth Mountain Safe yn rhybuddio cerddwyr sy'n bwriadu mentro allan i fynyddoedd Eryri i gymryd pwyll dros y penwythnos, ar ôl i dros droedfedd o eira syrthio dros nos, gyda'r rhagolygon yn addo rhagor o wyntoedd garw ac eira dros y dyddiau nesaf. 
 
Mae'r Bartneriaeth Mountain Safe yn argymell cerddwyr i gymryd gofal ac i gario bwyelli rhew a chramponau os ydynt am ddringo mynyddoedd dros 700 mtr neu ddwy fil o droedfeddi o uchder.
 
Mae gan Eryri  sawl copa dros uchder o 700 mtr, gyda'r mynyddoedd yn gyrchfan boblogaidd i ddringwyr yn ystod y gaeaf.  Mae Eryri yn beryglus iawn dros y gaeaf gyda thywydd cyfnewidiol yn dal allan y cerddwyr mwya ...

darllenwch mwy

Cam ymlaen ym maes meddygaeth yn y Gy...

11/12/2014
Categori: Addysg, Iaith, Iechyd

Cam ymlaen ym maes meddygaeth yn y Gymraeg


Cam mawr ymlaen ym maes meddygaeth

Bydd modd i fyfyrwyr astudio meddygaeth yn rhannol trwy gyfrwng y Gymraeg am y tro cyntaf yn 2015, a hynny ym Mhrifysgolion Caerdydd ac Abertawe.

Bydd darlithwyr a benodwyd o dan Gynllun Staffio Academaidd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn dysgu ac yn cefnogi darpar fyfyrwyr meddygol sy’n dymuno dilyn rhan o’u cwrs trwy’r iaith.

Bydd Sara Whittam ym Mhrifysgol Caerdydd a’r Dr Heledd Iago ym Mhrifysgol Abertawe yn sicrhau bod myfyrwyr yn datblygu sgiliau clinigol a phroffesiynol yn y Gymraeg ac yn cael trin a thrafod elfennau o’u cyrsiau yn Gymraeg.

Bydd pwyslais ar sgiliau ymarferol yn ogystal ag ymchwil yn y ddwy brifysgol. Bydd pob myfyriwr yn cael cefn ...

darllenwch mwy