Siop Siarad
 
Yma cewch ddetholiad o newyddion o bob rhan o Gymru - yn erthyglau, storiâu, adolygiadau, polau piniwn ac adroddiadau gan unigolion, sefydliadau a busnesau. Y diben yw rhannu straeon lleol a chenedlaethol gyda phobl Cymru - rhannu storïau'r bobl gyda’r bobl. Felly os oes gyda chi stori i'w rhannu e-bostiwch hi at datganiad@lleol.cymru

Rhybudd fod swyddi yn yfantol yn y se...

13/10/2015
Categori: Amgylchedd, Newyddion

Rhybuddiodd Plaid Cymru heddiw y gallai hyd at 13,000 o swyddi yn y sector Ynni ac Amgylchedd yng Nghymru fod o dan fygythiad, o ganlyniad i gynlluniau gan Llywodraeth Prydain i dorri cymorth i’r diwydiant. 
 
Honnodd Llefarydd yr Wrthblaid ar Sgiliau, Simon Thomas, y gallai cynlluniau  Plaid Cymru i droi‘r wlad mewn i bwerdy ynni glân fod o dan fygythiad gan doriadau yn y cymorth ariannol sy’n dod gan Lywodraeth Prydain.
 
Galwodd Llefarydd Plaid Cymru ar Sgiliau, Simon Thomas, am ddatganoli pŵer dros adnoddau naturiol Cymru fel y gallai Llywodraeth Plaid Cymru ffrwyno potensial di-derfyn ynni adnewyddadwy Cymru, gan ddatblygu sgiliau a chefno ...

darllenwch mwy

Prifysgol Bangor yn cyfrannu at ddatb...

13/10/2015
Categori: Addysg, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Mae dim llai na 3 phroject o Brifysgol Bangor wedi‘u  dewis o blith bron i 7,000 o gyflwyniadau  i’w ddefnyddio fel enghreifftiau o’r 20 project ymchwil orau sy’n cyfrannu  at ddatblygiad rhyngwladol. 
 
Dewiswyd yr 20 enghraifft allan o’r holl brojectau ymchwil gan brifysgolion Prydain a gyflwynwyd i’r Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014. Mae gwaith Prifysgol Bangor ar wella cnydau yn astudiaeth achos wych o’r modd y gall ymchwil o Brydain gael effaith fyd-eang, yn yr achos hwn drwy gynyddu diogelwch bwyd i tua 3 miliwn o bobl.
 
Mae’r gwaith gan yn Athro John Witcombe o Ysgol yr Amgylchedd, Adnoddau Naturiol ...

darllenwch mwy

Cymru yn cyrraedd Pencampwriaethau Ewrop

12/10/2015
Categori: Chwaraeon, Newyddion

Mi roedd y disgwyliadau yn uchel cyn y gem yn erbyn Bosnia wrth i’r genedl edrych yn eiddgar ymlaen i sicrhau pwynt o leiaf yn Zenica i hawlio ei lle ym Mhencampwriaethau Ewrop. 
 
Roeddem o fewn hyd braich at gyrraedd y graul sancteiddiolaf ond roedd y cefnogwyr yn gwrthod meddwl am y peth tan oedd hynny wedi’i sicrhau yn bendant - fe roedd nosweithiau anffodus y gorffennol wedi serio ar gof ffans Cymru.  Dyma gem yn llawn tensiwn wrth i’’r 700 o Gymry a ddaeth i Bosnia fyw mewn gobaith. 
Ond bron at ddiwedd y gem, fe sgoriodd Bosnia ddwy, gan daflu dwr oer ar yr holl ddisgwyliadau.
 
Fe orffennodd y gem gyda'r cefnogwyr yn ddigalon. Ond ...

darllenwch mwy

Dathlu digwyddiad diwylliannol nodedig

12/10/2015
Categori: Celfyddydau, Newyddion

Mae amgueddfeydd ledled Cymru yn paratoi i ddathlu a hyrwyddo digwyddiad diwylliannol nodedig yng Nghymru, sef ail Ŵyl Amgueddfeydd Cymru rhwng 24 Hydref a 1 Tachwedd. 
 
Fe fydd dros 100 o ddigwyddiadau ac arddangosfeydd ar gael i’r teulu oll, o hwylnosau, sgyrsiau, teithiau cerdded, helfeydd a sesiynau trin a thrafod i gloddio archeolegol, ailactio, gwisgo gwahanol ddillad, te parti a gweithgareddau yn seiliedig ar Nos Galan.
 
Un o gefnogwyr yr Ŵyl yw’r Cyflwynydd Teledu ac Arbenigwr ar Fywyd Gwyllt, Iolo Williams, “Rwyf wrth fy modd yn cefnogi Gŵyl Amgueddfeydd Cymru. Fel plentyn bedair oed, rwy’n cofio syllu’n gegrwth ar sgerbwd mamoth a ...

darllenwch mwy