Siop Siarad
 
Yma cewch ddetholiad o newyddion o bob rhan o Gymru - yn erthyglau, storiâu, adolygiadau, polau piniwn ac adroddiadau gan unigolion, sefydliadau a busnesau. Y diben yw rhannu straeon lleol a chenedlaethol gyda phobl Cymru - rhannu storïau'r bobl gyda’r bobl. Felly os oes gyda chi stori i'w rhannu e-bostiwch hi at datganiad@lleol.cymru

Ap Dal Ati yn cael ei ddiweddaru

26/01/2015
Categori: Hamdden, Iaith, Newyddion

Ap Dal Ati yn cael ei ddiweddaru


Ap Dal ati yn cael ei ddiweddaru

Cyhoeddodd S4C ddatblygiad cyffrous newydd ym maes dysgwyr yng Nghymru, gyda diweddariad arloesol i ap S4C Dal Ati.
 
Bellach bydd posib i ddysgwyr o allu canolradd i uwch, wylio pennod o'r gyfres ddrama Nos Sul boblogaidd Gwaith Cartref, a derbyn neges ar eu ffôn clyfar neu dabled gyda geiriau i'w cynorthwyo yn ystod y rhaglen.
 
Bydd y geiriau hyn yn ymddangos ar y ffôn ychydig eiliadau cyn cael eu dweud ar y sgrin, ac yn gymorth i ddysgu geiriau newydd. Y gobaith yw y bydd yn ehangu geirfa'r dysgwyr wrth iddyn nhw wylio un o gyfresi mwyaf poblogaidd S4C, Gwaith Cartref, a ddarlledir am 9:00 nos Sul.
 
Mae'r ap yn torri tir newydd ym maes dysgwyr yng Nghymr ...

darllenwch mwy

Croeso gofalus i gynigion Cyngor Caer...

23/01/2015
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Croeso gofalus i gynigion Cyngor Caerdydd


Croeso gofalus

Mae Ymgyrch TAG wedi rhoi croeso gofalus i gynigion diweddaraf Cyngor Caerdydd mewn perthynas â darparu ysgol gynradd Gymraeg yn ardaloedd Grangetown, Tre-biwt, Glan-yr-afon a Threganna.
 
Croesawodd Jo Beavan-Matcher, Cadeirydd Ymgyrch TAG y datblygiad,   “Rhaid nodi bod y cynnig i sefydlu dosbarth cychwynnol i agor yn y gymuned leol erbyn Medi 2015 i’w groesawu."
 
Gyda'r lleoliad y dosbarth cychwynnol hefyd yn ffafrio, dywedodd, "Mae’n argoeli'n dda ei bod wedi lleoli yn Ysgol Ninian Park, cartref Ysgol Gymraeg Tan-yr-Eos gynt, gan sicrhau darpariaeth fydd yn hygyrch a chyfleus i nifer o deuluoedd yr ardal.
 
Ond mae'n gweld fod ange ...

darllenwch mwy

Pwerau dros ffracio yn dod i Gymru?

23/01/2015
Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

Pwerau dros ffracio yn dod i Gymru?


Datganoli pwerau ffracio i Gymru?

Galwodd Dafydd Wigley ar Lywodraeth y Deyrnas Unedig i fwrw iddi gyda chadarnhau ei safbwynt ar ddatganoli rheolaeth dros ffracio o San Steffan i Gymru.
 
Gyda chonsensws traws-bleidiol yn tyfu o blaid trosglwyddo'r pwer hyn, mae'r Arglwydd Wigley wedi annog y llywodraeth i gyhoeddi "datganiad buan a diamwys" i gadarnhau y bydd hyn yn mynd yn digwydd.
 
Wrth ymateb i sesiwn holi yn Nhŷ’r Arglwyddi ddoe, dywedodd Dafydd Wigley, "Cadarnhaodd y gweinidog heddiw fod ystyriaeth yn cael ei roi i drosglwyddo cyfrifoldeb dros ffracio yng Nghymru i'r Cynulliad Cenedlaethol.
 
"Mae'n ymddangos fod cytundeb traws-bleidiol yn bodoli ar hyn, ac rwy'n annog y llywodraeth i ...

darllenwch mwy


ERROR: http://lleol.cymru/blog/index.php

Query: UPDATE Report_Post SET report_amount = report_amount + 1 WHERE post_id = 819 AND report_type = 1 AND DATE_FORMAT(date, '%Y-%m-%d') = DATE_FORMAT(NOW(), '%Y-%m-%d')

 Errno: 1213
 Error: Deadlock found when trying to get lock; try restarting transaction
_SERVER data
    REMOTE_ADDR : 18.204.55.168
    REMOTE_PORT : 55520
SCRIPT_FILENAME : /kunden/homepages/10/d114928358/htdocs/oldhtdocs/wsb3726335107/blog/index.php
 REQUEST_METHOD : GET
   QUERY_STRING : pn=992
    REQUEST_URI : /blog/page/992

Canolfan y Mileniwm yn chwilio am dal...

23/01/2015
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Eisteddfod yr Urdd, Newyddion

Canolfan y Mileniwm yn chwilio am dalent ifanc


Only Kids Aloud yn perfformio

Mae Canolfan Milenium Cymru yn chwilio am dalent ifanc newydd, i gymryd rhan mewn dau brosiect mawr yn 2015 a 2016, fel rhan o ddathliadau’r Ganolfan yn 10 oed. 
 
Oes gennych chi dalent i berfformio sioeau cerdd y West end neu ysfa i serennu ar y llwyfan? Mae’r Ganolfan ym Mae Caerdydd yn chwilio am gantorion a pherfformwyr ifanc sy'n perthyn i ddau grŵp oedran penodol: plant 9 - 13 oed ar gyfer Corws Only Kids Aloud, gyda chyfle unigryw i bobl ifanc 14 - 19 oed gymryd rhan mewn cynhyrchiad Cymraeg i Ysgolion o Les Misérables.
 
Croesawodd Graeme Farrow, Cyfarwyddwr Artistig Canolfan Mileniwm Cymru y cyfle hwn i gydweithio, Meddai, "Rydym yn falch iawn ...

darllenwch mwy