Siop Siarad
 
Yma cewch ddetholiad o newyddion o bob rhan o Gymru - yn erthyglau, storiâu, adolygiadau, polau piniwn ac adroddiadau gan unigolion, sefydliadau a busnesau. Y diben yw rhannu straeon lleol a chenedlaethol gyda phobl Cymru - rhannu storïau'r bobl gyda’r bobl. Felly os oes gyda chi stori i'w rhannu e-bostiwch hi at datganiad@lleol.cymru

Glanaethwy yn rownd derfynol Britain'...

26/05/2015
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Iaith, Newyddion

Glanaethwy yn rownd derfynol Britain's Got Talent


Glanaethwy ar y llwyfan

Nid Eisteddfod yr Urdd oedd ar feddyliau Côr Glanaethwy yr wythnos hon ond roedd yr arweinydd Cefin Roberts a’i gôr yn ymryson neithiwr yng nghystadleuaeth Britain’s Got Talent a hynny o flaen cynulleidfa fydeang wrth iddynt lwyddo i sicrhau lle yn y rownd derfynol.   
 
Neithiwr fe lwyddodd y Côr gyda pherfformiad trydanol yn y Gymraeg o gân y Prayer gan dderbyn ymateb cadarnhaol iawn gan y beirniaid, gyda Amanda Holden hyd yn oed yn proffwydo y gallant fynd ymlaen a churo’r gystadleuaeth. Roedd Simon Cowell hefyd yn ganmoliaethus iawn o’u perfformiad gyda’r panel i gyd yn sefyll i gymeradwyo wedi’r perff ...

darllenwch mwy

Charlie Lovell-Jones yn cipio'r Fedal...

25/05/2015
Categori: Addysg, Cerddoriaeth, Eisteddfod yr Urdd, Iaith, Newyddion

Charlie Lovell-Jones yn cipio'r Fedal Gyfansoddi


Charlie Lovell-Jones

Charlie Lovell-Jones, un o ffidlwyr ieuengaf gorau Prydain a wyneb cyfarwydd iawn ar lwyfan yr Urdd, sydd wedi ennill Y Fedal Gyfansoddi yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Caerffili a’r Cylch 2015.
 
Mae Charlie, 16, yn ddisgybl yn Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf, Caerdydd ac yn astudio ar hyn o bryd ar gyfer ei arholiadau TGAU. 
 
Mae Charlie wedi ennill bri trwy Brydain am ei ddawn gerddorol.  Mae wedi perfformio yn y Royal Festival Hall gyda Cherddorfa Coffa Vivienne Price ac wedi ymddangos fel unawdydd gyda Cherddorfa Genedlaethol BBC Cymru a Cherddorfa Siambr Lloegr.
 
Fe enillodd Charlie Ysgoloriaeth yr Eisteddfod yn Eisteddfod yr Urdd Meirionnydd y lly ...

darllenwch mwy

'Steddfod yr Urdd Caerffili a'r Cylch...

25/05/2015
Categori: Celfyddydau, Eisteddfod yr Urdd, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Iaith, Newyddion

Bydd Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Caerffili a'r Cylch yn agor ei drysau heddiw ar safle Llancaiach Fawr, Nelson, gyda disgwyl i 15,000 o gystadleuwyr a hyd at 90,000 o ymwelwyr dyrru i'r maes ar gyfer wythnos o gystadlu, digwyddiadau gyda'r nos a gweithgareddau hwyliog.
 
Yn ystod yr wythnos, bydd dros gant o ddisgyblion ysgol yr ardal yn cymryd rhan mewn dwy sioe gyda’r nos.  ‘Y Dyn Na Fu Erioed’ yw’r sioe gynradd, sy’n cael ei llwyfannu yn y pafiliwn nos Fawrth, 26 Mai, gyda’r sioe ieuenctid, ‘Chwarae Cuddio’, nos Lun , 25 Mai yn Sefydliad y Glowyr Coed Duon.
 
Yn ogystal â phrif seremonïau’r wythnos, y ...

darllenwch mwy

Bwrw golwg yn ôl ar y Sioe Wanwyn

22/05/2015
Categori: Amaethyddiaeth, Newyddion

Bydd S4C yn darlledu rhaglen arbennig, Gŵyl y Gwanwyn 2015 nos fory yn bwrw golwg yn ôl dros y digwyddiad a gynhelir yn flynyddol ar faes y Sioe Frenhinol yn Llanelwedd.
 
O'r cystadlaethau garddio a'r neuadd fwyd i'r hen beiriannau a'r anifeiliaid, mae gan yr ŵyl fwy na digon i'w gynnig i unrhyw un sydd wrth ei fodd yn yr ardd neu'n gweithio ar y tir. Brychan Llŷr fydd yn cyflwyno'r rhaglen a bydd yn adrodd o'r sioe gŵn a chystadlaethau'r gwartheg ac yn profi'r gwahanol fwydydd sy'n cael eu gwerthu ar y stondinau. Am y tro cyntaf, bydd Meinir Howells yn ymuno â'r rhaglen. Mae hi eisoes yn wyneb cyfarwydd iawn i wylwyr S4C fel un o gyflwynwyr y gyfres wledig Ffermio, mae h ...

darllenwch mwy