Siop Siarad
 
Yma cewch ddetholiad o newyddion o bob rhan o Gymru - yn erthyglau, storiâu, adolygiadau, polau piniwn ac adroddiadau gan unigolion, sefydliadau a busnesau. Y diben yw rhannu straeon lleol a chenedlaethol gyda phobl Cymru - rhannu storïau'r bobl gyda’r bobl. Felly os oes gyda chi stori i'w rhannu e-bostiwch hi at datganiad@lleol.cymru

Dwy ddinas, dwy brifysgol, un enillydd…

08/04/2014
Categori: Chwaraeon

Dwy ddinas, dwy brifysgol, un enillydd…


Dwy ddinas, dwy brifysgol, un enillydd…

Ar 9 Ebrill, daw myfyrwyr o Brifysgolion Abertawe a Chaerdydd wyneb yn wyneb i frwydro mewn dros ugain o gampau chwaraeon gwahanol i ganfod enillwyr tarian Farsity Cymru. Her Farsity Cymru yw'r digwyddiad mwyaf o’i fath i fyfyrwyr yng Nghymru, a’r ail fwyaf o blith Gemau Farsity Prifysgolion Prydain, yn dilyn y gystadleuaeth rhwng Rhydychen a Chaergrawnt.
 
Yn ystod Her Farsity Cymru, bydd Prifysgol Abertawe a Phrifysgol Caerdydd yn cystadlu mewn dros 20 o gampau gwahanol: o bêl-fasged, rhwyfo, golff, hoci a nofio i gleddyfaeth, sboncen a Ffrisbi Eithafol. Mae'r gystadleuaeth yn codi i uchafbwynt â'r gêm rygbi fawr, sy'n cael ei chynnal o flaen torf o fil ...

darllenwch mwy

'Steddfod yn chwilio am 'Ap Emlyn'

08/04/2014
Categori: Newyddion

'Steddfod yn chwilio am 'Ap Emlyn'


'Steddfod yn chwilio am 'Ap Emlyn'

Gyda'r dyddiad cau ar gyfer cyfansoddiadau Eisteddfod Sir Gâr wedi pasio ers wythnos, mae rhoi trefn ar y bwndeli o geisiadau a'u didoli i feirniaid yn cyrraedd tua'r terfyn.
 
Ond mae un cais wedi dod i law heb amlen dan sêl ac mae'r trefnwyr yn apelio ar awdur y gwaith i anfon yr wybodaeth angenrheidiol i swyddfa'r Eisteddfod cyn gynted â phosibl fel bod y gwaith yn cael ei ystyried am wobr eleni.
 
"Ap Emlyn" yw'r ffugenw a chais ar gyfer y gystadleuaeth ddrama hir a'r Fedal Ddrama yw'r gwaith sydd wedi dod i law.
 
Ond petai gwaith "Ap Emlyn" yn dod i'r brig, fyddai dim modd ei wobrwyo ef neu hi heb yr wybodaeth sydd i fod wedi'i chynnwys yn yr amle ...

darllenwch mwy

Neuadd Pantycelyn yn Aberystwyth i ba...

04/04/2014
Categori: Addysg, Iaith

Neuadd Pantycelyn yn Aberystwyth i barhau


Neuadd Pantycelyn yn Aberystwyth i barhau

Bu nifer o fyfyrwyr Aberystwyth yn protestio yn erbyn cau Neuadd Pantycelyn.
 
Mae Prifysgol Aberystwyth wedi cytuno ag Undeb Myfyrwyr Cymraeg Aberystwyth (UMCA) er mwyn datblygu cynllun busnes fydd yn golygu parhad Neuadd Pantycelyn fel Canolfan Gymraeg a Diwylliant.
 
Bydd y cynllun yn cynnwys datblygu opsiynau ar gyfer parhad Pantycelyn fel llety arlwyo ar gyfer myfyrwyr sy'n siaradwyr Cymraeg ac yn ddysgwyr y Gymraeg, yn ôl datganiad y brifysgol.
 
'Canolbwynt'
 
Yn ôl y brifysgol, bydd y Ganolfan Gymraeg a Diwylliant yn ganolbwynt i'r gymuned Gymraeg, gan gynnwys myfyrwyr, staff a'r gymuned ehangach yn y dref.
 
Y bwriad oedd symud y myfyr ...

darllenwch mwy

Cyhoeddi Mwy o Enwau i Ŵyl Lenyddiaet...

03/04/2014
Categori: Llenyddiaeth, Newyddion

Cyhoeddi Mwy o Enwau i Ŵyl Lenyddiaeth Dinefwr 2014


Gwyl Lenyddiaeth Dinefwr 2014

“Mae Dinefwr yn ddigwyddiad unigryw, gwych, yr union beth y mae Cymru’n llwyddo i’w wneud mor dda. Bydd hi’n anrhydedd i fod yng nghanol cymaint o bobl creadigol, mewn lleoliad mor anhygoel” – Charlotte Church
 
Mae mwy o enwau wedi eu cyhoeddi ar gyfer Gŵyl Lenyddiaeth Dinefwr, sef dathliad mawr o greadigrwydd geiriau, cerddoriaeth a’r tirwedd trawiadol, a gynhelir ym Mharc a Chastell Dinefwr yng nghalon cefn gwlad Sir Gâr yr haf hwn. Ceir rhestr o’r perfformwyr ynghyd â nodyn bywgraffiadol ar ochr dde’r dudalen yn adran Rhaglen.
 
Ymysg y rhai sydd wedi’u hychwanegu at y rhaglen eleni y mae Gruff Rhys, s ...

darllenwch mwy