Siop Siarad
 
Yma cewch ddetholiad o newyddion o bob rhan o Gymru - yn erthyglau, storiâu, adolygiadau, polau piniwn ac adroddiadau gan unigolion, sefydliadau a busnesau. Y diben yw rhannu straeon lleol a chenedlaethol gyda phobl Cymru - rhannu storïau'r bobl gyda’r bobl. Felly os oes gyda chi stori i'w rhannu e-bostiwch hi at datganiad@lleol.cymru

Prifysgol Bangor yn gorfod gohirio cy...

03/09/2014
Categori: Celfyddydau, Newyddion


ydym yn siomedig iawn i ddeall heddiw na fydd Theatr Bryn Terfel, yng Nghanolfan Pontio, wedi’i chwblhau mewn pryd i ni gael llwyfannu Chwalfa y mis hwn.
Meddai Arwel Gruffydd, Cyfarwyddwr Artistig Theatr Genedlaethol Cymru, a Chyfarwyddwr Chwalfa;
“Rhan ganolog o weledigaeth Theatr Genedlaethol Cymru yw gweithio gyda chymunedau i greu darn o waith theatr pwerus, pwrpasol.  Mae yna fisoedd o waith paratoi wedi digwydd yn barod, a nifer ohonom, yn artistiaid a gweithwyr theatr proffesiynol yn ogystal â thrigolion yr ardal, wedi gweithio’n ddiwyd ac ymroddedig i greu cynhyrchiad eithriadol.  Hoffwn ddiolch ar ran y cwmni i bawb sydd wedi bod yn rhan o&rsqu ...

darllenwch mwy

Cynhadledd gyllido trydydd sector Cymru

03/09/2014
Categori: Arian a Busnes, Newyddion

Gofynnir i'r trydydd sector wneud mwy a mwy, ond gofynnir i nhw wneud hyn â llai a llai o gyllid - a cheir cryn gystadlu am yr arian sydd ar gael.
 
Dyma lle daw gynhadledd gyllido trydydd sector Cymru iddi. Bydd y cynhadledd yn edrych ar ffyrdd i gynorthwyo'ch grŵp i wella ceisiadau am gyllid, p'un ai ydych yn codi arian o ymddiriedolaethau, busnesau, y Gronfa Loteri Fawr, Ewrop neu'n ceisio dod o hyd i ffordd newydd o gynyddu rhoddion gan eich cefnogwyr.
 
Gyda rhaglen yn llawn gweithdai a sesiynau mae yna fwy o gyfleoedd nag erioed i ddatblygu'ch gwybodaeth, eich sgiliau a'ch rhwydwaith.
 
Byddwn yn clywed gan Michael Norton OBE, 'entrepreneur cymdeithasol wrth ...

darllenwch mwy

Her Bwced Rhew - Ydych chi wedi cymry...

03/09/2014
Categori: Iechyd, Newyddion

Ydych chi wedi gwneud yr Her Bwced Rhew? Erbyn hyn rydym yn siŵr fod y rhan fwyaf ohonoch chi wedi cael eich enwebu ar gyfer yr her o daflu bwced o rew a dŵr dros eich pen. Ond ble gwnaeth yr ymgyrch cychwyn? 
 
Dyn o’r enw Pete Frates o Massachusetts oedd y cyntaf i gymryd rhan, mae Pete yn dioddef o ALS sydd yn fwy adnabyddus fel Clefyd Niwronau Motor yn Prydain. Ac ers hynny mae’r her wedi cyrraedd bob cornel o’r byd, yn cynnwys byd yr enwogion.
 
Ond wrth gwrs mae 'na reswm da i gymryd rhan sef i roi arian i’r elusen ac mae’r her wedi codi $100 miliwn i ALS yn yr America a dros £6 miliwn i Elusen Niwronau Motor yma yn Prydain, 
...

darllenwch mwy

BBC Cymru Wales a Chwaraeon Cymru yn ...

02/09/2014
Categori: Chwaraeon, Newyddion

Heddiw (dydd Mawrth, Medi 2) mae BBC Cymru Wales a Chwaraeon Cymru wedi dechrau chwilio am sêr disgleiriaf y byd chwaraeon yng Nghymru yn ystod 2014.
 
Ar ôl llwyddiant Gwobrau Chwaraeon Cymru a gynhaliwyd am y tro cyntaf yn 2013, mae’r ddau sefydliad wedi cadarnhau y byddant yn dod at ei gilydd eto ar gyfer dathliad blynyddol mwyaf y wlad o’r gorau ym meysydd chwaraeon elite a llawr gwlad.
 
Cynhelir Gwobrau Chwaraeon Cymru nos Lun Rhagfyr 8 yng Nghanolfan Genedlaethol Chwaraeon Cymru yng Nghaerdydd ac ymhlith y gwobrau a fydd yn cael eu rhannu fydd Hyfforddwr y Flwyddyn a Phersonoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn BBC Cymru.


Llun: Enillwyr Gwobrau Chwar ...

darllenwch mwy