Siop Siarad
 
Yma cewch ddetholiad o newyddion o bob rhan o Gymru - yn erthyglau, storiâu, adolygiadau, polau piniwn ac adroddiadau gan unigolion, sefydliadau a busnesau. Y diben yw rhannu straeon lleol a chenedlaethol gyda phobl Cymru - rhannu storïau'r bobl gyda’r bobl. Felly os oes gyda chi stori i'w rhannu e-bostiwch hi at datganiad@lleol.cymru

Ffordd amgen Cyfoeth Naturiol Cymru o...

09/12/2014
Categori: Newyddion

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) wedi defnyddio dull arloesol o ddelio â chwmni sydd wedi llygru Afon Taf.
 
Ym mis Ionawr a mis Medi 2013, aeth gwastraff o safle PB Gelatins UK Limited yn Nhrefforest i’r afon yn anfwriadol.
 
Er na laddwyd yr un pysgodyn, mi wnaeth y llygredd ladd pryfed sy’n ffynhonnell fwyd bwysig i bysgod fel y brithyll a’r eog.
 
Yn hytrach nag erlyn y cwmni, derbyniodd CNC gynnig ganddo i ddefnyddio sancsiynau sifil.
 
Golyga hyn fod y cwmni wedi cytuno i dalu £20,000 i Ŵyl Taf, sef prosiect lleol a gaiff ei redeg gan Ymddiriedolaeth Afonydd De-ddwyrain Cymru.
 
Mae’n annog ysgolion a grwpiau cymune ...

darllenwch mwy

Llofnodwch i danseilio’r Llywodraeth!

09/12/2014
Categori: Iaith, Newyddion

Daw ymgyrchwyr o bob cwr o Gymru ynghyd yn Rhaeadr Gwy nos Wener 12fed o Ragfyr er mwyn argyhoeddi pa mor anhapus y maent ynglŷn â’r Bil Cynllunio arfaethedig, wrth i Bwyllgor Amgylcheddol a Chynaliadwyedd y Senedd barhau’r craffu yng Nghaerdydd.
 
Mae cynllunio tai wedi bod yn bwnc llosg erioed yn y Gymru fodern, ac er hynny nid oes y teimlad bod Llywodraeth Cymru wedi ystyried eu gwaith yn y maes o ddifri wrth gyflwyno’r bil; yn wir mae yna gymaint o bryder mae yna sôn am her gyfreithiol hyd yn oed!
 
“Gennym draddodiad balch o brotest yng Nghymru, ac mae’n rhaid i ni arddangos nad yw’r Bil Cynllunio ar gyfer Cymru yn ei ffurf b ...

darllenwch mwy

Cam allweddol at adfywio'r iaith, yn ...

08/12/2014
Categori: Iaith, Newyddion

Cam allweddol at adfywio'r iaith, yn ôl Mudiad


Heini Gruffudd

Mae Heini Gruffudd ar ran mudiad Dyfodol i'r Iaith wedi croesawu'r chwistrelliad o fuddsoddiad a gyhoeddwyd yr wythnos diwethaf gan Lywodraeth Cymru fel cam allweddol at adfywio'r iaith.
 
Mae'r mudiad yn gweld sefydlu Canolfannau Cymraeg mewn ardaloedd sydd wedi gweld y Saesneg yn dod yn brif iaith, yn gam allweddol wrth adfywio’r iaith yn yr ardaloedd hynny.
 
Dywedodd Heini Gruffudd, Cadeirydd Dyfodol i’r Iaith, “Wrth i sefydliadau traddodiadol sydd wedi cefnogi’r iaith a chymdeithasu trwy’r Gymraeg edwino, mae hi’n dod yn fwyfwy pwysig bod gan gymunedau yng Nghymru ganolfannau sy’n rhoi modd i bobl leol gymdeithasu a mwynhau gweit ...

darllenwch mwy

Cwmni Theatr Arad Goch - gwahoddiad i...

08/12/2014
Categori: Celfyddydau, Iaith, Newyddion

Cwmni Theatr Arad Goch - gwahoddiad i artist preswyl - gofod gweithio di-dal


Cwmni Theatr Arad Goch


Cyfle i weithio mewn canolfan greadigol brysur Gymraeg.
 
Mae Cwmni Theatr  Arad  Goch  yn  gwahodd  ceisiadau  gan  artistiaid  o  feysydd  y  celfyddydau  gweledol,  ffilm, animeiddio, darlunio neu’r celfyddydau digidol i fod yn artist preswyl yng Nghanolfan Arad Goch.
 
Mae’r Ganolfan, sydd yn ran o Cwmni Theatr Arad Goch, yn ganolfan gynhyrchu yng nghanol tref Aberystwyth. Yno mae theatr stiwdio, ystafelloedd ymarfer, gofodau aml ddefnydd, adnoddau golygu fideo a sain, oriel arddangos fach a swyddfeydd.
 
‘Mae dysgu am yr ‘ins and outs’ o sut mae cwmni fel hyn yn cael ei ...

darllenwch mwy