Siop Siarad
 
Yma cewch ddetholiad o newyddion o bob rhan o Gymru - yn erthyglau, storiâu, adolygiadau, polau piniwn ac adroddiadau gan unigolion, sefydliadau a busnesau. Y diben yw rhannu straeon lleol a chenedlaethol gyda phobl Cymru - rhannu storïau'r bobl gyda’r bobl. Felly os oes gyda chi stori i'w rhannu e-bostiwch hi at datganiad@lleol.cymru

Golygydd newydd Gwerddon yn gosod ei ...

23/04/2015
Categori: Addysg, Llenyddiaeth, Newyddion

Golygydd newydd Gwerddon yn gosod ei stamp


Dr Anwen Evans: Golygydd newydd Gwerddon

Mae Rhifyn newydd o gyfnodolyn ymchwil y Coleg Cymraeg Cenedlaethol Gwerddon, wedi ei gyhoeddi dan olygyddiaeth newydd.
 
Dywedodd Dr Anwen Jones, sy’n golygu’r cyfnodolyn am y tro cyntaf, fod Gwerddon yn hanfodol ar gyfer datblygu ymchwil ysgolheigaidd trwy gyfrwng y Gymraeg, fel yr eglurodd, “Braint yw cael ymuno â thîm Gwerddon ar y pwynt hwn yn ei hanes. Y mae Gwerddon bellach wedi hen symud y tu hwnt i’w gyfnod agoriadol; y mae’n boblogaidd ac yn adnabyddus ymysg cymunedau myfyrwyr, ymchwilwyr, staff academaidd a chymuned ysgolheigaidd ehangach, a chyrhaeddodd sawl carreg filltir dyngedfennol bwysig. Y mae’n gyfrwng hanfodol yng ngh ...

darllenwch mwy

Aelodau yn ystyried ymprydio dros yr ...

23/04/2015
Categori: Gwleidyddiaeth, Iechyd, Newyddion

Cyhoeddodd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg fod nifer o garedigion yr iaith Gymraeg yn ystyried cynnal ympryd mewn ymdrech i gryfhau lle'r Gymraeg mewn deddfwriaeth gynllunio.  
 
Yn ôl y mudiad iaith,  mae nifer o unigolion yn ystyried dechrau ymprydio cyn pleidlais yn siambr y Cynulliad ar y Mesur Cynllunio er mwyn sicrhau bod y Llywodraeth yn gwneud newidiadau i'r Mesur Cynllunio. 
 
Cynyddwyd y pwysau yn ddiweddar wrth i Bwyllgor Amgylchedd y Cynulliad alw ar y Gweinidog Cynllunio Carl Sargeant i wneud nifer o newidiadau gan gynnwys gwneud y Gymraeg yn ystyriaeth statudol.
 
Er gwaethaf y consensws hwnnw, plei ...

darllenwch mwy

Diffyg dwyieithrwydd yr Ardd Fotaneg ...

22/04/2015
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae mam i ddau o blant sy’n byw yng Sir Gaerfyrddin wedi beirniadu agwedd yr Ardd Fotaneg Genedlaethol yn Llanarthne tuag at yr Iaith Gymraeg, gan alw arnynt i drafod y mater gyda hi.  
 
Mae Iola Wyn wedi’i ‘synnu’  a 'siomi' gyda anallu yr Ardd Fotaneg i gynnig gwasanaeth cyflawn trwy gyfrwng y Gymraeg. 
 
Roedd Iola Wyn sy’n byw yn San Clêr wedi tynnu sylw at ddiffyg arwyddion dwyieithog yr Ardd Fotaneg yr wythnos diwethaf trwy anfon neges drydar at gyfrif y Gerddi yn holi pam nad oedd yna arwydd dwyieithog i ddigwyddiad oedd yn cael ei gynnal  dros wyliau’r Pasg yn yr Ardd. 
 
Yn y neges Trydar, fe o ...

darllenwch mwy

Ymgais i greu cerdd fwya'r byd

22/04/2015
Categori: Celfyddydau, Llenyddiaeth, Newyddion

Ymgais i greu cerdd fwya'r byd


Nei Karadog: Bardd Plant Cymru

Mae Bardd Plant Cymru, Aneirin Karadog yn galw holl feirdd bychain Cymru i godi pensil â chyfansoddi cerdd er mwyn cyfrannu at Gerdd Fawr Plant Cymru. 
 
Dylai'r cerddi fod yn bedair llinell sy'n odli A-B-A-B ar y thema 'pethau bychain'. Bydd y cerddi bychain unigol yn cael eu casglu ynghyd a'u golygu gan Aneirin i greu cerdd fwya'r byd. 
 
Caiff y gerdd fawr ei darllen brynhawn dydd Mawrth y 26ain o Fai yn Eisteddfod yr Urdd Caerffili, lle bydd enw’r Bardd Plant Cymru nesaf hefyd yn cael ei ddatgelu. Bydd enw pob ysgol sy’n cymryd rhan yn y gerdd fawr yn cael ei roi mewn het, a byddwn yn dewis un ysgol ar hap i ennill ymweliad gan Fardd Plant C ...

darllenwch mwy