Siop Siarad
 
Yma cewch ddetholiad o newyddion o bob rhan o Gymru - yn erthyglau, storiâu, adolygiadau, polau piniwn ac adroddiadau gan unigolion, sefydliadau a busnesau. Y diben yw rhannu straeon lleol a chenedlaethol gyda phobl Cymru - rhannu storïau'r bobl gyda’r bobl. Felly os oes gyda chi stori i'w rhannu e-bostiwch hi at datganiad@lleol.cymru

Cyhoeddi cartref Eisteddfod yr Urdd P...

10/07/2015
Categori: Eisteddfod yr Urdd, Iaith, Newyddion

Cyhoeddodd Urdd Gobaith Cymru mai Campws Pencoed, Coleg Pen-y-bont fydd cartref Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Pen-y-bont ar Ogwr, Taf ac Elai yn 2017.
 
Mae disgwyl y bydd yr Eisteddfod yn dod â £6 miliwn i’r economi leol a thua 90,000 o ymwelwyr yn ymweld â’r Maes 29 Mai – 3 Mehefin 2017.
 
Yn ystod yr ŵyl chwech diwrnod, bydd dros 15,000 o blant a phobl ifanc o bob rhan o Gymru yn cystadlu am le ar y pafiliwn, yn ogystal â chystadlaethau galwedigaethol i bobl ifanc megis torri gwallt, newyddiadura a choginio.
 
Nid dyma’r tro cyntaf i Eisteddfod ymweld â’r lleoliad, gan i Eisteddfod Genedlaethol Cymru Bro Og ...

darllenwch mwy

Rhieni’n sefydlu grŵp i ymgyrchu dros...

10/07/2015
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae rhieni yng Nghaerau a Threlái wedi dod ynghyd i sefydlu grŵp i ymgyrchu am well adnoddau a chyfleusterau yn Ysgol Gymraeg Nant Caerau, sef unig ysgol gynradd Gymraeg yr ardal.
 
Daw hyn yn sgil methiant Cyngor Caerdydd i fuddsoddi yn ddigonol yn yr adeilad – oedd cyn hynny’n gartref i Ysgol Fabanod – er mwyn cwrdd ag anghenion ysgol ar gyfer disgyblion 3-11 mlwydd oed.
 
Agorwyd yr ysgol yn 2007, yn wreiddiol mewn ystafelloedd dosbarth gwag yn Ysgol Holy Family, Pentrebaen cyn iddynt symud i'r safle presennol yn 2010.
 
Meddai Sonia Holmes ar ran grŵp Gweithredu dros Rieni Ysgol Gymraeg Nant Caerau, " Mae Ysgol Nant Caerau yn enghraifft o lwy ...

darllenwch mwy

Canolfan ymwelwyr newydd yn dda i'r e...

10/07/2015
Categori: Addysg, Arian a Busnes, Newyddion

Bydd prosiect gwerth £5.9m i ddatblygu cyfleusterau ar gyfer ymwelwyr yng Nghastell Harlech yn golygu "llu o fuddion economaidd yn y dyfodol" i fusnesau lleol, yn ôl arbenigwr sy'n cynrychioli masnachwyr gogledd Cymru.
 
Mae'r gwaith adeiladu ar y Castell wedi gweddnewid hen westy ger y castell yn fflatiau moethus, canolfan ymwelwyr fodern newydd, siop, caffi, ac ardal ddehongli a thoiledau, ac mae eisoes wedi creu gwaith i dros ddwsin o gwmnïau yng Ngwynedd, a bydd busnesau lleol yn parhau i elwa o’r prosiect yn y dyfodol.
 
Penodwyd cyflenwyr lleol  i redeg y caffi newydd ac i osod y fflatiau, a bydd amrywiaeth o gynnyrch lleol ar werth i ymwelwyr ...

darllenwch mwy

Athletwyr ifanc yn cystadlu yng Ngema...

10/07/2015
Categori: Chwaraeon, Iaith, Newyddion

Bydd digwyddiad aml-chwaraeon i athletwyr ifanc gorau Cymru yn cael ei gynnal yn ardal Caerdydd y penwythnos hwn.
 
Gemau Cymru yw'r unig ddigwyddiad yng Nghymru sy’n cynnig platfform i’r athletwyr ifanc gorau gystadlu mewn naw maes gwahanol, o fewn un digwyddiad.
 
Mae disgwyl y bydd tua 1,000 o bobl ifanc yn cystadlu yn y naw maes cystadlu dydd Sadwrn a dydd Sul - sef athletau, gymnasteg, pêl-rwyd, rygbi 7 bob ochr, tennis bwrdd, rhwyfo dan do a triathlon, gyda dwy gamp newydd ar gyfer 2015, sef jiwdo a badminton.   
 
Bydd Campws Talybont, Prifysgol Caerdydd yn cael ei drawsnewid yn bentref athletwyr, gyda’r seremoni agoriadol yn ...

darllenwch mwy