Siop Siarad
 
Yma cewch ddetholiad o newyddion o bob rhan o Gymru - yn erthyglau, storiâu, adolygiadau, polau piniwn ac adroddiadau gan unigolion, sefydliadau a busnesau. Y diben yw rhannu straeon lleol a chenedlaethol gyda phobl Cymru - rhannu storïau'r bobl gyda’r bobl. Felly os oes gyda chi stori i'w rhannu e-bostiwch hi at datganiad@lleol.cymru

Carchar Wrecsam: Cymeradwyo cynlluniau

04/11/2014
Categori: Newyddion

Mae cynlluniau manwl ar gyfer carchar gwerth £212 miliwn yn Wrecsam wedi cael eu cymeradwyo.
Neithiwr, pleidleisiodd aelodau'r pwyllgor cynllunio sirol yn unfrydol i gefnogi'r datblygiad ar safle hen ffatri teiars Firestone ar ystâd ddiwydiannol Wrecsam.
Dylai'r carchar, fydd yn gallu dal mwy na 2000 o garcharorion, agor yn 2017.
Cafodd caniatâd cynllunio ei gytuno gan gynghorwyr yn gynharach eleni.
Ond pan gafodd cynlluniau manwl eu rhoi gerbron y pwyllgor fis diwethaf, galwodd cynghorwyr am fwy o wybodaeth am agweddau penodol o'r cynllun.
Cymeradwyodd y pwyllgor y manylion neithiwr ar ôl derbyn gwybodaeth newydd gan y datblygwyr, Lend Lease.
Ffynnonell: Gwefan ...

darllenwch mwy

Sefydlu clinig epilepsi arbenigol yn ...

04/11/2014
Categori: Iechyd, Newyddion

Sefydlu clinig epilepsi arbenigol yn y gogledd orllewin


Dylan Roberts, gyda'i chwaer, Llinos

Mae clinig arbenigol ar gyfer pobl sy'n dioddef o epilepsi wedi cael ei sefydlu yng ngogledd orllewin Cymru ar ôl ymgyrch gan glaf o Wynedd.
Fe fu farw brawd Llinos Williams, Dylan Roberts yn 18 oed yn 2007 o gyflwr sy'n cael ei adnabod fel Marwolaeth Sydyn Annisgwyl mewn Epilepsi.
Eleni ym mis Ionawr cafodd Ms Williams, sy'n 28, hefyd ddiagnosis o epilepsi.
Fe fydd y clinig wythnosol sy'n cael ei redeg gan nyrsys yn dechrau yn Ysbyty Gwynedd, Bangor.
Mae'n golygu na fydd yn rhaid i gleifion y gogledd orllewin deithio i glinigau yn Wrecsam a Bodelwyddan.
Crwner
"Fe gafodd Dylan ddiagnosis pan oedd yn wyth oed, ond roedd o'n cael meddyginiaethau ac felly doedd o ddim yn cael ffiti ...

darllenwch mwy

Galw am ddiogelu creaduriaid y môr

04/11/2014
Categori: Newyddion

Galw am ddiogelu creaduriaid y môr


Mae'r heulforgi, neu Basking shark, i'w gweld oddi ar yr arfodir yn y gwanwyn a'r haf

Mae morfilod, dolffiniaid a siarcod angen eu diogelu rhag gor bysgota, llygredd a datblygiadau arfordirol yn ôl adroddiad ar ran Ymddiriedolaethau Natur.
Mae'r adroddiad yn dweud nad yw mesurau Llywodraeth San Steffan i ddiogelu bwyd gwyllt yn mynd yn ddigon pell.
Dywed y mudiadau fod angen gwell mesurau cyfreithiol i ofalu am fywyd morol mewn 17 o ardaloedd arfordirol, pedwar o'r rhain yng Nghymru.
Maen nhw'n galw am ddeddfwriaeth ychwanegol ar gyfer, dolffiniaid, llamidyddion a morfilod oddi ar arfordir Sir Fôn, Pen Llŷn, Bae Ceredigion a Sir Benfro.
Ardaloedd diogel
Dywed y Llywodraeth eu bod yn gweithio'n galed i ddiogelu'r creaduriaid.
Ond ychwanegodd llefarydd nad oed ...

darllenwch mwy

Bryn Terfel: 'Pontio angen amser'

04/11/2014
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Newyddion

Bryn Terfel: 'Pontio angen amser'


Nid Pontio fydd yr unig adeilad i Bryn fod yn rhan o'r dathliadau agoriadol - mae eisoes wedi bod yn

Wrth ymateb i'r oedi yn agoriad swyddogol canolfan Pontio, mae Cymru Fyw wedi bod yn holi Bryn Terfel, gan fod theatr y ganolfan gelfyddydau newydd ym Mangor yn cael ei henwi ar ei ôl.
Dywedodd: "Heb os nac oni bai, mi fydd 'na deimlad o siom i lawer ynghylch gohirio agoriad y Theatr ym Mangor.
"Ond ar y llaw arall mae'n rhaid cymryd cam yn ôl a phwyllo er lles y staff, yr artistiaid, y cynulleidfaoedd, a'r ymwelwyr.
"Cael theatr o safon uchel yw'r nôd ac nid rhyw frysio i orffen popeth ar hast i daflu perfformiadau mlaen."
Ym mis Hydref, roedd y bariton o Bantglas i fod i berfformio mewn cyngerdd i ddathlu agoriad y ganolfan gelfyddydol sy'n debygol o gostio £49 ...

darllenwch mwy