Siop Siarad
 
Yma cewch ddetholiad o newyddion o bob rhan o Gymru - yn erthyglau, storiâu, adolygiadau, polau piniwn ac adroddiadau gan unigolion, sefydliadau a busnesau. Y diben yw rhannu straeon lleol a chenedlaethol gyda phobl Cymru - rhannu storïau'r bobl gyda’r bobl. Felly os oes gyda chi stori i'w rhannu e-bostiwch hi at datganiad@lleol.cymru

Cyhoeddi'r rhai fydd yn camu nôl i'r ...

16/10/2014
Categori: Hamdden, Iaith, Newyddion

Nos Sadwrn, 1 Tachwedd bydd modd gweld 17 unigolyn dewr yn teithio yn ôl i Gymru yn ystod 1525 mewn cyfres hanes byw newydd ar S4C, Y Llys.
 
Bydd y criw yn byw, gwisgo, hamddena a gweithio fel pobl yng nghyfnod oes y Tuduriaid mewn Llys yn Nhre-tŵr ger Aberhonddu yng ngodre Bannau Brycheiniog.
 
Mae cyfres Y Llys yn dilyn cyfres lwyddiannus y llynedd, Y Plas gan gwmni Boom Pictures Cymru ar gyfer S4C, oedd yn canolbwyntio ar fywyd mewn plasty yn Llanerchaeron yn 1910.
 
Bydd modd dilyn hynt a helynt y criw mewn yn ystod Tachwedd a Rhagfyr wrth iddynt ymdopi â bywyd mewn Llys Tuduraidd yn 1525. Bydd bywyd yn heriol iddynt, wrth i'r 17 ddygymod gydag amodau sy ...

darllenwch mwy

S4C am ddarparu isdeitlau Saesneg ar ...

16/10/2014
Categori: Chwaraeon, Iaith, Newyddion

Bydd isdeitlau Saesneg yn cael eu darparu ar gyfer y rhaglen Sgorio yn gyfan o hyn ymlaen, cyhoeddodd S4C.
 
Mae'r Sianel eisoes yn darparu trac sain Saesneg ar gyfer darllediadau gemau byw Uwch Gynghrair Cymru Corbett Sports ar y rhaglen bêl-droed Sgorio sy’n rhan o’r sioe chwaraeon ddydd Sul, Clwb.
 
Ond yn awr ar ôl ymgynghori gyda gwylwyr S4C, Cymdeithas Pêl-droed Cymru a chlybiau pêl-droed Cymru, mae S4C yn darparu is-deitlau Saesneg, nid yn unig ar gyfer y gêm ei hun, ond ar gyfer yr holl raglen.
 
Gall gwylwyr fwynhau’r gwasanaeth isdeitlo Saesneg ar Sgorio ddydd Sul, 19 Hydref pan fydd Nicky John a chyfranwyr fel cy ...

darllenwch mwy

Dathlu diwrnod Shwmae Sumae

15/10/2014
Categori: Iaith, Newyddion

Shwmae Sumae!
 
Ie heddiw yw diwrnod Shwmae Sumae, y diwrnod i annog pobl i ddechrau pob sgwrs gyda shwmae, su’mae neu hyd yn oed shwdi! Pwrpas y diwrnod yw dangos bod y Gymraeg yn perthyn i bawb – siaradwyr rhugl, dysgwyr neu os ydych yn swil i siarad Cymraeg.
 
A trwy'r dydd heddiw roedd nifer o ddigwyddiadau wedi trefni ar draws y wlad i hybu'r diwrnod. 
 
Roedd Prifysgol Bangor yn cynnig 10% o ostyngiad am baned o de os yn defnyddio'r Gymraeg wrth archebu. Roedd cerddoriaeth fyw yn farchnad Caerfyrddin fel rhan o Shwmae Sir Gar. 
 
Yn ogystal â digwyddiadau mae nifer o ysgolion a mudiadau wedi creu fideo ar gyfer y diwrnod yn rhannu ...

darllenwch mwy

Gwobrau Dathlu Cyflawniad Cymunedau 2.0

14/10/2014
Categori: Addysg, Ar-lein, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Mae’r cyfnod enwebu wedi dechrau!
 
Ar ôl chwe blynedd o helpu Cymru i fynd ar-lein, bydd prosiect Cymunedau 2.0 yn dod i ben yn y gwanwyn 2015.  Ond, cyn i ni fynd, rydym ni am gydnabod cyflawniadau dysgwyr, tiwtoriaid, gwirfoddolwyr, mentrau, grwpiau cymunedol a gwirfoddol, partneriaethau rhanbarthol a sefydliadau cenedlaethol unigol wrth helpu Cymru i fynd ar-lein a lledaenu’r neges cynhwysiant digidol.
 
Ym mis Chwefror 2015, byddwn yn cynnal ein Gwobrau Dathlu Cyflawniad i gydnabod cyfraniad y grwpiau a’r unigolion hyn at waith y prosiect a chynyddu nifer y bobl sydd wedi’u cynnwys yn ddigidol yng Nghymru.
 
Dyma chwe chategori&rsq ...

darllenwch mwy