Siop Siarad
 
Yma cewch ddetholiad o newyddion o bob rhan o Gymru - yn erthyglau, storiâu, adolygiadau, polau piniwn ac adroddiadau gan unigolion, sefydliadau a busnesau. Y diben yw rhannu straeon lleol a chenedlaethol gyda phobl Cymru - rhannu storïau'r bobl gyda’r bobl. Felly os oes gyda chi stori i'w rhannu e-bostiwch hi at datganiad@lleol.cymru

Cyfres newydd yn olrhain hanes Cymry ...

24/04/2015
Categori: Addysg, Celfyddydau, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Mewn cyfres newydd ar S4C bob nos Sul, Huw Edwards fydd yn olrhain hanes y Cymry yn Llundain. Dros y tair wythnos nesaf, cawn ddysgu mwy am hanes a dylanwad y Cymry ar un o ddinasoedd mawr y byd - a dylanwad Llundain ar Gymru.
 
Ganed Huw Edwards ym Mhen-y-bont ar Ogwr a'i fagu yn Llangennech ond mae wedi ymgartrefu yn Llundain ers tro bellach gyda'i wraig a'u pump o blant. Yn aelod gweithgar o'r gymuned Gymreig yn Llundain, mae Huw yn ymddiddori'n fawr yn hanes y Cymry yn Llundain.
 
"Mae stori Cymry Llundain yn stori o bwys i bawb sy'n cymryd diddordeb yn hanes Cymru. Un o'r elfennau mwyaf pwysig yw crefydd y Cymry yn Llundain. Fe dreuliais i bum mlynedd yn twrio ac yn ymchwi ...

darllenwch mwy

Gŵyl o gerddoriaeth arbrofol a meddyl...

24/04/2015
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

Gŵyl o gerddoriaeth arbrofol a meddyliau amgen yn y bae


Datblygu yn dychwelyd

Cynhelir Gŵyl CAM '15 dros y penwythnos yng Nghanolfan y Milennium ym Mae Caerdydd, a fydd yn lwyfan i ‘gerddoriaeth arbrofol ac artistiaid arloesol a meddyliau amgen o Gymru a thu hwnt’, tra y bydd y band eiconig Datblygu yn perfformio’n fyw am y tro cyntaf ers ugain mlynedd. 
 
Mae'r ŵyl undydd sy'n cael ei chynnal ddydd Sadwrn yn dod â rhai o artistiaid amgen mwyaf dylanwadol Cymru gyda rhaglen gyffrous o drafodaethau, gosodiadau sain, sinema a pherfformiadau byw gyda'r nos yn cynnwys y Pencadlys. 
 
Uun o uchafbwyntiau’r penwythnos yw fod arloeswyr ôl-pync chwedlonol, Datblygu, yn perfformio yng ngŵyl gyntaf CAM eleni ac yn ymd ...

darllenwch mwy

Hanes y blynyddoedd blewog gyda'r Sup...

24/04/2015
Categori: Cerddoriaeth, Hamdden

Hanes y blynyddoedd blewog gyda'r Super Furries


Super Furry Animals

Wrth i’r Super Furry Animals ddeffro o’i drwmgwsg, ymunwch â’r grŵp mewn dogfen adolygiadol fydd yn ein tywys ar daith trwy eu gyrfa 20 mlynedd.
 
Mewn rhaglen ddogfen arbennig Super Furry Animals: Y Blynyddoedd Blewog ar S4C heno, fe gawn fynediad ecsgliwsif i yrfaoedd aelodau band roc y Super Furry Animals. Mae’r grŵp, a gafodd ei ffurfio yng Nghaerdydd, yn paratoi i berfformio gyda’i gilydd am y tro cyntaf ers chwe blynedd gyda thaith chwe gig ym mis Mai, yn ogystal â sawl prif set mewn gwyliau cerddoriaeth.
 
Bydd y ddogfen un awr yn edrych yn ôl ar yrfa y band drwy ddeunydd archif. Mae hefyd yn cynnwys sylwebaeth ecsgliwsif g ...

darllenwch mwy

Lansio ymgyrch codi arian i Ganolfan ...

23/04/2015
Categori: Addysg, Llenyddiaeth, Newyddion

Lansio ymgyrch codi arian i Ganolfan Tŷ Newydd


Canolfan Ty Newydd

Cafodd ymgyrch heddiw ei lansio gan Llenyddiaeth Cymru sy’n gofyn i bobl roi rhodd ariannol o £25 i Ganolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd ger Llanystumdwy, sy’n dathlu 25 mlynedd eleni. 
 
Agorodd Canolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd, Llanystumdwy, ei drysau yn Ebrill 1990, i groesawu mynychwyr ei chwrs barddoniaeth cyntaf. Ers y cwrs hollbwysig hwnnw dan ofal y beirdd Gillian Clarke a Robert Minhinnick, mae cannoedd o oedolion a phobl ifainc wedi ymweld â Thŷ Newydd bob blwyddyn i gymryd rhan mewn cyrsiau ac encilion ysgrifennu creadigol preswyl. 
 
Mae Llenyddiaeth Cymru yn nodi’r garreg filltir bwysig hon yn hanes diweddar Tŷ Newydd gyda ymgyrch codi ...

darllenwch mwy