Siop Siarad
 
Yma cewch ddetholiad o newyddion o bob rhan o Gymru - yn erthyglau, storiâu, adolygiadau, polau piniwn ac adroddiadau gan unigolion, sefydliadau a busnesau. Y diben yw rhannu straeon lleol a chenedlaethol gyda phobl Cymru - rhannu storïau'r bobl gyda’r bobl. Felly os oes gyda chi stori i'w rhannu e-bostiwch hi at datganiad@lleol.cymru

Cartrefi Cymunedol Gwynedd dan y lach

19/03/2015
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae Cartrefi Cymunedol Gwynedd wedi penodi dau gyfarwyddwr di-Gymraeg er gwaetha protestiadau gan Gymdeithas yr Iaith Gymraeg yn galw arnynt i ddilyn polisi iaith Cyngor Gwynedd.
 
Daeth Cartrefi Cymunedol Gwynedd i fodolaeth pan sefydlodd Cyngor Gwynedd gwmni preifat i weinyddu stoc dai y sir. Ond mae pryder fod y cwmni hwn yn mynd yn groes i bolisi’r awdurdod lleol, trwy beidio gwneud y Gymraeg yn hanfod o fewn swyddi. 
 
Mynegodd Gymdeithas yr Iaith Gymraeg siom wrth glywed y newyddion fod y cwmni wedi penodi dau gyfarwyddwr di-gymraeg.
 
Dywedodd Menna Machreth, Cadeirydd rhanbarth Gwynedd a Môn Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, “Mae canran uchel ia ...

darllenwch mwy

'Angen tai fforddiadwy i bobl leol, n...

19/03/2015
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith

'Angen tai fforddiadwy i bobl leol, nid hap-ddatblygu’ yn ôl ymgyrchwyr yng Ngwynedd


Tai newydd ym Mhenrhosgarnedd

Wrth i ymgynghoriad Cyngor Gwynedd ar y cynllun datblygu lleol barhau, mae gwrthwynebwyr i'r cynllun yn cyfarfod heno ym Mhenygroes, gyda ymgyrchwyr yn galw am ‘dai fforddiadwy i bobl leol, nid hap-ddatblygu’.
 
Mae nifer o feirniadaethau o'r ffordd mae'r cyngor wedi mynd ati i ymgynghori ar y cynllun, sy'n amlinellu cynlluniau i adeiladu oddeutu 8,000 o dai newydd yng Ngwynedd ac Ynys Môn. 
 
Mae Cymdeithas yr Iaith wedi mynegi pryder nad yw'r cyhoedd wedi cael gwybodaeth am y sesiynau ymgynghorol yn egluro'r broses. 
 
“Yr ydym yn rhoi cynnig ar ffordd arall” meddai Ben Gregory, un o'r siaradwyr yn y cyfarfod, “ac yn g ...

darllenwch mwy

Comisiynydd y Gymraeg yn egluro'r dre...

18/03/2015
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Comisiynydd y Gymraeg yn egluro'r drefn gwyno


cyfarfodydd i egluro'r drefn gwyno

Mae Comisiynydd y Gymraeg yn gwahodd y cyhoedd i fynychu cyfarfodydd ledled Cymru, er mwyn egluro'r broses gwyno ynghylch diffyg darpariaeth Gymraeg sefydliadau cyhoeddus.  
 
Mae’r Comisiynydd yn cyfeirio at achosion ble mae’r cyhoedd yn gweld diffygion yn y ddarpariaeth Gymraeg 
 
Yn ol gwefan y Comisiynydd, "Weithiau, mae’r sefyllfaoedd uchod yn rhan o brofiad rhai ohonom wrth ddefnyddio gwasanaethau cyhoeddus. Does dim rhaid i bethau fod fel hyn. Mae’r gyfraith yn dweud na ddylid trin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg yng Nghymru. Gwaith y Comisiynydd yw ymchwilio i gwynion pan aiff pethau o’u lle."
 
Y bwriad ...

darllenwch mwy

Gwyl redeg newydd yn dod i safle'r Si...

18/03/2015
Categori: Amaethyddiaeth, Hamdden, Newyddion

Gwyl redeg newydd yn dod i safle'r Sioe Frenhinol


Ras newydd yn cael ei lansio

Bydd safle’r Sioe Frenhinol yn Llanelwedd yn leoliad i wyl redeg newydd a fydd yn cynnwys hanner marathon, rasys gwlad 10 a 3 cilmedr i deuluoedd.
 
Bydd Gŵyl redeg wledig y Sioe Frenhinol yn cael ei threfnu gan drefnwyr profiadol Run 4 Wales ar y cyd gyda Chymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru sy’n cynnal yr Ŵyl Wanwyn, Sioe Frenhinol Cymru a’r Ffair Aeaf.
 
Meddai Steve Hughson, Prif Weithredwr Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru, “Gyda lleoliad mor anhygoel yng nghanol canolbarth Cymru, rydym bob amser wedi bwriadu ehangu’r mathau o ddigwyddiadau a gweithgareddau a gynigir yma ar Faes Sioe Brenhinol Cymru.»
 
“Mae’r ...

darllenwch mwy