Siop Siarad
 
Yma cewch ddetholiad o newyddion o bob rhan o Gymru - yn erthyglau, storiâu, adolygiadau, polau piniwn ac adroddiadau gan unigolion, sefydliadau a busnesau. Y diben yw rhannu straeon lleol a chenedlaethol gyda phobl Cymru - rhannu storïau'r bobl gyda’r bobl. Felly os oes gyda chi stori i'w rhannu e-bostiwch hi at datganiad@lleol.cymru

Agoriad Pontio yn 2015 yn dilyn oedi

16/09/2014
Categori: Celfyddydau, Newyddion

Agoriad Pontio yn 2015 yn dilyn oedi


Argraff arlunydd: Canolfan Pontio

Yn dilyn y cyhoeddiadau diweddar ynglŷn â’r oedi yn agoriad Pontio, ac adolygiad pellach o’r gwaith adeiladu mae Prifysgol Bangor wedi cyhoeddi na fydd cynhyrchiad yn cael ei lwyfannu yn yr adeilad tan 2015.
 
Yn dilyn trafodaethau manwl gyda’r adeiladwyr rwyf wedi cymryd y penderfyniad anodd a phoenus i ohirio’r perfformiadau oedd i’w cynnal yn adeilad Pontio tan fis Chwefror.
 
Rwyf yn sylweddoli y bydd yr oedi pellach yma yn achosi siom i bawb, ond o ystyried yr oedi sydd wedi bod yn y gwaith adeiladu, does gennym ddim dewis arall.
 
Y bwriad oedd agor yr adeilad mewn rhannau, gyda’r rhan gyntaf i fod yn barod erbyn Awst 22ain ...

darllenwch mwy

All y Prif Weinidog ddim osgoi cwesti...

16/09/2014
Categori: Newyddion

All y Prif Weinidog ddim osgoi cwestiynau Barnett


Arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood

Arweinydd Plaid Cymru yn ymladd am fargen deg, wrth i Lafur wthio Cymru i’r ymylon
 
Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi mynnu bod y Prif Weinidog yn bod yn hollol onest ynghylch ymrwymiad ei blaid i gyllido teg i Gymru.
 
Ar y diwrnod y llofnododd Llafur ddatganiad ar y cyd gyda phleidiau Llundain y bydd Fformiwla Barnett yn parhau, mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi galw ar i’r Prif Weinidog fod yn hollol onest a chyfaddef a gafodd ei wthio i’r cyrion yn y trafodaethau sy’n gadael Cymru yn dlotach o £300m bob blwyddyn.
 
Dywedodd Leanne Wood fod y Prif Weinidog wedi osgoi cwestiynau ar ymrwymiad Llafur i gyflwyno fformiwla s ...

darllenwch mwy

Refferendwm yr Alban - beth yw’ch bar...

15/09/2014
Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

Dros y misoedd diwethaf, mae yna ddigon o siarad wedi bod am y pwnc a phawb a’i farn wahanol ac mae yna nifer o gwestiynau i’w hateb o hyd. 
 
Beth fydd yr effaith ar fusnesau’r ddwy ochr i’r ffin? A fydd Alban annibynnol yn cael defnyddio’r bunt? Beth fydd yr effaith ar wledydd eraill y DU? Cwestiynau holl bwysig. 
 
Yr wythnos hon, rydym wedi gweld David Cameron, Nick Clegg ac Ed Milliband ar y ffordd i’r Alban i geisio achub y bleidlais ‘Na’ wrth i’r ymgyrch ‘Ie’ fynd o nerth i nerth. 
 
A beth mae’r Cymry’n ei feddwl? Dywedodd Carwyn Jones, Prif Weinidog Cymru, ‘Gyda&rs ...

darllenwch mwy

Coleg Cymraeg a Choleg Sir Gâr yn cyd...

15/09/2014
Categori: Addysg, Iaith

Am y tro cyntaf erioed, mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi galluogi penodi unigolyn i ddatblygu addysg uwch cyfrwng Cymraeg mewn Coleg Addysg Bellach.
 
Bydd Iwan Thomas, sydd wedi’i benodi o dan Gynllun Staffio Academaidd y Coleg Cymraeg, yn darlithio yng Ngholeg Sir Gâr, o dan adain Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.
 
Campws Gelli Aur fydd cartref Iwan a’i waith fydd ehangu ar y ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg ym maes Amaethyddiaeth a denu darpar fyfyrwyr i astudio trwy’r Gymraeg.
 
Fel un a fagwyd ar fferm ger Llanelli ac un sydd wedi cyflawni amryfal swyddi ar gampws Gelli Aur dros y blynyddoedd, roedd Iwan yn benderfynol o wneud cais ...

darllenwch mwy