Siop Siarad
 
Yma cewch ddetholiad o newyddion o bob rhan o Gymru - yn erthyglau, storiâu, adolygiadau, polau piniwn ac adroddiadau gan unigolion, sefydliadau a busnesau. Y diben yw rhannu straeon lleol a chenedlaethol gyda phobl Cymru - rhannu storïau'r bobl gyda’r bobl. Felly os oes gyda chi stori i'w rhannu e-bostiwch hi at datganiad@lleol.cymru

S4C yn lansio gwefan Clic newydd - gw...

11/04/2014
Categori: Newyddion


Mae S4C wedi lansio gwasanaeth ar-lein Clic ar ei newydd wedd gyda system newydd sy'n golygu bod gwylio cynnwys y Sianel, yn fyw ac ar-alw, yn fwy cyfleus nag erioed.
 
Mae'r wefan Clic newydd yn system hyblyg fydd yn gweithio ar amryw o blatfformau – gan gynnwys y platfformau mwyaf poblogaidd, Apple ac Android - ac yn addasu ei hun ar gyfer maint y ddyfais sy'n cael ei defnyddio.
 
Mi fydd hefyd am y tro cyntaf yn caniatáu i wylwyr rannu gwybodaeth am y cynnwys ar rwydweithiau cymdeithasol.
 
Ynghlwm â hyn, mae gan Clic wedd newydd ffres a chyfoes – newidiadau fydd yn atseinio ar hyd holl wasanaethau S4C, ar-lein ac ar deledu.
 
Dywedod ...

darllenwch mwy

Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn Penodi ...

10/04/2014
Categori: Ar-lein, Iaith, Newyddion

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol a Wikimedia UK wedi cyhoeddi penodi’r Wicipediwr Preswyl cyntaf erioed mewn sefydliad Cymraeg.
 
Penodwyd Marc Haynes i’r breswyliaeth yn y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Bydd yn adrodd nôl ar sut y gellir rhannu adnoddau addysgiadol ar blatfformau Wikimedia, gan gynnwys Wikipedia, o dan drwyddedau agored priodol. Bydd hyn yn caniatáu i bobl rannu, defnyddio ac ailddefnyddio cynnwys addysgol y Coleg yn y pen draw.
 
Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn gorff cenedlaethol sy’n chwarae rhan allweddol mewn cynllunio, cefnogi a datblygu addysg ac ysgoloriaethau cyfrwng Cymraeg ym mhrifysgolion Cymru. &nbs ...

darllenwch mwy

Dwy ddinas, dwy brifysgol, un enillydd…

08/04/2014
Categori: Chwaraeon

Dwy ddinas, dwy brifysgol, un enillydd…


Dwy ddinas, dwy brifysgol, un enillydd…

Ar 9 Ebrill, daw myfyrwyr o Brifysgolion Abertawe a Chaerdydd wyneb yn wyneb i frwydro mewn dros ugain o gampau chwaraeon gwahanol i ganfod enillwyr tarian Farsity Cymru. Her Farsity Cymru yw'r digwyddiad mwyaf o’i fath i fyfyrwyr yng Nghymru, a’r ail fwyaf o blith Gemau Farsity Prifysgolion Prydain, yn dilyn y gystadleuaeth rhwng Rhydychen a Chaergrawnt.
 
Yn ystod Her Farsity Cymru, bydd Prifysgol Abertawe a Phrifysgol Caerdydd yn cystadlu mewn dros 20 o gampau gwahanol: o bêl-fasged, rhwyfo, golff, hoci a nofio i gleddyfaeth, sboncen a Ffrisbi Eithafol. Mae'r gystadleuaeth yn codi i uchafbwynt â'r gêm rygbi fawr, sy'n cael ei chynnal o flaen torf o fil ...

darllenwch mwy

'Steddfod yn chwilio am 'Ap Emlyn'

08/04/2014
Categori: Newyddion

'Steddfod yn chwilio am 'Ap Emlyn'


'Steddfod yn chwilio am 'Ap Emlyn'

Gyda'r dyddiad cau ar gyfer cyfansoddiadau Eisteddfod Sir Gâr wedi pasio ers wythnos, mae rhoi trefn ar y bwndeli o geisiadau a'u didoli i feirniaid yn cyrraedd tua'r terfyn.
 
Ond mae un cais wedi dod i law heb amlen dan sêl ac mae'r trefnwyr yn apelio ar awdur y gwaith i anfon yr wybodaeth angenrheidiol i swyddfa'r Eisteddfod cyn gynted â phosibl fel bod y gwaith yn cael ei ystyried am wobr eleni.
 
"Ap Emlyn" yw'r ffugenw a chais ar gyfer y gystadleuaeth ddrama hir a'r Fedal Ddrama yw'r gwaith sydd wedi dod i law.
 
Ond petai gwaith "Ap Emlyn" yn dod i'r brig, fyddai dim modd ei wobrwyo ef neu hi heb yr wybodaeth sydd i fod wedi'i chynnwys yn yr amle ...

darllenwch mwy