Siop Siarad
 
Yma cewch ddetholiad o newyddion o bob rhan o Gymru - yn erthyglau, storiâu, adolygiadau, polau piniwn ac adroddiadau gan unigolion, sefydliadau a busnesau. Y diben yw rhannu straeon lleol a chenedlaethol gyda phobl Cymru - rhannu storïau'r bobl gyda’r bobl. Felly os oes gyda chi stori i'w rhannu e-bostiwch hi at datganiad@lleol.cymru

Adleoli pencadlys S4C i Gaerfyrddin

17/03/2014
Categori: Newyddion

Adleoli pencadlys S4C i Gaerfyrddin


Adleoli pencadlys S4C i Gaerfyrddin

Caerfyrddin lwyddodd i ddwyn perswâd ar S4C
 
Mae Awdurdod S4C wedi cyhoeddi y bydd pencadlys y sianel yn symud o Gaerdydd i Gaerfyrddin.
 
Mae'r awdurdod wedi bod yn cyfarfod yn Llanishen drwy'r bore i drafod y penderfyniad
 
Fe wnaeth aelodau o'r Awdurdod, sydd â'r cyfrifoldeb dros wneud y penderfyniad, ymweld â Chaernarfon ddydd Llun a Chaerfyrddin ddydd Mawrth, er mwyn gweld be sydd gan y ddwy dref i'w gynnig.
 
Roedd aros yng Nghaerdydd yn opsiwn, hefyd.
 
Mae pobl Gwynedd a Sir Gâr wedi bod yn cyflwyno dadleuon dros symud y swyddfa, a'r swyddi fyddai ynghlwm wrth hynny, i'w hardaloedd nhw.
 
Pwyso a mesur
 
Fe g ...

darllenwch mwy

Cyhoeddi lansiad ein chwaer fusnes - ...

14/03/2014
Categori: Newyddion

Cyhoeddi lansiad ein chwaer fusnes - Recriwtio Cyf


Lansiad ein chwaer fusnes - Recriwtio Cyf

Rydym yn falch iawn i gyhoeddi lansiad ein chwaer fusnes sef Recriwtio Cyf, Asiantaeth Recriwtio yn gweithredu ar hyd a lled Cymru ar gyfer swyddi lle mae sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol.
 
Rydym wedi sefydlu’r gwasanaeth newydd fel ymateb oddi wrth gyflogwyr sydd wedi defnyddio gwasanaeth Hysbysfwrdd Swyddi Cymru, ran o wefan Lleol.net. Mae’r wefan boblogaidd wedi hysbysebu bron 2000 o swyddi ar gyfer bron 250 o gyflogwyr gwahanol.
 
O hyn ymlaen fe fydd Recriwtio Cyf yn medru darparu gwasanaeth Recriwtio proffesiynol llawn i gyflogwyr Cymru fydd yn golygu lleihau’r baich gweinyddol.
 
Boed yn swydd Ymchwilydd neu’n Gyfieithydd ...

darllenwch mwy

Cyfarfod i drafod adleoli S4C

14/03/2014
Categori: Newyddion

Bydd Awdurdod S4C yn cyfarfod yn hwyrach gyda'r bwriad o drafod a ddylai pencadlys y sianel symud o Gaerdydd i Wynedd neu Caerfyrddin.
 
Yn ôl ffynonellau, bydd y cyfarfod yn dechrau am 9yb yn Llanishen - ond does dim manylion eto ynglŷn â pha mor hir y gallai bara.
 
Fe wnaeth aelodau o'r Awdurdod, sydd â'r cyfrifoldeb dros wneud y penderfyniad, ymweld â Chaernarfon ddydd Llun a Chaerfyrddin ddydd Mawrth, er mwyn gweld be sydd gan y ddwy dref i'w gynnig.
 
Does dim sicrwydd y bydd yr adleoli yn digwydd o gwbl, gan fod aros yng Nghaerdydd yn parhau i fod yn opsiwn.
 
Mae pobl Gwynedd a Sir Gâr wedi bod yn cyflwyno dadleuon dros symud ...

darllenwch mwy

Cyhoeddi enillwyr cyntaf Gwobrau Dewi...

14/03/2014
Categori: Newyddion

Cyhoeddi enillwyr cyntaf Gwobrau Dewi Sant


Mae enillwyr cyntaf Gwobrau Dewi Sant wedi eu cyhoeddi.

Mae enillwyr cyntaf Gwobrau Dewi Sant wedi eu cyhoeddi.
 
Enillydd Gwobr Arbennig y Prif Weinidog oedd cymuned Machynlleth, am eu hysbryd cymunedol wrth geisio chwilio am April Jones ar ôl iddi fynd ar goll ym mis Hydref 2012.
 
Dywedodd y Prif Weinidog, Carwyn Jones, bod enillwyr y gwobrau yn "bobl eithriadol" oedd wedi gwneud "pethau anhygoel".
 
Ymysg yr enillwyr eraill yn y seremoni yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru yng Nghaerdydd oedd y bencampwraig Olympaidd Taekwondo, Jade Jones, y gantores Cerys Matthews a'r canwr Bryn Terfel.
 
Gwobr Arbennig
 
Cafodd cymuned gyfan tref Machynlleth eu gwobrwyo yng nghategori Gwobr Arbennig y Prif Wein ...

darllenwch mwy