Siop Siarad
 
Yma cewch ddetholiad o newyddion o bob rhan o Gymru - yn erthyglau, storiâu, adolygiadau, polau piniwn ac adroddiadau gan unigolion, sefydliadau a busnesau. Y diben yw rhannu straeon lleol a chenedlaethol gyda phobl Cymru - rhannu storïau'r bobl gyda’r bobl. Felly os oes gyda chi stori i'w rhannu e-bostiwch hi at datganiad@lleol.cymru

Gŵyl Llên Plant Caerdydd – Llai na Mi...

17/03/2014
Categori: Celfyddydau, Llenyddiaeth

Mae Gŵyl Llên Plant Caerdydd â’i anifeiliaid bach direidus, Mwnci, Pelican, Udfil, Racŵn a Llew yn dychwelyd eto i’r brifddinas mewn llai na mis.
 
I blant, bydd Eurig Salisbury yn arwain taith i blant anturus o amgylch Castell Caerdydd, a Bardd Plant Cymru, Aneirin Karadog yn eich dysgu sut i odli a rapio am bob math o bethau. Bydd Caryl Parry Jones yn adrodd straeon Tŷ Pen, a Ceri Elen yn darllen straeon i blant bach. Dewch i gwrdd â Dewi Pws a’i gitâr i ymuno â’i ddwli, neu dewch i greu straeon stribed yng nghwmni arlunydd logo a chymeriadau’r ŵyl, Huw Aaron. Bydd Daniel Glyn yn arwain sesiwn jôcs yn arbennig i blant ...

darllenwch mwy

Adleoli pencadlys S4C i Gaerfyrddin

17/03/2014
Categori: Newyddion

Adleoli pencadlys S4C i Gaerfyrddin


Adleoli pencadlys S4C i Gaerfyrddin

Caerfyrddin lwyddodd i ddwyn perswâd ar S4C
 
Mae Awdurdod S4C wedi cyhoeddi y bydd pencadlys y sianel yn symud o Gaerdydd i Gaerfyrddin.
 
Mae'r awdurdod wedi bod yn cyfarfod yn Llanishen drwy'r bore i drafod y penderfyniad
 
Fe wnaeth aelodau o'r Awdurdod, sydd â'r cyfrifoldeb dros wneud y penderfyniad, ymweld â Chaernarfon ddydd Llun a Chaerfyrddin ddydd Mawrth, er mwyn gweld be sydd gan y ddwy dref i'w gynnig.
 
Roedd aros yng Nghaerdydd yn opsiwn, hefyd.
 
Mae pobl Gwynedd a Sir Gâr wedi bod yn cyflwyno dadleuon dros symud y swyddfa, a'r swyddi fyddai ynghlwm wrth hynny, i'w hardaloedd nhw.
 
Pwyso a mesur
 
Fe g ...

darllenwch mwy

Cyhoeddi lansiad ein chwaer fusnes - ...

14/03/2014
Categori: Newyddion

Cyhoeddi lansiad ein chwaer fusnes - Recriwtio Cyf


Lansiad ein chwaer fusnes - Recriwtio Cyf

Rydym yn falch iawn i gyhoeddi lansiad ein chwaer fusnes sef Recriwtio Cyf, Asiantaeth Recriwtio yn gweithredu ar hyd a lled Cymru ar gyfer swyddi lle mae sgiliau Cymraeg naill ai'n hanfodol neu'n ddymunol.
 
Rydym wedi sefydlu’r gwasanaeth newydd fel ymateb oddi wrth gyflogwyr sydd wedi defnyddio gwasanaeth Hysbysfwrdd Swyddi Cymru, ran o wefan Lleol.net. Mae’r wefan boblogaidd wedi hysbysebu bron 2000 o swyddi ar gyfer bron 250 o gyflogwyr gwahanol.
 
O hyn ymlaen fe fydd Recriwtio Cyf yn medru darparu gwasanaeth Recriwtio proffesiynol llawn i gyflogwyr Cymru fydd yn golygu lleihau’r baich gweinyddol.
 
Boed yn swydd Ymchwilydd neu’n Gyfieithydd ...

darllenwch mwy

Cyfarfod i drafod adleoli S4C

14/03/2014
Categori: Newyddion

Bydd Awdurdod S4C yn cyfarfod yn hwyrach gyda'r bwriad o drafod a ddylai pencadlys y sianel symud o Gaerdydd i Wynedd neu Caerfyrddin.
 
Yn ôl ffynonellau, bydd y cyfarfod yn dechrau am 9yb yn Llanishen - ond does dim manylion eto ynglŷn â pha mor hir y gallai bara.
 
Fe wnaeth aelodau o'r Awdurdod, sydd â'r cyfrifoldeb dros wneud y penderfyniad, ymweld â Chaernarfon ddydd Llun a Chaerfyrddin ddydd Mawrth, er mwyn gweld be sydd gan y ddwy dref i'w gynnig.
 
Does dim sicrwydd y bydd yr adleoli yn digwydd o gwbl, gan fod aros yng Nghaerdydd yn parhau i fod yn opsiwn.
 
Mae pobl Gwynedd a Sir Gâr wedi bod yn cyflwyno dadleuon dros symud ...

darllenwch mwy