Siop Siarad
 
Yma cewch ddetholiad o newyddion o bob rhan o Gymru - yn erthyglau, storiâu, adolygiadau, polau piniwn ac adroddiadau gan unigolion, sefydliadau a busnesau. Y diben yw rhannu straeon lleol a chenedlaethol gyda phobl Cymru - rhannu storïau'r bobl gyda’r bobl. Felly os oes gyda chi stori i'w rhannu e-bostiwch hi at datganiad@lleol.cymru

'Yr Urdd achubodd yr iaith': Prys Edw...

13/03/2014
Categori: Iaith

'Yr Urdd achubodd yr iaith': Prys Edwards


Roedd Prys Edwards yn siarad ar raglen Hywel Ddoe a Heddiw fydd yn cael ei darlledu ar S4C nos Sadwr

Roedd Prys Edwards yn siarad ar raglen Hywel Ddoe a Heddiw fydd yn cael ei darlledu ar S4C nos Sadwrn
 
Urdd Gobaith Cymru sydd wedi gwneud y "cyfraniad mwyaf un wrth achub yr iaith dros y 90 mlynedd diwethaf", yn ôl Llywydd Anrhydeddus y mudiad, Prys Edwards.
 
Roedd Mr Edwards yn cael ei holi gan Hywel Gwynfryn ar gyfer rhaglen 'Hywel Ddoe a Heddiw' fydd yn cael ei darlledu nos Sadwrn, Mawrth 15 ar S4C.
 
Yn 1972 fe wnaeth Hywel Gwynfryn gyflwyno rhaglen i nodi hanner canrif ers sefydlu'r Urdd yn 1922.
 
Roedd Prys Edwards yn un o bobl amlycaf y dathliadau ac yntau'n fab i sylfaenydd yr Urdd, Syr Ifan ab Owen Edwards.
 
'Newid agwedd'
 
Yn y ...

darllenwch mwy

Diswyddo'r Arglwydd Elis-Thomas

13/03/2014
Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

Diswyddo'r Arglwydd Elis-Thomas


Roedd Dafydd Elis-Thomas wedi beirniadu ymosodiad Plaid Cymru ar UKIP yng nghynadledd wanwyn y blaid

Mae'r Arglwydd Dafydd Elis-Thomas wedi cael ei ddiswyddo fel llefarydd trafnidaeth Plaid Cymru ac fel Cadeirydd Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd y Cynulliad.
 
Mae'r cyhoeddiad gan Blaid Cymru yn dilyn sylwadau Mr Elis-Thomas ar y penwythnos bod ymosodiad Plaid ar UKIP yn "arwynebol".
 
Eisoes mae Mr Elis-Thomas wedi awgrymu y gallai herio'r penderfyniad i'w ddisodli fel cadeirydd y pwyllgor Cynulliad.
 
Daeth y cyhoeddiad mewn datganiad gan arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood:
 
"Roedd Plaid Cymru wedi ceisio tynnu sylw, dros y penwythnos, at y peryglon oedd yn wynebu Cymru gan UKIP, gan ein bod yn credu yn sylfaenol ac yn ddiffuant nad yw eu gwleidyddiaeth a' ...

darllenwch mwy

Newidiadau i amserlen Radio Cymru

10/03/2014
Categori: Ar-lein, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Newyddion

Newidiadau i amserlen Radio Cymru


Mae Tommo, Shân Cothi a Dylan Jones yn ganolog i'r amserlen newydd

Mae newidiadau i raglenni Radio Cymru wedi dod i rym ddydd Llun.
 
Roedd rhaglen newyddion y Post Cynta yn dechrau am 6am ac yn gorffen am 8am, gyda rhaglen newydd Dylan Jones yn dilyn rhwng 8am a 10am.
 
Tommo neu Andrew Thomas - fydd un o brif leisiau'r orsaf, yn darlledu rhwng 2pm a 5pm o ddydd Llun i ddydd Iau.
 
Yn ôl rheolwyr yr orsaf, daeth y newidiadau ar ôl cyfnod o ymgynghori gyda'r cyhoedd.
 
Dywedodd Tommo, troellwr oedd yn llais cyfarwydd i wrandawyr Radio Sir Gâr a Radio Ceredigion, ei fod yn edrych ymlaen yn fawr.
 
"Beth bynnag mae pobol eisiau siarad amboutu, dwi'n fodlon gwrando. Fi'n hoffi creu llun ar gyfer pobol fel 'u ...

darllenwch mwy

Dydd Gŵyl Dewi yn Llundain

27/02/2014
Categori: Celfyddydau, Newyddion

Dydd Gŵyl Dewi yn Llundain


Dydd Gŵyl Dewi yn Llundain

Mae’r gymdeithas Gymraeg yn Llundain wedi cynnal cinio blynyddol yn Llundain ers 1904.
 
Cynhelir y dathliad eleni ar nos Lun 3ydd o Fawrth, yng Ngholeg Brenhinol y Llawfeddygon, Caeau Lincoln’s Inn, Llundain WC2.
 
Dewch, mwynhewch! Lledaenwch wybodaeth ymysg eich cyfeillion sydd yn lleol i Lundain!
 
Cinio Gŵyl Dewi, Llundain, 2014
 
Derbyniad 6.30pm at ginio am 7.30pm
 
Siaradwyr: Yr Athro Dai Smith, Cadeirydd, Cyngor Celfyddydau Cymru, Hanesydd a Nofelydd, a Gwyneth Lewis, Bardd
 
Unawdwyr:  Joshua Owen Mills a Charlotte Skidmore
 
Cyfeilydd: Meirion Wynn Jones
 
Nodir: Mae trwydded ddiod hwyr wedi’i threfnu ...

darllenwch mwy