Siop Siarad
 
Yma cewch ddetholiad o newyddion o bob rhan o Gymru - yn erthyglau, storiâu, adolygiadau, polau piniwn ac adroddiadau gan unigolion, sefydliadau a busnesau. Y diben yw rhannu straeon lleol a chenedlaethol gyda phobl Cymru - rhannu storïau'r bobl gyda’r bobl. Felly os oes gyda chi stori i'w rhannu e-bostiwch hi at datganiad@lleol.cymru

Glyn Evans wedi marw yn 70

26/04/2014
Categori: Ar-lein, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Glyn Evans wedi marw yn 70


Glyn Evans wedi marw yn 70

Mae'r newyddiadurwr a chyn olygydd Y Cymro Glyn Evans wedi marw yn 70 oed, ar ôl salwch byr.
 
Fe fu Mr Evans yn gweithio i wasanaeth ar-lein y BBC a'r Herald Cymraeg yn ystod gyrfa hir a llwyddiannus.
 
Er ei fod wedi ymddeol, roedd yn parhau i fod yn weithgar - roedd yn ysgrifennu blog ac yn gyfrifol am gyhoeddi cylchgrawn ar gyfer Cymry ar wasgar yn rhinwedd ei gyfrifoldeb fel golygydd Yr Enfys.
 
Mae'r newyddiadurwr blaenllaw Gwilym Owen, oedd yn gyfaill i Mr Evans, wedi ei ddisgrifio fel "llenor a newyddiadurwr arbennig o dda".
 
"Roedd ganddo ddiddordeb mawr yn llenyddiaeth Cymru, roedd o wedi ysgrifennu cyfrol neu ddwy ei hun, ac roedd yn ddychanwr o ...

darllenwch mwy

Cyfleoedd gwych i rai o enillwyr yr E...

26/04/2014
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Cyfleoedd gwych i rai o enillwyr yr Eisteddfod


Cyfleoedd gwych i rai o enillwyr yr Eisteddfod

Bydd rhai o enillwyr llwyfan blaenaf yr Eisteddfod yn Sir Gâr eleni’n derbyn cyfleoedd ychwanegol fel rhan o’u gwobrau, wrth i ddiddordeb yn enillwyr y Brifwyl ddatblygu mewn rhannau eraill o’r byd.
 
Bydd enillydd Gwobr Goffa David Ellis, y Rhuban Glas, yn derbyn gwahoddiad arbennig i berfformio ym Melbourne, Awstralia, fel rhan o ddathliadau Gŵyl Ddewi Eglwys Gymraeg Melbourne, gyda’r eglwys yn darparu llety ac yn talu costau teithio. Mae hyn yn dilyn perfformiad gan enillydd y Rhuban Glas y llynedd, Eleri Edwards yn y Gymanfa Ganu yn gynharach eleni.
 
Yn ogystal, am yr ail flwyddyn, bydd enillydd Gwobr Goffa Osborne Roberts, Ysgoloriaeth Willi ...

darllenwch mwy

Pwy fydd Miss Cymru 2014?

26/04/2014
Categori: Newyddion

Mi fydd cystadleuaeth Miss Cymru 2014 yn cael ei chynnal yn Theatr y Princess Royal ym Mhort Talbot.
 
Bydd 46 o ferched yn cystadlu er mwyn ennill y fraint o gael cynrychioli Cymru fel llysgennad.
 
Gabrielle Shaw o Riwabon ger Wrecsam oedd yn fuddugol y llynedd ac mae wedi bod mewn digwyddiadau elusennol ac yn rhan o seremoni agoriadol Cwpan Heineken yn Toulon.
 
Mae trefnwyr y gystadleuaeth yn dweud mai'r prif nod yw codi arian at achosion da drwy gyfrwng "prydferthwch gyda phwrpas".
 
'Codi arian'
 
Un sy'n edrych ymlaen at gystadlu yw Hanna Gwyn o Fethel ger Caernarfon.
 
Wrth sgwrsio gyda Dylan Jones fore Gwener, dywedodd: "Hwn ydi'r tro cynta ...

darllenwch mwy

Ymchwil Abertawe yn dangos sut gall d...

26/04/2014
Categori: Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Ymchwil Abertawe yn dangos sut gall diogod (sloths) anadlu wyneb i waered


Ymchwil Abertawe yn dangos sut gall diogod (sloths) anadlu wyneb i waered

Mae diogod, mamaliaid arafa’r byd, sy’n byw yng nghoedwigoedd law America Ladin, yn treulio 90% o’u bywydau wyneb i waered, ond yn ôl ymchwil diweddar, nid yw hynny’n effeithio are eu gallu i anadlu. Mae tîm o ymchwilwyr o Brifysgol Abertawe sy’n gweithio gyda Gwarchodfa Diogod Costa Rica wedi darganfod bod organau diogod wedi’u glynu, sy’n eu rhwystro rhag pwyso ar yr ysgyfaint.
 
Bydd yr ymchwil, wedi’i gyhoeddi gan y Gymdeithas Frenhinol,yn helpu gwyddonwyr i ddeall y creaduriaid yma’n well.
 
Mae diogod yn byw yng nghoedwigoedd law de a chanolbarth America. Maent yn treulio'r rhan fwyaf o'u hamser yn hongian ...

darllenwch mwy