Siop Siarad
 
Yma cewch ddetholiad o newyddion o bob rhan o Gymru - yn erthyglau, storiâu, adolygiadau, polau piniwn ac adroddiadau gan unigolion, sefydliadau a busnesau. Y diben yw rhannu straeon lleol a chenedlaethol gyda phobl Cymru - rhannu storïau'r bobl gyda’r bobl. Felly os oes gyda chi stori i'w rhannu e-bostiwch hi at datganiad@lleol.cymru

Pencampwriaethau Aredig a Phlygu Gwry...

18/09/2014
Categori: Amaethyddiaeth

Yn ddiweddarach y mis hwn, bydd cornel brydferth o Ogledd-Orllewin Sir Benfro yn croesawu 55ed Bencampwriaethau Aredig a Phlygu Gwrych Cymru Gyfan.
 
Yn cael eu cynnal ar ddydd Sadwrn 27 Medi ar Fferm Penfeidr, Casmorys, Hwlffordd, trwy ganiatâd caredig y Mri. Raymond, bydd pencampwriaethau eleni’n cael eu croesawu gan Gymdeithas Aredig Treletert a’r Cylch.
 
Ar y diwrnod byddir yn cynnal cystadlaethau plygu gwrych a ffensio ynghyd â 12 cystadleuaeth aredig gyda dosbarthiadau dull aredig byd, dosbarthiadau tras a chlasurol a chystadlaethau aredig â cheffyl. Nodwedd arbennig eleni i annog cystadleuwyr iau i gynnig fydd dosbarth iau ar gyfer y rheini ...

darllenwch mwy

90% yn dweud 'Ie' dros annibyniaeth i...

17/09/2014
Categori: Barn, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae diwrnod mawr yr Alban bron â chyrraedd a fory bydd y penderfyniad mwyaf yn hanes y wlad yn cael ei wneud - a fydd yr Alban yn wlad annibynnol? Dros yr wythnos ddiwethaf,  rydym wedi bod yn rhedeg pôl piniwn er mwyn i chi gael rhoi eich barn, ac mae’r canlyniadau i mewn. 
 
 
Cwestiwn 1
 
A ydych yn credu dylai’r Alban fod yn wlad annibynnol? 
 
A chefnogaeth i ochr annibyniaeth oedd yn amlwg, gyda 90% yn dweud y dylai’r Alban fod yn wlad annibynnol, a dim ond 7% yn meddwl y gwrthwyneb a 3% yn ansicr. 
 

Sylwadau un person oedd:
 
‘Cyfle anhygoel. Ni ddylid ei wastraffu’
 
Barn un ...

darllenwch mwy

Mae Kath Jones yn ôl yn y Cwm

17/09/2014
Categori: Celfyddydau

Mae un o'r cymeriadau mwyaf eiconig yn hanes Pobol y Cwm yn dychwelyd i Gwmderi.
 
Yn un o gymeriadau mwyaf blaenllaw a phoblogaidd Pobol y Cwm erioed, yn 2007 fe adawodd Kath Jones yr opera sebon wedi pymtheg mlynedd. Nawr, mewn stori arbennig iawn, mae'r cymeriad chwedlonol yn ei hôl.
 
Bu Siw Hughes yn chwarae rhan Kath Jones ar Pobol y Cwm o 1993 tan iddi adael yn 2007, ond heddiw gallwn gadarnhau y bydd Siw yn dychwelyd fel Kath Jones ar gyfer y stori arbennig.
 
"Mi fedrai ddweud â'm llaw ar fy nghalon bod Kath yn ôl o Sbaen ar gyfer angladd, ond fedrai ddim dweud mwy na hynna," meddai Siw Hughes, a ddaw'n wreiddiol o Langefni ac sy'n byw yng Ngha ...

darllenwch mwy

Cyfle i holi am gwympo coed yng nghoe...

16/09/2014
Categori: Hamdden, Newyddion

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn gwahodd pobl sy’n byw ger coedwig Cwmcarn, Caerffili neu sy’n ei mwynhau, i ddod draw i’r Canolfan Ymwelwyr ar Ddydd Sul 21 a Dydd Llun y 22 o Fedi rhwng 10yb - 2yh i ganfod mwy am y bwriad i gau Ffordd y Goedwig. Mae hwn yn angenrheidiol fel y gellir cwympo coed yno er mwyn ceisio taclo clefyd sy’n lladd coed llarwydd. Coed llarwydd yw 78% o’r coed sy’n tyfu ar hyd y ffordd.
 
Bydd Ffordd y Goedwig, sef ffordd saith milltir o hyd trwy goedwig Cwmcarn, yn cau Ddydd? Sul 2 Tachwedd 2014 er mwyn caniatáu i dimau fynd ati’n ddiogel i baratoi, cwympo a symud? mwy na 150,000 o goed heintiedig oddi ar fwy na 162 ...

darllenwch mwy