Siop Siarad
 
Yma cewch ddetholiad o newyddion o bob rhan o Gymru - yn erthyglau, storiâu, adolygiadau, polau piniwn ac adroddiadau gan unigolion, sefydliadau a busnesau. Y diben yw rhannu straeon lleol a chenedlaethol gyda phobl Cymru - rhannu storïau'r bobl gyda’r bobl. Felly os oes gyda chi stori i'w rhannu e-bostiwch hi at datganiad@lleol.cymru

Medal Efydd i Geraint Thomas

01/08/2014
Categori: Chwaraeon, Newyddion

Dim ond tri diwrnod ar ôl gorffen y Tour de France mae Geraint Thomas wedi ennill medal Efydd yn y ras yn erbyn y cloc yn Gemau’r Gymanwlad. Gorffennwyd y ras mewn 47:55:82 tu ôl Alex Dowsett o Loegr a Rohan Davies o Awstralia. 
 
Gyda 28 medal mae Tîm Cymru nawr yn yr 11eg safle yn y tabl ac wedi curo'r targed o ennill 27 o fedalau gyda sawl diwrnod o’r gemau ar ôl. Mae yna ddigon o gyfleodd ar ôl i ennill fwy ac mae’n debygol i ni guro record Cymru o 31 o fedalau a enillwyd ym Manceinion yn 2012.
 
Pob lwc i’r tîm ar gyfer gweddill y gemau. 
 
Darllenwch mwy i weld rhai o’r cyfarchion i Geraint ...

darllenwch mwy

Eisteddfod Llanelli yn Cychwyn

01/08/2014
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Newyddion

Bydd Eisteddfod Genedlaethol 2014 yn agor heno gyda’r cyngerdd agoriadol. Bydd cyfle i fwynhau doniau pobl ifanc yr ardal, gyda chaneuon o sioeau cerdd poblogaidd Grav, Nia Ben Aur, Pum Diwrnod o Ryddid ac Er Mwyn Yfory i enwi rhai. 
 
Bydd y cystadlu yn cychwyn yfory gyda’r bandiau pres yn ogystal ag Agoriad Swyddogol y Babell Len a Maes D. Mae yna rywbeth i bawb ar faes yr Eisteddfod ac fel y gwelir isod mae pawb wedi bod yn brysur yn paratoi ar gyfer yr wythnos. 
 
Un gweithgaredd newydd fydd yn yr Eisteddfod eleni yw Teithiau Tywys. Syniad grêt ar gyfer pobl sydd yn dod i’r Eisteddfod am y tro cyntaf ac angen ychydig o gymorth i gael gwybod ...

darllenwch mwy

Ffigyrau Gwrando BBC Radio Cymru yn C...

31/07/2014
Categori: Newyddion

Newyddion da i BBC Radio Cymru heddiw gyda ffigyrau diweddara o Rajar (Radio Joint Audience Research Ltd) yn dangos cynnydd yn y nifer o wrandawyr. Mae tua 147,000 o bobl nawr yn gwrando ar Radio Cymru bob wythnos, cynnydd o 4,000 yn y 3 mis diwethaf.
 
Mae’r ffigyrau yma yn bositif i’r orsaf ar ôl newidiadau mawr yn amserlen Radio Cymru yn ddiweddar. Yn ogystal â mwy o bobl yn gwrando mae’r ffigyrau hefyd yn dangos bod pobl yn gwrando am amser hirach. 
 
Mae Rajar yn cyhoeddi'r ffigyrau bob tri mis felly ffigyrau chwe mis cyntaf y flwyddyn sydd ar gael. Gobeithio gwelwn y ffigyrau yn codi trwy gydol y flwyddyn.
 
Cyhoeddwyd ffigyrau R ...

darllenwch mwy

Ar y Ffordd i Llanelli.....Eisteddfod...

30/07/2014
Categori: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Iaith, Newyddion

Mae’r Eisteddfod Genedlaethol yn agor y drysau i’r cyhoedd yn Llanelli, Sir Gaerfyrddin wythnos nesa ond mae safle'r maes wedi bod yn prysuro ers amser nawr. Mae’n dasg anferth i gael y safle yn barod pob blwyddyn ac mae’r maes fel arfer tua 35 acer mewn maint ac yn gartref i’r pafiliwn pinc a hyd at 300 o stondinau. 
 
Dros y diwrnodau diwethaf mae’r cyfryngau cymdeithasol wedi bod yn llawn negeseuon wrth y rhai sydd yn paratoi ar gyfer yr wythnos, pawb yn brysur yn cyrraedd Llanelli. 

Dros yr Eisteddfod fyddwn yn casglu'r newyddion diweddara o’r cyfryngau cymdeithasol felly dewch 'nôl yn ystod yr wythnos. 

Dar ...

darllenwch mwy