Siop Siarad
 
Yma cewch ddetholiad o newyddion o bob rhan o Gymru - yn erthyglau, storiâu, adolygiadau, polau piniwn ac adroddiadau gan unigolion, sefydliadau a busnesau. Y diben yw rhannu straeon lleol a chenedlaethol gyda phobl Cymru - rhannu storïau'r bobl gyda’r bobl. Felly os oes gyda chi stori i'w rhannu e-bostiwch hi at datganiad@lleol.cymru

Cyfle olaf i gofrestru am ddim i gwrs...

07/05/2021
Categori: Addysg, Ar-lein, Arian a Busnes, Celfyddydau, Hyfforddiant / Cyrsiau, Newyddion

Mae cwrs gan Brifysgol Aberystwyth wedi bod yn mynd o nerth i nerth yn ystod y pandemig yn hyfforddi busnesau ar gynhyrchu cyfryngau uwch ond mae'r cyfle olaf i gofrestru er mwyn gallu mynychu'r hyfforddiant achrededig am ddim yn dod ym mis Mehefin.

darllenwch mwy

Annog busnesau a sefydliadau o Wynedd...

07/05/2021
Categori: Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae Cyngor Gwynedd yn annog cymunedau o fewn y Sir i wneud ceisiadau arian o Gronfa Adfywio Cymunedol Llywodraeth Prydain.

darllenwch mwy

Cyfrol newydd yn archwilio hanes amle...

07/05/2021
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae Simon Brooks yn cyhoeddi cyfrol newydd gyda Gwasg Prifysgol Cymru yn archwilio i hanes lleiafrifoedd ethnig a'r gwareiddiad Cymraeg.

darllenwch mwy

Mike Peters yn canu dros Gymru a chod...

06/05/2021
Categori: Addysg, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Chwaraeon, Iechyd, Newyddion

Fe fydd cân swyddogol tîm pêl-droed Cymru ar gyfer Ewro 2020 yn cael ei rhyddhau ddydd Gwener Mai 28.

darllenwch mwy