Siop Siarad
 
Yma cewch ddetholiad o newyddion o bob rhan o Gymru - yn erthyglau, storiâu, adolygiadau, polau piniwn ac adroddiadau gan unigolion, sefydliadau a busnesau. Y diben yw rhannu straeon lleol a chenedlaethol gyda phobl Cymru - rhannu storïau'r bobl gyda’r bobl. Felly os oes gyda chi stori i'w rhannu e-bostiwch hi at datganiad@lleol.cymru

Helpu pobl agored i niwed sydd mewn p...

07/04/2020
Categori: Addysg, Ar-lein, Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Mae swyddogion safonau masnach yn Sir Gaerfyrddin wedi bod yn rhoi galwadau llesiant i breswylwyr agored i niwed sydd mewn perygl o gael eu twyllo gan sgamiau yn gysylltiedig â'r coronafeirws.

darllenwch mwy

Cyhoeddi enw i'r ysbyty dros dro yn V...

06/04/2020
Categori: Iechyd, Newyddion

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi enwi’r ysbyty dros dro a fydd yn cael ei leoli yn Venue Cymru, Llandudnno yn Ysbyty’r Enfys.

darllenwch mwy

Rhoi cynnig ar farddoni trwy'r Her Dy...

06/04/2020
Categori: Addysg, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae Menter Iaith Bangor a Hunaniaith yn eich hannog i ymuno mewn cystadleuaeth i ddysgu cymaint â phosibl o englynion.

darllenwch mwy

Lansio Eisteddfod ar lein Magi Ann

06/04/2020
Categori: Addysg, Ar-lein, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae Menter Iaith Fflint a Wrecsam wedi mynd ati i drefnu a chynnal Eisteddfod Magi Ann ar lein i gadw plant ar draws Cymru yn brysur yn ystod y cyfnod anodd hwn.

darllenwch mwy