Siop Siarad
 
Yma cewch ddetholiad o newyddion o bob rhan o Gymru - yn erthyglau, storiâu, adolygiadau, polau piniwn ac adroddiadau gan unigolion, sefydliadau a busnesau. Y diben yw rhannu straeon lleol a chenedlaethol gyda phobl Cymru - rhannu storïau'r bobl gyda’r bobl. Felly os oes gyda chi stori i'w rhannu e-bostiwch hi at datganiad@lleol.cymru

Cyhoeddi rhifyn newydd O'r Pedwar Gwynt

10/08/2020
Categori: Celfyddydau, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae nifer o destunau difyr i gnoi cil drostynt yn rhif yr haf O'r Pedwar Gwynt gyda erthyglau am Ferched yn ôl yn y gegin yn ystod y cyfnod cloi, nepotistiaeth yng Nghymru, Affrica yn Ewrop, a chofio Iola Gregory a’i gwely yn y gwylltir.

darllenwch mwy


ERROR: http://lleol.cymru/blog/index.php

Query: UPDATE Report_Post SET report_amount = report_amount + 1 WHERE post_id = 4830 AND report_type = 1 AND DATE_FORMAT(date, '%Y-%m-%d') = DATE_FORMAT(NOW(), '%Y-%m-%d')

 Errno: 1213
 Error: Deadlock found when trying to get lock; try restarting transaction
_SERVER data
    REMOTE_ADDR : 18.207.98.97
    REMOTE_PORT : 12860
SCRIPT_FILENAME : /kunden/homepages/10/d114928358/htdocs/oldhtdocs/wsb3726335107/blog/index.php
 REQUEST_METHOD : GET
   QUERY_STRING : pn=3
    REQUEST_URI : /blog/page/3

Gweinidog yn annog pobl i fwynhau Cym...

07/08/2020
Categori: Addysg, Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Ar drothwy’r penwythnos cyntaf ers i leoliadau lletygarwch dan do ailagor a chan fod disgwyl i’r tywydd fod yn braf mae’r Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, Dafydd Elis Thomas, yn awyddus i atgoffa trigolion ac ymwelwyr i fwynhau’r hyn y gall Cymru ei gynnig – ond mewn modd diogel.

darllenwch mwy

Cyfle i fusnesau a sefydliadau ddilyn...

07/08/2020
Categori: Ar-lein, Arian a Busnes, Newyddion

Gyda'r pwyslais ar ddarparu'n ddigidol yn dod mor gyffredin dros y misoedd diwethaf ac yn debygol o barhau i'r dyfodol agos, bydd cyfle i fusnesau, sefydliadau a'r hunangyflogedig ddiddordeb i ddilyn cyrsiau ar-lein newydd gan Brifysgol Aberystwyth sy'n cynnig cyfle i weithwyr wella eu sgiliau digidol a chyfryngau.

darllenwch mwy

Cam Nesa yn darparu pecynnau lles i b...

07/08/2020
Categori: Addysg, Iechyd, Newyddion

Mae Cyngor Ceredigion fel rhan o raglen Ewropeaidd wedi bod yn darparu pecynnau lles i gefnogi i pobl ifanc y Sir sy'n teimlo'n fregus fel ymateb i'r pandemig.

darllenwch mwy