Siop Siarad
 
Yma cewch ddetholiad o newyddion o bob rhan o Gymru - yn erthyglau, storiâu, adolygiadau, polau piniwn ac adroddiadau gan unigolion, sefydliadau a busnesau. Y diben yw rhannu straeon lleol a chenedlaethol gyda phobl Cymru - rhannu storïau'r bobl gyda’r bobl. Felly os oes gyda chi stori i'w rhannu e-bostiwch hi at datganiad@lleol.cymru

Gweithgareddau Ar-lein Gwŷl Amgueddfe...

21/10/2020
Categori: Addysg, Ar-lein, Newyddion

Mae Gŵyl Amgueddfeydd Cymru yn paratoi i'ch helpu i fwynhau #HannerTymorHanesyddol yn ystod wythnos olaf mis Hydref, gydag ystod o ddigwyddiadau a gweithgareddau ar-lein i bawb o bob oed.

darllenwch mwy

Llyfr newydd i ddathlu'r daith i anni...

21/10/2020
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Llenyddiaeth, Newyddion

Fe gyhoeddir cyfrol newydd Annibyniaeth / Independence gan Mari Emlyn sy’n canolbwyntio’n bennaf ar y pedair blynedd diwethaf, rhwng 2016 a 2020.

darllenwch mwy

Y Brifwyl yn estyn dwylo dros y môr

20/10/2020
Categori: Addysg, Celfyddydau, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Hamdden, Newyddion

Mae’r Eisteddfod Genedlaethol wedi datblygu partneriaeth newydd gyda’r Ŵyl Werin Geltaidd Genedlaethol yn Awstralia.

darllenwch mwy

Diweddariadau map llifogydd Cymru’n m...

20/10/2020
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi lansio diweddariad i’w wasanaeth mapio llifogydd ar-lein sy’n bwriadu dod â data llifogydd perthnasol a chywir i bobl Cymru.

darllenwch mwy