Siop Siarad
 
Yma cewch ddetholiad o newyddion o bob rhan o Gymru - yn erthyglau, storiâu, adolygiadau, polau piniwn ac adroddiadau gan unigolion, sefydliadau a busnesau. Y diben yw rhannu straeon lleol a chenedlaethol gyda phobl Cymru - rhannu storïau'r bobl gyda’r bobl. Felly os oes gyda chi stori i'w rhannu e-bostiwch hi at datganiad@lleol.cymru

Lansio sianel deledu lleol newydd Shw...

22/06/2021
Categori: Celfyddydau, Iaith, Newyddion

Cafodd ‘Shwmae Sir Gâr,’ un o rwydweithiau newydd S4C sy’n rhan o brosiect S4C Lleol yn cael ei lansio yr wythnos hon.

darllenwch mwy

Y Mentrau Iaith a'r Theatr Genedlaeth...

22/06/2021
Categori: Addysg, Celfyddydau, Iaith, Newyddion

Mae’r Mentrau Iaith a Theatr Genedlaethol Cymru wedi cyhoeddi eu bod yn cynnal Clwb Theatr Cymru eto eleni er mwyn cynnig amrywiaeth o gyfleoedd creadigol a hybu sgiliau perfformio i blant ledled Cymru dros yr haf.

darllenwch mwy

Cymru'n colli ond mae'r freuddwyd yn ...

21/06/2021
Categori: Chwaraeon, Hamdden, Newyddion

Er gwaetha'r golled yn Rhufain neithiwr, llwyddodd tîm Cymru i sicrhau ei lle yn y 16 olaf yn Ewro 2020. Y golled orau ers Bosnia yn ôl yn 2015 medd un cefnogwr pan lwyddodd Cymru i hawlio'i lle yn Ewro 2016 yn Ffrainc.

darllenwch mwy

Rhodfa Coedwig Cwmcarn yn ailagor

21/06/2021
Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Heddiw mae Rhodfa Coedwig Cwmcarn yng Nglyn Ebwy yn croesawu ymwelwyr yn ôl yn eu ceir, am y tro cyntaf ers chwech blynedd.

darllenwch mwy