Siop Siarad
 
Yma cewch ddetholiad o newyddion o bob rhan o Gymru - yn erthyglau, storiâu, adolygiadau, polau piniwn ac adroddiadau gan unigolion, sefydliadau a busnesau. Y diben yw rhannu straeon lleol a chenedlaethol gyda phobl Cymru - rhannu storïau'r bobl gyda’r bobl. Felly os oes gyda chi stori i'w rhannu e-bostiwch hi at datganiad@lleol.cymru

Label Recordiau Sain ar werth

20/12/2012
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Newyddion

Label Recordiau Sain ar werth


Label Recordiau Sain ar werth

Mae label Recordiau Sain - a sefydlwyd yn 1969 - yn cael ei roi ar werth.

Dywedodd cyfarwyddwyr y cwmni fod yr amser i werthu wedi dod gan eu bod yn heneiddio.

Nid yw'r cwmni, sy'n cyflogi 24 o bobl - wedi cyhoeddi'r pris gwerthu, ond credir fod ôl-gatalog y cwmni yn werth swm sylweddol iawn.

Y nod yw ei werthu fel busnes hyfyw fel y gall y busnes barhau i fasnachu.

Sefydlwyd Sain yng Nghaerdydd cyn symud i Benygroes ac yna Llandwrog ger Caernarfon yn y 1970au.

Record gynta'r cwmni oedd un gan un o'r cyfarwyddwyr gwreiddiol, Huw Jones, sef 'Dŵr'.

Ers hynny maen nhw wedi recordio cannoedd o artistiaid o bob math o gerddoriaeth, gan gynnwys Bryn Terfel, Catatonia, Gerai ...

darllenwch mwy

Entrepreneuriaid Ifanc yn cael y cyfl...

20/12/2012
Categori: Newyddion

Entrepreneuriaid Ifanc yn cael y cyfle i Ddisgleirio


Mr David Thomas, Sion Morgan o Fyddfai, y Cyng. Siân Thomas, Cadeirydd Cyngor Sir Caerfyrddin

Cynhaliodd Cynllun Mentro Datblygu Gwledig Sir Gâr ddigwyddiad am ddim ar 1 Rhagfyr i  arddangos sêr busnes y dyfodol yn yr Hen Ysgol ym Methlehem. 
 
Roedd ‘Bethlehem Wedi’r Hwyr’ yn cynnwys arddangosfeydd, adloniant a marchnad Nadolig â gwaith a chynnyrch gan entrepreneuriaid ifanc Sir Gaerfyrddin wledig.
 
Cafodd y rhai a fu’n bresennol wledd o berfformiadau byw gan Iona Thomas, cantores a fu’n cefnogi Gary Barlow yn ddiweddar, Frank Thomas sy’n artist y gair llafar o Langadog, y grŵp Aunty Depressants o Lanymddyfri a Rhys Herridge, sydd wedi perfformio yn y West end.
 
Cafwyd hefyd dwy sioe ffasiwn gan ...

darllenwch mwy

Llywodraeth i brynu Maes Awyr Caerdydd?

18/12/2012
Categori: Newyddion

Llywodraeth i brynu Maes Awyr Caerdydd?


Llywodraeth i brynu Maes Awyr Caerdydd?

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi eu bod yn ystyried prynu Maes Awyr Caerdydd.
 
Yn ôl y Prif Weinidog, Carwyn Jones, maent "wedi dod i gytundeb diwydrwydd dyladwy" gyda TBI, perchnogion y maes awyr, sy'n golygu eu bod yn gorfod gwneud gwaith ymchwil i gefndir ariannol y cwmni.
 
Byddai'r pryniant yn ddibynnol ar gwblhau ystyriaethau ariannol, cyfreithiol a sicrhau gwerth am arian.
 
Cadarnhaodd y llywodraeth y bydden nhw'n parhau â'r pryniant petai nhw'n hapus â'r ystyriaethau hyn.
 
Byddai'r safle yn cael ei reoli ar sail fasnachol gan gwmni ar ran y llywodraeth.
 
'Heriau'
 
Yn ystod y 12 mis a aeth heibio, rwyf wedi pwysleisio ...

darllenwch mwy

dotCYM yn dirwyn i ben

14/12/2012
Categori: Ar-lein, Newyddion


Mae dotCYM wrthi’n mynd drwy’r broses o ddatymgorffori. Pledleiswyd yn y Cyfarfod Blynyddol i gau’r cwmni gan nad oes diben i’r cwmni barhau ar ôl i Llywodraeth Cymru roi perchnogaeth o enw a brand y Cymry ar-lein i gwmni preifat o Loegr nad yw’n atebol i’r Cymry.

Fwy nag unwaith rhybuddiom Ieuan Wyn Jones, y cyn-Wenidog gyda chyfrifoldeb am barth lefel-uchaf i Gymru, y byddai gweision sifil Cymru a’r Blaid Lafur yn rhoi’r parth i Nominet yr eiliad y byddai’n colli ei swydd os na fyddai’n sicrhau taw corff Cymreig sy’n atebol i’r Cymry fyddai’n gyfrifol am y parth.

“Wedi pedair mlynedd o Blaid C ...

darllenwch mwy