Siop Siarad
 
Yma cewch ddetholiad o newyddion o bob rhan o Gymru - yn erthyglau, storiâu, adolygiadau, polau piniwn ac adroddiadau gan unigolion, sefydliadau a busnesau. Y diben yw rhannu straeon lleol a chenedlaethol gyda phobl Cymru - rhannu storïau'r bobl gyda’r bobl. Felly os oes gyda chi stori i'w rhannu e-bostiwch hi at datganiad@lleol.cymru

S4C am ddarlledu rasio ceffylau yn fy...

10/10/2014
Categori: Chwaraeon, Iaith, Newyddion

Bydd rhaglen chwaraeon brynhawn Sul newydd S4C, Clwb, yn darlledu rasys ceffylau yn fyw o drac rasio Ffos Las am y tro cyntaf erioed ddydd Sul, 12 Hydref.
 
Bydd y darllediad byw o rasys 2:15 a 2:45 yn ecsgliwsif i S4C ar deledu daearol yng ngwledydd y Deyrnas Unedig.
 
Mae'n un o uchafbwyntiau rhaglen fydd hefyd yn cynnwys rygbi Pro12 yn fyw, uchafbwyntiau Top 14 Ffrainc, y ras seiclo Paris-Tours Classic o Ffrainc, pêl-droed o Uwch Gynghrair Cymru ac uchafbwyntiau Wrecsam v Grimsby o’r Vanarama Conference.
 
Bydd Clwb yn darlledu am 2.15pm The Trustmark Design And Print Handicap Hurdle Race 2m 4f ac am 2,45pm The Susan Andrews Memorial Handicap Steeple Chase ...

darllenwch mwy

Campws y Bae yn cael effaith gadarnha...

10/10/2014
Categori: Addysg, Newyddion

Gyda llai na blwyddyn i fynd tan agoriad Campws y Bae Prifysgol Abertawe, datblygiad sy’n werth £450 miliwn, roedd Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones AC, ar y safle yn gynharach heddiw i weld drosto’i hunan sut mae buddsoddiad yn y prosiect blaenllaw hwn o fudd yn barod i gadwyni cyflenwi, swyddi a sgiliau lleol. 
 
Wrth siarad o du allan i'r Ganolfan Peirianneg Gweithgynhyrchu (a elwir yn Peirianneg Dwyreiniol), a gefnogir gan £20 miliwn o arian yr UE a ddarperir drwy Lywodraeth Cymru, dywedodd y Prif Weinidog:
 
“Mae cyfnod adeiladu'r prosiect hwn wedi chwarae rhan flaengar o ran y swyddi, sgiliau a chyfleoedd cadwyn gyflenwi. Mae hefyd yn t ...

darllenwch mwy

Menywod mewn Busnes - A allwn ni wir ...

10/10/2014
Categori: Arian a Busnes, Barn

Ar hyn o bryd, mae menywod yn dechrau ddwywaith cymaint o fusnesau â dynion, ond a yw hyn yn arwydd clir ei bod yn dod yn well i fenywod mewn busnes? Mae menywod yn parhau i orfod dygymod â nifer ddiddiwedd o rwystrau i gyrraedd eu nodau gyrfaol, gan gael eu bwrw o'r neilltu'n aml oherwydd stereoteipio ar sail rhyw, rhagfarn o ran dyrchafiad a'r teulu; gan eu hatal rhag cyrraedd eu llawn botensial. Yn wir, yn y DU, canfuwyd fod y rhan fwyaf o fenywod mewn cyflogaeth yn cael eu cyflogi'n is na'u Skillset, ac amcangyfrifir pe bai'r DU, o'r diwedd, yn defnyddio potensial llawn menywod yn y gwaith, gallem gynhyrchu £ 23 biliwn (2% Cynnyrch Domestig Gros).
 
Felly, beth s ...

darllenwch mwy

CFfI Morgannwg a Brycheiniog yn cynna...

10/10/2014
Categori: Amaethyddiaeth, Cystadlaethau, Newyddion

Mae Ffederasiynau Morgannwg a Brycheiniog yn cynnal Eisteddfodau Sirol eleni. Mae'r Ffederasiynau, sydd bennaf yn cynnwys aelodau sy’n siarad Saesneg, wedi cymryd yr her o gynnal y digwyddiadau hyn i helpu i hyrwyddo ac annog yr iaith Gymraeg o fewn eu Siroedd. 
 
Bydd CFfI Morgannwg yn cynnal ei Eisteddfod Sirol cyntaf erioed ar ddydd Sul 12fed Hydref yng Nghlwb Ceidwadol Castell-nedd o 3yp. Mae CFfI Brycheiniog yn gobeithio adeiladu ar lwyddiant ei Eisteddfod gyntaf a gynhaliwyd y llynedd. Bydd eu Heisteddfod 2014 yn cael ei gynnal ar ddydd Gwener 24ain Hydref yn Ysgol Uwchradd Gwernyfed o 6yp. Mae croeso cynnes i’r cyhoedd fynychu'r ddau ddigwyddiad.
 
Yn si ...

darllenwch mwy