Siop Siarad
 
Yma cewch ddetholiad o newyddion o bob rhan o Gymru - yn erthyglau, storiâu, adolygiadau, polau piniwn ac adroddiadau gan unigolion, sefydliadau a busnesau. Y diben yw rhannu straeon lleol a chenedlaethol gyda phobl Cymru - rhannu storïau'r bobl gyda’r bobl. Felly os oes gyda chi stori i'w rhannu e-bostiwch hi at datganiad@lleol.cymru

Lidl: 'Dim hawl' i siarad Cymraeg

07/11/2014
Categori: Iaith, Newyddion

Mae gweithwyr Lidl yn cael eu hatal rhag siarad unrhyw iaith heblaw'r Saesneg yn eu siopau ym Mhrydain.
Daeth y newyddion yma yn dilyn digwyddiad yn Yr Alban lle cafodd gweithwyr eu gwahardd rhag siarad Pwyleg gyda'i gilydd.
Fe gafon nhw wybod pe na baen nhw'n siarad yn Saesneg, y bydden nhw'n wynebu cael eu diswyddo.
Roedden nhw'n siarad Pwyleg yn ystod eu hamser paned yn y siop yn Kirkcaldy yn Yr Alban.
Cysylltodd BBC Cymru Fyw â Lidl UK i gael gwybod mwy am eu polisi iaith yma yng Nghymru.
Saesneg yn unig
Yn ôl llefarydd ar ran cwmni Lidl UK, polisi'r cwmni ydy bod y gweithwyr yn siarad yn Saesneg efo'i cwsmeriaid bob amser, waeth beth fo'u hiaith frodorol.
Golyga hyn f ...

darllenwch mwy

Ymgynghori ar y safonau iaith

07/11/2014
Categori: Iaith, Newyddion

Ymgynghori ar y safonau iaith


Dywedodd Carwyn Jones y bydd cyflwyno'r safonau iaith yn "garreg filltir bwysig".

Mae ymgynghoriad wedi ei lansio ddydd Gwener yn gofyn am farn y cyhoedd ynglŷn â pha wasanaethau cyhoeddus y dylai cyrff cyhoeddus orfod cynnig yn Gymraeg.
Bydd y safonau newydd yn cael eu defnyddio gan gyrff fel Llywodraeth Cymru, cynghorau a pharciau cenedlaethol.
Bydd y safonau yn cymryd lle'r cynlluniau iaith Gymraeg unigol yr oedd rhaid i gyrff cyhoeddus lunio yn y gorffennol.
Mae'r argymhellion ar gyfer y safonau yn cynnwys gwneud hi'n glir bod mudiadau yn croesawu cyfathrebu gyda'r cyhoedd drwy'r Gymraeg, sicrhau bod gweithwyr dwyieithog yn gweithio ar brif linell ffôn y mudiad a rhoi'r flaenoriaeth i'r Gymraeg ar arwyddion dwyieithog.
Bydd safonau iaith ar gyfer gwedd ...

darllenwch mwy

Canibaliaeth Coed Duon: Cyhoeddi enw ...

07/11/2014
Categori: Newyddion

Canibaliaeth Coed Duon: Cyhoeddi enw dynes


Cafodd Matthew Williams ei arestio ar ôl iddo ymosod ar Cerys Marie Yemm

Mae'r heddlu wedi cyhoeddi mai Cerys Marie Yemm yw enw'r ddynes a gafodd ei llofruddio mewn gweithred o ganibaliaeth yn Argoed, ger y Coed Duon.
Daeth swyddogion Heddlu Gwent o hyd i Matthew Williams, 34, yn ymosod ar y ddynes 22 mlwydd oed yng Ngwesty'r Sirhowy Arms.
Cafodd Williams ei saethu gyda gwn Taser cyn ei arestio, ond bu farw yn ddiweddarach.
Mae wedi dod i'r amlwg fod Williams wedi cael ei ryddhau o'r carchar yn ddiweddar.
Dywedodd Heddlu Gwent fod Williams yn lleol i'r ardal a bod y ddynes hefyd o ardal y Coed Duon.
Nid yw'r heddlu yn chwilio am unrhyw un arall mewn cysylltiad â'r digwyddiad.
Ymchwiliad yr IPCC
Mae Comisiwn Cwynion Annibynnol yr Heddlu (IPCC) yn ymch ...

darllenwch mwy

Safonau Iaith: Pryderon cyfreithiol a...

07/11/2014
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Safonau Iaith: Pryderon cyfreithiol am yr hawliau newydd


Robin Farrar Ysgrifennydd Cyffredinol, Cymdeithas yr Iaith Gymraeg

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi rhybuddio y gallai fod “mannau gwan cyfreithiol” yn yr hawliau newydd i’r Gymraeg a gyhoeddwyd heddiw (dydd Gwener 7 Tachwedd).
 
Mae’r Gymdeithas wedi bod yn trafod gyda swyddogion Llywodraeth Cymru ers misoedd er mwyn ceisio sicrhau y bydd y Safonau - dyletswyddau iaith newydd ar gyrff o dan Fesur y Gymraeg 2011 - yn sicrhau hawliau clir a gwasanaethau Cymraeg i bobl Cymru.
 
Dywedodd Manon Elin, llefarydd hawliau’r mudiad: “O edrych ar y Safonau drafft, mae’n ymddangos bod y Llywodraeth wedi gwrando ar rai o’n pryderon, a rhaid croesawu hynny, ond mae rhai materion sy’n peri pryder cyfreithiol ...

darllenwch mwy