Siop Siarad
 
Yma cewch ddetholiad o newyddion o bob rhan o Gymru - yn erthyglau, storiâu, adolygiadau, polau piniwn ac adroddiadau gan unigolion, sefydliadau a busnesau. Y diben yw rhannu straeon lleol a chenedlaethol gyda phobl Cymru - rhannu storïau'r bobl gyda’r bobl. Felly os oes gyda chi stori i'w rhannu e-bostiwch hi at datganiad@lleol.cymru

Hyfforddiant i athrawon yng Nghymru y...

09/11/2014
Categori: Addysg, Newyddion

Mae'r Gweinidog Addysg, Huw Lewis yn dweud ei fod am weld "trefn" yn y system hyfforddi athrawon yng Nghymru.
Fe ddywedodd wrth raglen Sunday Politics y BBC fod angen i athrawon "dderbyn yr her" wrth i hyfforddiant a datblygiad proffesiynol newid.
Ychwanegodd Mr Lewis y bydd y TGAU Cymru'n unig - sydd ar y gweill y flwyddyn nesa' - yn "gadarn" a "heriol".
Ers mis Medi, mae'n rhaid i ysgolion egluro sut mae'n nhw'n cyrraedd anghenion datblygiad proffesiynol eu staff.
Mae'n rhan o "fargen newydd" i hyfforddi athrawon - gafodd ei lansio yn gynharach eleni.
Fe ddywedodd Mr Lewis: "Yn aml, mae'n anodd i athro mewn awyrgylch ysgol brysur allu llywio eu gyrfa drwy ddryswch nifer y cyrsiau sydd ...

darllenwch mwy

Cymru 28-33 Awstralia

08/11/2014
Categori: Chwaraeon, Newyddion

Cymru 28-33 Awstralia


Rhys Webb sgoriodd gais cyntaf Cymru, a'i gais cyntaf ef mewn gêm ryngwladol

Roedd 'na ddiweddglo cyfarwydd iawn i'r ornest rhwng Cymru ac Awstralia yn Stadiwm y Mileniwm bnawn Sadwrn, wrth i'r Wallabies sicrhau buddugoliaeth mewn gêm agos.
28-33 oedd y sgôr derfynol.
Roedd yr hanner cyntaf yn llawn cyffro.
Fe gafodd Rhys Webb ei gais cyntaf dros ei wlad wedi dim ond dau funud.
Fe darodd Awstralia'n ôl ddwywaith, ac Israel Folau oedd yn gyfrifol am ddau gais cyntaf y Wallabies.
Yna, fe lwyddodd cais Alex Cuthbert a throsiad Leigh Halfpenny i ddod â'r sgor yn gyfartal eto.
Daeth cais arall i Awstralia diolch i Tevita Kuridrani.
Anaf i Halfpenny
Bu'n rhaid i Leigh Halfpenny adael y cae ar ôl hanner awr wedi iddo dioddef cyfergyd (c ...

darllenwch mwy

'Cefnogaeth yn brin' i gymunedau

08/11/2014
Categori: Iaith, Newyddion

Mae Llywodraeth Cymru yn cael eu beirniadu gan grwpiau ymgyrchu, am iddyn nhw ddiystyrru polisi fyddai'n hwyluso gallu grwpiau cymunedol i sicrhau perchnogaeth ar asedau lleol.
Mae grwpiau cymunedol yn yr Alban yn cael y cynnig cyntaf pan fo tir sydd o ddiddordeb cymunedol yn mynd ar werth.
Yn Lloegr, fel rhan o Ddeddf Gweithredu'n Lleol, mae gofyn gwneud cofnod o werth cymunedol asedau yno.
Gallai'r asedau fod mewn perchnogaeth gyhoeddus, breifat neu thrydydd sector ac felly'n cynnwys llyfrgelloedd, tafarndai, caeau chwarae, pyllau nofio a siopau.
Wrth i'r asedau gael eu rhestru ar werth, mae gan grwpiau cymunedol yn Lloegr gyfle i ddatgan eu diddordeb i brynu'r lleoliad, yn ogystal ag ...

darllenwch mwy

Gohirio gêm rhwng Y Rhyl a Chaerfyrdd...

08/11/2014
Categori: Newyddion

Oherwydd tân yn stadiwm Y Rhyl, mae gêm Uwchgynghrair Cymru yn erbyn Caerfyrddin bnawn Sadwrn wedi ei gohirio.
Fe gafodd yr ystafelloedd newid a chit y tîm cartref eu difrodi gan y fflamau ddydd Mercher.
Fe ddywedodd y clwb na chawn nhw gynnal gemau nes iddyn nhw dderbyn cymeradwyaeth gan swyddogion iechyd a diogelwch.
Mae'n "amser pryderus" i'r clwb, yn ôl llefarydd, sydd wedi lansio apêl i drwsio'r difrod..
Ffynnonell: Gwefan BBC Cymru Fyw     Dyddiad Cyhoeddi: 08/11/2014
Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net