Siop Siarad
 
Yma cewch ddetholiad o newyddion o bob rhan o Gymru - yn erthyglau, storiâu, adolygiadau, polau piniwn ac adroddiadau gan unigolion, sefydliadau a busnesau. Y diben yw rhannu straeon lleol a chenedlaethol gyda phobl Cymru - rhannu storïau'r bobl gyda’r bobl. Felly os oes gyda chi stori i'w rhannu e-bostiwch hi at datganiad@lleol.cymru

Cyhoeddi Mwy o Enwau i Ŵyl Lenyddiaet...

03/04/2014
Categori: Llenyddiaeth, Newyddion

Cyhoeddi Mwy o Enwau i Ŵyl Lenyddiaeth Dinefwr 2014


Gwyl Lenyddiaeth Dinefwr 2014

“Mae Dinefwr yn ddigwyddiad unigryw, gwych, yr union beth y mae Cymru’n llwyddo i’w wneud mor dda. Bydd hi’n anrhydedd i fod yng nghanol cymaint o bobl creadigol, mewn lleoliad mor anhygoel” – Charlotte Church
 
Mae mwy o enwau wedi eu cyhoeddi ar gyfer Gŵyl Lenyddiaeth Dinefwr, sef dathliad mawr o greadigrwydd geiriau, cerddoriaeth a’r tirwedd trawiadol, a gynhelir ym Mharc a Chastell Dinefwr yng nghalon cefn gwlad Sir Gâr yr haf hwn. Ceir rhestr o’r perfformwyr ynghyd â nodyn bywgraffiadol ar ochr dde’r dudalen yn adran Rhaglen.
 
Ymysg y rhai sydd wedi’u hychwanegu at y rhaglen eleni y mae Gruff Rhys, s ...

darllenwch mwy

Banc yn rhoi hwb o £45m i gyfleustera...

03/04/2014
Categori: Addysg, Iaith

Banc yn rhoi hwb o £45m i gyfleusterau Prifysgol Bangor


Bydd yr arian yn hwb i gynlluniau ehangu a moderneiddio

Mae cynlluniau Prifysgol Bangor i fuddsoddi yn y campws ac uwchraddio cyfleusterau dysgu wedi derbyn £45m gan Fanc Buddsoddi Ewrop.
 
Hwn yw banc yr Undeb Ewropeaidd ac mae'n ariannu benthyciadau tymor hir i brosiectau ar hyd a lled Ewrop.
 
Bydd yr arian yn hwb i gynlluniau ehangu a moderneiddio'r brifysgol.
 
'Buddsoddiad sylweddol
 
Yn ôl Is-ganghellor Prifysgol Bangor, yr Athro John G. Hughes: "Mae hwn yn fuddsoddiad sylweddol a fydd yn ein galluogi i gyfoethogi ymhellach y profiad rhagorol rydym yn ei roi i'n myfyrwyr. Mae gennym strategaeth gyffrous ac uchelgeisiol i'n hystâd ac mae eisoes ar y gweill.
 
''Mae'n cynnwys adeilad newyd ...

darllenwch mwy

Lansio Menter Iaith Bangor yn swyddogol

01/04/2014
Categori: Iaith

Lansio Menter Iaith Bangor yn swyddogol


Y dylunydd Eli Intriligator a chadeirydd Menter Iaith Bangor, Menna Baines, gyda'r logo newydd

Mae Menter Iaith newydd wedi cael ei lansio yn swyddogol ym Mangor, gyda digwyddiad yng nghartre' clwb pêl-droed y ddinas yn Nantporth nos Lun.
 
Yn ystod y noson cafodd logo newydd y fenter ei ddatgelu - gwaith y dylunydd Eli Intriligator, disgybl blwyddyn naw yn Ysgol Uwchradd Friars.
 
Ond roedd y trefnwyr yn dweud mai "chwerw felys" yw'r teimlad eu bod wedi gorfod mynd ati i sefydlu Menter Iaith mewn dinas sydd i fod yn un o gadarnleoedd yr iaith.
 
Dangosodd ffigyrau'r Cyfrifiad diwethaf bod y nifer y siaradwyr Cymraeg ym Mangor wedi gostwng 10% mewn degawd - o 45% yn 2001 i 35% erbyn 2011.
 
'Chwerw-felys'
 
Yr actores a chyfarwyddwr, Ffion Dafi ...

darllenwch mwy

Dylan Thomas - ffrind y Gymraeg?

27/03/2014
Categori: Adolygiadau Llyfrau, Llenyddiaeth

A hithau yn flwyddyn dathlu canmlwyddiant geni Dylan Thomas, mae llyfr newydd gan y newyddiadurwr Kate Crockett yn cynnig golwg ffraeth a ffres ar fywyd a gwaith y bardd a’r awdur. Ac wrth i’r ffrae ynghylch agwedd Dylan tuag at yr iaith Gymraeg gael ei hail gynnau, mae’r awdur hefyd yn gwrthod yr honiad ei fod yn wrth-Gymraeg.
 
Lle bu digonedd o drafod ac ysgrifennu am ei farddoniaeth a’i fywyd tymhestlog yn Saesneg, mae ‘Mwy Na Bardd: Bywyd a Gwaith Dylan Thomas’, a gyhoeddir gan Cyhoeddiadau Barddas, yn adrodd hanes bywyd Dylan Thomas ac yn ogystal yn trin a thrafod ei waith yn gyflawn rhwng dau glawr, am y tro cyntaf yn Gymraeg.
 
Gyda c ...

darllenwch mwy