Siop Siarad
 
Yma cewch ddetholiad o newyddion o bob rhan o Gymru - yn erthyglau, storiâu, adolygiadau, polau piniwn ac adroddiadau gan unigolion, sefydliadau a busnesau. Y diben yw rhannu straeon lleol a chenedlaethol gyda phobl Cymru - rhannu storïau'r bobl gyda’r bobl. Felly os oes gyda chi stori i'w rhannu e-bostiwch hi at datganiad@lleol.cymru

Toreth o Adar yn Sioe Ddofednod Ffair...

07/10/2014
Categori: Amaethyddiaeth, Newyddion

Toreth o Adar yn Sioe Ddofednod Ffair Aeaf Frenhinol Cymru


Y llynedd cymerodd 1,050 o gynigion ran yn Sioe Ddofednod Ffair Aeaf Frenhinol Cymru a’r gobaith yw

Ar ddydd Mawrth 2 Rhagfyr ym 25ain Ffair Aeaf Frenhinol Cymru bydd ymwelwyr yn cael eu tretio i arddangosfa ysblennydd o rai o’r enghreifftiau gorau o ddofednod o bob cwr o’r Deyrnas Unedig yn Sioe Ddofednod y Ffair Aeaf.
 
Wedi’i sefydlu gyntaf yn 1992, mae’r sioe statws pencampwriaeth sy’n cael ei chynnal dan reolau Clwb Dofednod Prydain Fawr, wedi bod yn un o’r prif atyniadau ers tro byd ar ail ddiwrnod y Ffair Aeaf flynyddol, sy’n digwydd ar 1 ac 2 Rhagfyr yn Llanelwedd.
 
Gyda thros 260 o ddosbarthiadau a gwobrau arbennig, denodd sioe’r llynedd 1,050 o gynigion o bob rhan o’r Deyrnas Unedig, i gyd yn gobeithio cael gafa ...

darllenwch mwy

Cynorthwyo Myfyrwyr i Gwblhau Graddau...

07/10/2014
Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Mae wyth myfyriwr newydd gychwyn astudio gradd doethur trwy gyfrwng y Gymraeg mewn prifysgolion ar draws Cymru, a hynny o dan nawdd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.
 
Mae tair ysgoloriaeth wedi’u dyfarnu i Brifysgol Caerdydd eleni a bydd Rhidian Thomas, Ben Screen a Sara Orwig yn parhau i astudio yn y brifddinas ar ôl cwblhau graddau israddedig yno.
 
Bydd Rhidian o Landysul yn canolbwyntio ar effaith newid hinsawdd ar y berthynas rhwng pysgod brodorol Cymru a rhywogaethau ymledol yn Ysgol Biowyddorau’r Brifysgol.
 
Cyfieithu awtomatig a thechnoleg iaith fydd pwnc Ben Screen o Flaenau Gwent a’i obaith fydd cyfrannu at y diffyg corff o waith ymchwil a ...

darllenwch mwy

Gwyliau bwyd yn helpu cynhyrchu £16m ...

07/10/2014
Categori: Bwyd, Newyddion

Gwyliau bwyd yn helpu cynhyrchu £16m ar gyfer sector bwyd a diod Cymru!


Gŵyl Bwyd Môr y Fenai
Cyhoeddwyd fod gwyliau bwyd Cymru yn rhoi hwb gwerth £16 miliwn i werthiannau cynhyrchwyr o Gymru, a’u bod yn cefnogi bron i 300 o swyddi.
 
Mae adroddiad a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru wedi darganfod fod gwariant uniongyrchol bwydgarwyr fu mewn 30 o wyliau ledled Cymru gwerth £7.3 miliwn i’r economi.
 
Yn Gwledd Conwy Feast, yr ail ŵyl fwyaf yng Nghymru ar ôl Y Fenni, cafwyd y gwariant y pen cyfartalog uchaf, sef £28 y pen, ynghyd â £15 ychwanegol yn yr ardal leol. Y llynedd denodd fwy na 25,000 o bobl a chynhyrchodd £1.4 miliwn i’r economi leol, ffigwr sy’n cynnwys yr effaith hirdymor gan fod arddango ...

darllenwch mwy

Rhyddhau dŵr i helpu i hybu stociau p...

07/10/2014
Categori: Newyddion

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn cymryd camau i annog eogiaid a siwin i gyrraedd eu silfeydd a gwella stociau.
 
Mae’r rhan fwyaf ohonom wedi croesawu tywydd sych mis Medi, ond i boblogaethau pysgod Cymru mae’r diffyg glaw yn llesteirio eu mudo blynyddol. Er mwyn brwydro yn erbyn hyn, bu CNC yn gweithio gyda Dŵr Cymru i ryddhau dŵr i Afon Tywi ac Afon Cleddau i annog eogiaid a siwin llawn dwf i fynd i’r afonydd o Fae Caerfyrddin. 
 
Meddai Dave Mee, Arweinydd Tîm Pysgodfeydd, Cyfoeth Naturiol Cymru: “Mae Afon Tywi a’i phoblogaeth o eogiaid a siwin yn werth oddeutu £10.2 miliwn i economi Cymru a bydd y broses ryddhau ho ...

darllenwch mwy